Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

Europese e-Government geeft impuls aan ambities digitale overheid

6 oktober 2017 was in  Tallinn (Estland) een tweedaagse ministeriële conferentie over e-Government. In een gezamenlijke verklaring is uitgesproken om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling en totstandkoming van de digitale overheid in Europa. Nederland werd vertegenwoordigd door Steven Luijtjens, directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verklaring

In de verklaring staat ondermeer dat burgers en bedrijven digitaal kunnen communiceren met de  overheid en bij de ontwikkeling van digitale diensten de gebruiker centraal te stellen. Hierbij dient tevens aandacht te zijn voor meer proactieve dienstverlening, vaardigheden en toegankelijkheid.Ook willen de lidstaten eenmalige gegevensverstrekking toepassen voor de belangrijkste diensten en basisregistraties, onnodige administratieve lasten in grensoverschrijdende diensten identificeren en opties voor eenmalige gegevensverstrekking tussen lidstaten beproeven.

 

De mogelijkheid tot inzage en correctie van persoonlijke gegevens en de kwaliteit van open data dienen vergroot te worden.Dit alles met passende aandacht voor vertrouwen en veiligheid waarbij een risico gerichte aanpak gevolgd wordt.

 

Foto boven: DigitaleOverheid.nl

 

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.