Adverteren of een persbericht?

[Social Business] Digitale infrastructuur: deze zomer een actieplan digitale connectiviteit

Er komt een actieplan digitale connectiviteit. Een plan om er voor te zorgen dat Nederland blijft beschikken over een kwalitatief hoogwaardige connectiviteit die een grote diversiteit aan vraag kan bedienen en altijd en overal beschikbaar is tegen concurrerende tarieven. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer. 

Nederland heeft hier als land een toppositie: zo hoort het bij de top 10 landen met het hoogste gebruik van Internet wereldwijd en heeft het, met name dankzij de sterke upstream faciliteiten, het snelste internet van Europa.

Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, zoals het door ING uitgevoerde onderzoek naar access toont. Helaas horen we niet veel meer over initiatieven voor de uitrol van breedband internet in Nederland, zoals het Gigaport en andere projecten. De belangrijkste taak voor de overheid is om uit te zoeken waar eventuele knelpunten liggen bij de verdere uitrol van breedbandig vast internet, juist in de buitengebieden. Mogelijk staan verdienmodellen onder druk of zijn er andere belemmeringen die kunnen worden weggenomen.  Stichting DINL zal zich sterk maken voor het onderzoeken van deze materie, en het bieden van hulp bij het de verdere ontwikkeling van deze digitale infrastructuur. DINL juicht daarom overheidsinitiatieven als deze van harte toe.

De brief

In de brief informeert Keijzer de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de gesprekken met stakeholders over digitale connectiviteit in Nederland. Volgens de staatssecretaris heeft EZK in het najaar met verschillende stakeholders gesproken over het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een goede digitale infrastructuur en het wegnemen van eventuele belemmeringen.

Belangrijke randvoorwaarden digitale infra

Belangrijke randvoorwaarden voor een goede digitale infrastructuur zijn onder meer spectrum, lokaal beleid, investeringen, continuïteit en innovatie in netwerken. In het actieplan digitale moeten in ieder geval de genoemde randvoorwaarden terugkomen. In het kader van het actieplan worden ook diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals naar het huidige lokale beleid (bijvoorbeeld eisen die aan de plaatsing van antennes worden gesteld). Ook spreekt EZK met verschillende gemeenten over de ontwikkeling van 5G.

De uitkomsten van die gesprekken worden ook in het actieplan betrokken. Op deze manier wil Keijzer haar  visie op de digitale infrastructuur voor de komende jaren vormgeven. Het actieplan zal deze zomer aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Keijzer  is druk bezig met de Tweede Kamer op het gebied van digitale strategie en wetgeving. Zo stelde de staatssecretaris dat EZK dit jaar nog een digitale strategie wil ontwikkelen om ondernemingen en burgers maximaal te laten profiteren van de digitale economie. Verder ging Keijzer in op ontwikkelingen rondom de Wibon (gedoogplicht ongebruikte kabels en leidingen).

Marc Petersen

Grafisch vormgever (vormgeven.nl) die zich niet beperkt tot specifieke mediums. web, video, papier, social! Generiek design onderscheidend met sterke branding. Een goed logo is als je hem met een stok in het zand kan tekenen en nog steeds dezelfde kracht heeft.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.