Adverteren of een persbericht?
Nieuws.Social

[Social Insights] Kinderen niet mediabewust, wel handig in gebruik smartphone #onderzoek

45% van de ouders denkt dat het leerzaam is wanneer hun kind zelfstandig filmpjes kijkt op de smartphone of tablet, terwijl dat niet zo is. Dit blijkt uit het jaarlijkse Iene Miene Media 2018 onderzoek dat bij de start van de Media Ukkie Dagen 2018 is gepresenteerd. Kinderen van 0 tot en met 6 jaar hebben nog veel hulp nodig bij het gebruiken van media. Zij kunnen wel al gericht ‘swipen’ op een touchscreen en een irritante pop-up wegklikken, maar die vaardigheden maken kinderen nog niet mediawijs, aldus het onderzoek.

Reclame

Ruim vier op de tien ouders (44%) denken dat hun kind reclame op het scherm herkent. Ook verwacht een derde van de ouders (31%) dat hun kind begrijpt dat filmpjes niet altijd echt zijn. Dat is niet het geval: het verschil tussen echt en nep begrijpt een kind pas na het zevende jaar. Dat is ook de leeftijd waarop kinderen voor het eerst beseffen hoe mensen elkaar beïnvloeden en verleiden. Daarom herkennen kinderen tot die leeftijd reclame ook niet.

Veel mediagebruik rond avondeten

Verreweg het meeste mediagebruik vindt plaats rondom het avondeten. Dat was ook de afgelopen jaren het geval. De verhouding tussen vóór het eten en ná het eten is wel omgedraaid: dit jaar is het voor het eerst dat meer media voor (46%) het avondeten worden gebruikt dan erna (35%). 23% van de kinderen gebruikt nog media vlak voor bedtijd. Dit is ook het moment dat het voor ouders het moeilijkst is om grenzen te stellen.

Jonge kinderen komen steeds eerder in aanraking met tablets en smartphones. Bijna 6 op de 10 kinderen van 0 tot en met 2 jaar spelen al met deze mobiele apparaten. Dit is een toename van 7% in vergelijking met 2017.

Ouders met een migratieachtergrond vinden vaker dat ouders moeten meekijken bij het kijken naar televisie en filmpjes (46% vs. 34%) en uitleg geven wanneer dat nodig is (62% vs. 47%) dan ouders zonder migratieachtergrond. Ouders met een migratieachtergrond zijn dus beter voorbereid op het begeleiden van hun kind bij mediagebruik.

Voorlezen versus (digitale) media

In 82% van de gezinnen met jonge kinderen worden boekjes voorgelezen. Voor de taalontwikkeling van een kind is voorlezen heel belangrijk. 60% van de ouders geeft de voorkeur aan gewoon speelgoed, maar ziet tegelijkertijd in dat media voor kinderen onmisbaar zijn om goed voorbereid de toekomst in te gaan (eveneens 60%). Vooral hoogopgeleide ouders (67%) zijn zich hiervan bewust.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!