Adverteren of een persbericht?

[Opvallend] ‘Ambitie digitale koploper niet terug te vinden in de Miljoenennota’ #PD18

 

De kabinetsambitie om van Nederland dé digitale koploper van Europa maken is niet terug te vinden in de Miljoenennota. Dat concludeert brancheorganisatie Nederland ICT. Stichting DINL spreekt over en opvallend gebrek aan daadkracht als het aankomt op het zeker stellen van het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

“Er wordt wel geld uitgetrokken voor makkelijke maatregelen, zoals voorlichting, maar niet voor grote structurele aanpassingen om Nederland toekomstbestendig te maken,” meent Nederland-ICT directeur Lotte de Bruijn. “Juist nu we als land economisch sterk staan, moeten we werken aan het fundament voor de toekomst.” Steltman, directeur van Stichting DINL, stelt dat het gebrek aan invulling van de digitale strategie haaks staat op de grote digitale ambities van het kabinet. “Het beleid voor 2019 gaat vooral over eerlijk verdelen en de investeringen zijn gericht op het behouden van bestaand verdienvermogen. Niemand lijkt zich zorgen te maken over wat er over 10 of 20 jaar te verdelen valt.”

Impact digitalisering op banen

In de troonrede wordt gesproken over de noodzaak van een moderne arbeidsmarkt. Maar de enorme impact die de digitale transformatie heeft op banen, wordt volgens Nederland ICT niet genoemd. De komende jaren moet een groot deel van de beroepsbevolking omgeschoold worden om te kunnen voldoen aan de banen van de toekomst. De ICT-sector wordt genoemd als voorbeeld van een sector waar nu al grote krapte heerst, maar hoe die krapte aan ICT’ers in alle sectoren wordt aangepakt, blijft onduidelijk.

Zo wordt er geen geld uitgetrokken om het opnemen van digitale geletterdheid in het curriculum te versnellen. Ook het probleem van de dreigende numerus fixus voor ICT-opleidingen wordt niet geadresseerd. Het aantrekken van talenten uit het buitenland wordt juist moeilijker gemaakt, door het afschaffen van de fiscale 30%-regeling. Uit de Miljoenennota blijkt dat dit doorgaat, zonder overgangsregeling.

Digitale veiligheid

De enige referentie aan digitalisering in de troonrede gaat over digitale veiligheid: EUR 30 miljoen om de veiligheid van de digitale infrastructuur te versterken. Waar dit geld aan wordt uitgegeven, is nog onduidelijk. Wel wordt er een half miljoen gereserveerd om de veiligheid van hard- en software te verbeteren. Ook hier is nog onbekend waar het bedrag aan wordt uitgegeven.  Tot slot valt het Nederland ICT op op dat de kansen van digitalisering in het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen niet worden benoemd. Die komen in de digitaliseringsstrategie wel aan bod. De digitale transformatie kan bijvoorbeeld een grote rol spelen in het betaalbaar houden van de zorg. En digitale technologie speelt een sleutelrol in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Eventuele maatregelen die worden genomen om nieuwe oplossingen op deze thema’s te versnellen, zijn verstopt in losse, departementale begrotingen. Daardoor ontbreekt overzicht op de voortgang van de digitaliseringsstrategie, vreest Nederland ICT.

Geen investering in digitale ambitie

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) verbaast zich erover dat, hoewel het kabinet-Rutte III er in de afgelopen juni gepubliceerde digitaliseringsstrategie voor pleit dat Nederland de digitale koploper van Europa wordt, nu niet blijkt dat het bereid is te investeren in die ambitie.

DINL-directeur Steltman zegt:

Zoals de zaken er nu voor staan wil het kabinet van alles maar zal de markt er volledig op eigen kracht voor moeten zorgen dat het ook gebeurt. Bedrijven moeten niet alleen investeren in digitalisering, maar ook in beschermen van data en digitale weerbaarheid. Het bedrijfsleven moet de daarvoor benodigde infrastructuur volledig zelf regelen. Aanbieders van digitale infrastructuur moeten fors investeren in nieuwe communicatietechnologie, betalen daarbij ook precario en leges en moeten zelfs grote bedragen in de schatkist storten voor telecomfrequenties. Niets daarvan komt ten goede aan die digitale ambities..

Groei digitale sector

Daarbovenop komt nieuwe digitale regelgeving vanuit de EU, kan de sector met moeite aan personeel kan komen en noemt DINL knelpunten zoals tekort aan energie voor nieuwe datacenters. Groei is er eerder ondanks dan dankzij de overheid, meent Steltman.

Overheden in omringende landen zoals Noorwegen, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk investeren volgens DINL wel in digitalisering en de daarvoor benodigde infrastructuur. De koepel van brancheorganisaties wijst erop dat de rijksoverheid in de vorige eeuw wel investeerde in de randvoorwaarden voor bestendige economische groei, met het oog op de lange termijn. 

 

Via Telecompaper en Stichting DINL

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!