Adverteren of een persbericht?
Nieuws.Social

Digitale Overheid: Wetsvoorstel eID als vervanging voor het wachtwoord

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met het wetsvoorstel Digitale Overheid. Dit richt zich op het feit dat burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. De wet geeft daarnaast regels over informatieveiligheid en privacy. Om toegang te krijgen tot digitale diensten die een hoger betrouwbaarheidsniveau vereisen, moeten burgers en bedrijven steeds vaker elektronische identificatiemiddelen (eID) gebruiken met een hogere mate van betrouwbaarheid dan alleen een wachtwoord. 

Delen

Het kabinet wil dat overheidsdiensten verplicht overstappen op bepaalde delen van de generieke digitale infrastructuur. Het stapsgewijs invoeren van elektronische identificatiemiddelen met een hogere betrouwbaarheid is ook nodig om nieuwe vormen van digitale dienstverlening mogelijk te maken, zodat bijvoorbeeld in de zorg innovaties kunnen worden gerealiseerd. De wet gaat ook gelden voor een aantal organisaties buiten de overheid, zoals zorgverzekeraars.

Open standaarden verplicht en voorstel

Ook nieuw is een grondslag om overheidsinstanties te verplichten tot het toepassen van open standaarden. Het gebruik van open standaarden zorgt voor meer keuzevrijheid in ICT-leveranciers en het efficiënt en in ketens kunnen werken als één overheid. De ministerraad heeft 8 juni 2018 op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel digitale overheid. Het wordt spoedig aan de Tweede Kamer aangeboden.

Via Telecompaper, juni 2018

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.