Adverteren of een persbericht?
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Jouw baan kwijt door een WhatsApp? Kan dat?

whatsapp

Een deel van de ontslagen zou al een link hebben naar en met social media. Social media lijkt de stok waar ook werkgevers mee lijken te slaan. Nu ook de messengers worden ingezet op de werkplek, kunnen daar juridische issues gaan spelen. Mag een werkgever een werknemer per WhatsApp mededelen dat zijn contract niet wordt verlengd, als de wet voorschrijft dat dit schriftelijk moet gebeuren?

De aanzegplicht

Sinds 1 januari 2015 geldt de zogenaamde aanzegplicht voor werkgevers. Heb je een tijdelijk arbeidscontract van zes maanden of langer, dan dient je werkgever je uiterlijk een maand voor het contract afloopt aan te geven of je contract wel of niet wordt verlengd (de zogenaamde aanzegging). Deze plicht geldt ook voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die na 1 januari 2015 zijn verlengd. Bij een verlenging dient je werkgever bovendien aan te geven onder welke voorwaarden je contract wordt verlengd.

Niet aanzeggen, dan boete

Als je werkgever zich niet aan zijn aanzegplicht houdt, moet hij jou een boete betalen. Het gaat hierbij om een boete pro rato, ofwel voor de duur dat de werkgever zijn plicht heeft geschonden. Je hebt overigens ook recht op deze boete, als je werkgever je contract wel verlengt maar dit niet (op tijd) heeft aangegeven.

Schriftelijk aanzeggen

Het aanzeggen moet schriftelijk gebeuren. Dat wil zeggen dat mondeling aanzeggen niet is toegestaan. Zo moest een werkgever onlangs een werkneemster na afloop van haar tijdelijke contract een maandloon betalen, omdat hij haar mondeling had medegedeeld dat haar contract niet verlengd zou worden.

Is WhatsApp schriftelijk?

In een recente zaak kwam de vraag aan de orde of het versturen van een WhatsApp met de mededeling dat het contract niet wordt verlengd ook schriftelijk is. De werkneemster had een contract voor een half jaar en meldde zich op een gegeven moment ziek. Via WhatsApp werd vervolgens gediscussieerd over de vraag of ze wel of niet ziek was.  In het verlengde daarvan liet de werkgever vervolgens ook via WhatsApp weten dat haar contract niet zou worden verlengd. De rechtbank bepaalde dat de werkneemster hieruit had kunnen afleiden dat een contractverlenging niet zou worden aangeboden. Aangezien de werkneemster had gereageerd op het berichtje, stond vast dat de WhatsApp haar had bereikt. Daarmee had de werkgever aan zijn aanzegplicht voldaan.

Zou ze niet hebben gereageerd, dan zou het een ander verhaal worden. Een werkgever moet namelijk wel ervoor zorgen dat een dergelijk bericht de werknemer bereikt. In zoverre neem je als werkgever dus wel een risico om de aanzegging per WhatsApp te doen.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2015:3968/ via Jurofoon

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)