Adverteren of een persbericht?
Nieuws.Social

‘Europees Parlement wil Privacy Shield uitstellen als VS geen verbetering doorvoert’

Het Europees Parlement (EP) heeft een resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om de Privacy Shield-met de VS op te schorten als de Amerikaanse regering de uitvoering van de overeenkomst inzake gegevensbescherming tegen 1 september niet verbeterd heeft. Een opschorting van de overeenkomst zou de mogelijkheid van bedrijven om legaal gegevens van de EU naar de VS over te dragen, kunnen beperken.

De niet-bindende resolutie somt een aantal elementen op waar de VS het Privacy Shield niet volledig hebben geïmplementeerd, of andere wetgeving hebben overtreden die de voorwaarden schendt. Het akkoord werd overeengekomen als vervanging voor de Safe Harbor-overeenkomst door de Europese Commissie. Vanwege het wijdverspreide afluisteren door de National Security Agency (NSA) van Europese burgers en bedrijven stelde het Europees Gerechtshof in 2015 Safe Harbor buiten werking.

Juridische mogelijkheden

Privacy Shield is in 2016 uitonderhandeld tussen de VS en de Europese Commissie om nieuwe voorwaarden te scheppen voor commerciële uitwisseling van persoonlijke gegevens tussen de VS en de EU. Problemen met de overeenkomst concentreren zich rondom de nog altijd beperkte mogelijkheden van Europeanen om juridisch verhaal in de VS te halen als hun rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden. De VS moeten een permanente ombudsman benoemen om klachten te behandelen of benoemingen in de Raad voor toezicht op privacy en burgerlijke vrijheden in te vullen. De European Data Protection Board, dat de verordening inzake gegevensbescherming in de EU handhaaft, heeft ook verzocht om de Amerikaanse autoriteiten om deze kwesties aan te pakken, na een recente ontmoeting met de tijdelijke ombudsman.

Andere zorgen over Privacy Shield omvatten een mogelijk brede interpretatie van ‘nationale veiligheids’-uitzonderingen door de VS en een voortdurende gebrek aan duidelijkheid over hoe de NSA op grote schaal communicatiegegevens verzamelt en verwerkt. Bovendien kan recente wetgeving die in de VS is aangenomen, zoals uitvoeringsbesluiten die de privacy-rechten van niet-burgers beperken en de Cloud Act, overeenkomsten in het Privacy Shield schenden.

Geldigheid overeenkomst betwijfeld

De resolutie van het Europees Parlement komt vóórafgaand aan een tweede jaarlijkse evaluatie van het Privacy Shield door de Europese Commissie in oktober. Daarnaast zijn er bij het Hof van Justitie van de EU verschillende zaken aanhangig over de geldigheid van het de overeenkomst.

Eind maart 2017 nam de commissie voor burgervrijheden (civil liberties) van het Europees Parlement al een resolutie aan waarin wordt gesteld dat de Privacy Shield-overeenkomst met de VS de privacy van Europese burgers onvoldoende waarborgt. Het EP stemde vorig jaar wel in met een overkoepelend paraplu-akkoord inzake databescherming tussen de VS en de EU. De Europese Raad (de betrokken ministers van de EU-lidstaten) heeft vorig jaar ingestemd met Privacy Shield.  

Via Telecompaper, juli 2018

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.