Adverteren of een persbericht?
Nieuws.Social

I&O Research: Digitale transformatie Nederlandse overheid gaat te traag #socialbusiness

Nederlandse ambtenaren zijn kritisch op de digitaliseringsdoelen van de eigen overheid. Het gaat echter niet snel genoeg. Ook is er te weinig samenhang en regie om de doelstellingen te realiseren. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in samenwerking met Binnenlands Bestuur. Ambtenaren werkzaam bij gemeenten, Rijk, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties onderschrijven de digitaliseringsdoelen die vorige kabinet (Rutte II) stelde, in ruime meerderheid. Het digitaal aanbieden van overheidsdiensten is vooral wenselijk, omdat dit aansluit op behoeften van inwoners, die in toenemende mate digitaal actief zijn. 

Digitalisering niet snel en doelmatig

De betrokkenen vinden echter dat de digitalisering niet snel en niet doelmatig genoeg verloopt. Ondanks programma’s zoals Digitaal 2017 en de Digitale Agenda 2020 is er onvoldoende samenhang, regie en centrale ondersteuning om die doelstellingen te realiseren. Van de gemeenteambtenaren is 44 procent tamelijk tot zeer tevreden over de resultaten van de digitalisering tot nu toe. 22 procent is hierover ontevreden. Een derde neemt een middenpositie in.

Onvoldoende prioriteit

Zeven op de tien gemeenteambtenaren vinden dat de ambtelijke top voldoende prioriteit geeft aan digitalisering. Een kwart vindt dat dit zo. Over het beschikbare budget voor digitalisering zijn ambtenaren volgens I&O verdeeld: 37 procent vindt dat de gemeente voldoende budget hanteert, 42 procent beschouwt het als onvoldoende. Vier op de tien ambtenaren vinden dat wetgeving digitalisering onnodig moeilijk maakt. 42 procent is het hiermee oneens.

Vaardig

Iets meer dan de helft (54%) vindt dat collega-ambtenaren digitaal voldoende vaardig zijn om hun taken uit te oefenen, waar 39 procent de vaardigheden onvoldoende vindt. Ambtenaren die actief zijn op het gebied van ICT zijn minder positief over het kennis- en vaardighedenniveau dan collega’s in andere domeinen. Gemeenten loopt qua digitalisering achter bij rest van samenleving, zo meent 63 procent van de gemeentelijke ambtenaren. Onder ambtenaren belast met ICT is dit 80 procent.

Van de overheidsprogramma’s ter bevordering van de digitalisering van de overheid wordt de ‘Digitale Agenda 2020’, van VNG Realisatie, als het meest effectief gezien (14%). Vooral gemeenteambtenaren (27%) waarderen dit programma goed. Daarna wordt het programma Digitaal 2017 (11%) genoemd.

Digitaal contact

In het regeerakkoord Rutte-II was opgenomen dat burgers en ondernemers uiterlijk in 2017 de zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal kunnen afhandelen. Een kleine kwart van de respondenten vindt dat hier ‘grotendeels’ aan is voldaan. Het zal echter nog jaren duren voordat alles digitaal afgehandeld kan worden, denkt een grote meerderheid.

Op de vraag welke factoren een stimulans of belemmering vormen voor de digitalisering, komt naar voren dat gemeenteambtenaren overwegend stimulans ervaren vanuit de directie (61%), het gemeentebestuur (49%) en de gemeenteraad (39%). Als belangrijkste belemmeringen worden ervaren: de ‘wetgeving’ (45%) en ‘langlopende contracten met ICT-aanbieders’ (43%). 

Via Telecompaper

Patrick Petersen

Patrick Petersen is ervaren b2b en b2c onlinemarketeer, veelgevraagd spreker-docent (postHBO en postDOC), bestseller auteur met onder andere het Handboek Online Marketing en Handboek Mobile Marketing (genomineerd managementboek van het jaar) en oprichter van AtMost, SocialMedia.nl, Educator en AtMost.TV. Online marketing, mobile, contentmarketing en social media is zijn passie met daarbij het realisme: noem jezelf na wat bloggen en twitteren geen Social Media expert.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!