Adverteren of een persbericht?

[Social Insights] FreelanceMarktIndex© 1e kwartaal 2018: Inzicht in flexibel werk

De Freelance Mark Index© (FMI) geeft elk kwartaal de ontwikkeling weer van het volume aan flexibel werk. Door de integratie met 2 belangrijke verwachtingsindicatoren heeft de index een grote voorspellende waarde voor een komend kwartaal.

Daar waar de conjunctuurindex van het CBS daalt van 11,3 naar 9,0 aan het einde van Q4, zien we een toenemende groei van de het aantal uitzenduren naar 6,2% (vorig kwartaal groei 5,4%). Ook zien we een stijging van de verwachting van opdrachtgevers op Freelance.nl voor het komend kwartaal naar 37,4 ten opzichte van 35,7 vorig kwartaal. Hier is dus nog steeds sprake van een echt groeiscenario omdat een 0-stand een neutrale verwachting weerspiegelt.

Telefonisch

Uit de telefonische enquête (163 opdrachtgevers) blijkt dat de groeiverwachting van intermediairs (4,86 op schaal van 7) nog iets hoger is dan van directe opdrachtgevers (4,26 op schaal van 7). Ook voor de verdere toekomst geven opdrachtgevers aan te blijven werken met freelancers (5 op schaal van 7), omdat ze nodig zijn!

Naast specifieke expertise, gewenste flexibiliteit, toenemend werken op projectbasis, zien we tevens de ontwikkeling van schaarste aan goed personeel als relevant criterium om freelancers in te huren.

R.J. Hoeffnagel

Schrijft op het randje van ICT - sociale media - en alles wat we t(r)endentieus achten.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!