Adverteren of een persbericht?
Nieuws.Marketing online ecommerce media

[Uitgelezen] ‘Dikke, harde, totaal vernieuwde Handboek Online Marketing deel 5’ @Adformatie #review

3DCoverlboekvoorhangendreflc (3)

Tijdens een presentatie in Leusden, in het mooie gebouw van Beeckestijn Business School, ontving ik de nieuwste uitgave van bestseller auteur, ondernemer, spreker en docent Patrick Petersen. Alweer de vijfde uitgave van het dikke en zeer volledige Handboek Online Marketing. Ook bekend onder de titel #HOM5.

uitreikjg

Patrick en social

Ik was in de maanden hier voorafgaand Patrick al een aantal keer ontmoet, natuurlijk ook virtueel via de social kanalen hebben wij soms contact. Wat mij in die tijd opviel was dat hij meer dan normaal gespannen was. Op mijn vraag wat er aan de hand was kreeg ik steevast het antwoord: “Druk! Er komen nieuwe boeken aan!” Niet te geloven, wat een werk die crossmediale boeken!

CjO5jRcXIAIZyjD

Vijfde en ultradikke uitgave!

Ik moet bekennen, ik had daar geen beeld bij. Ik bedoel, het is een boek wat er al is en nu komt versie vijf. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou… Behoorlijk moeilijk dus kan ik zeggen nadat ik het boek bekeken en gelezen heb. Uiteraard zijn er zaken die je in de vorige uitgaven ook waren te zien, daarnaast zijn alle cases volledig up to date gebracht, is er meer aandacht besteed aan wetenschappelijke onderbouwing en is de ondersteuning met een eigen platform nog beter ingezet als in eerdere uitgaven. Ook tekstueel is het #HOM5 tot op hoge hoogte gebracht. Kortom: het online marketingboek biedt een actueel beeld!

600

Meer dan 600 pagina’s telt het boek; het zijn 16 hoofdstukken, verdeeld over drie logische delen. Van een beschrijving van het strategisch kader, de overgang van oude naar moderne marketing gaat het naar de voor- en nadelen van de online instrumenten uit de online marketingmix , naar het geheel in balans zetten en een uiteenzetting in een gestructureerd en strategisch online marketingplan. Het boek is dan ook zowel een studie- als ook een zeer praktisch naslagboek! En… in hardcover wat ik zelf een toegevoegde waarde vind.

hom55d

Het boek is geschreven in de Petersen typische ‘Handboek stijl’, vol praktische modellen en afbeeldingen. Alles in duidelijke kaders met uitleg over verschillende begrippen. En veel verwijzingen naar filmpjes en uitleg via de speciaal daarvoor ingerichte website: www.handboekonlinenarketing.nl Op deze site is heel veel extra en achtergrond informatie te vinden en te bekijken. We hebben het dan over meer dan 2500 digitale bijlagen!

Expert-cases en klein punt van kritiek

Ook in deze uitgave een mooie verzameling exportcases! Bijdragen van onder meer Igor Beuker, Hans Molenaar, EJ van Bel, Max Kohnstamm, Cor Molenaar, Steven van Belleghem en Mischa Koster. Goede verhalen met mooie insights en visies. Wederom een toegevoegde waarde aan het dikke boek. De begrippenlijst achterin het boek maken het zoeken naar specifieke onderwerpen lekker makkelijk. Ik heb meer boeken van Patrick gelezen en gereviewd. En ook eerder beschreven vind ik het gemis van het eenvoudig linken naar de ondersteunende platformen. Ik bedoel daarmee dat er in het boek verwezen wordt naar de ondersteunende onderwerpen via een link. En ik mis daarin de mogelijkheid om, bijvoorbeeld via en QR-code, eenvoudig te scannen en direct naar de gewenste content te gaan.

Studieboek, of…?

Is dit nu een studie boek, of een naslagwerk? Ik vind beiden! Als je echt wilt leren, is dit een mooie opstap! Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal opdrachten, zodat je direct kunt checken of je de stof ook daadwerkelijk begrepen hebt. Maar ook als naslag werk is het uitstekend te gebruiken! De begrippenlijst maakt het makkelijk om snel de gewenste onderwerpen te vinden. Een complete uitgave dus.

Het Handboek Online Marketing is onder meer hier te koop!

hom1

Inhoudsopgave

Dankwoord 7
Voorwoord 9
Introductie 13
1 Marketing, consumentengedrag en toekomstige
ontwikkelingen
1.1 Het ontstaan van het marketingdenken en (virtuele) marktplaatsen
1.2 Definities van marketing en het marketing-denken van Kotler en Bartels
1.3 Van productie-, product- naar marketingdenken
1.4 Van massa naar een een-op-een aanpak
1.4.1 Van massamarketing naar direct marketing en CRM
1.4.2 Organisaties die direct marketing als missie toepassen
1.4.3 Social CRM en Big Data
1.4.4 De customer journey
1.5 Online succes en de online besteding in cijfers
1.5.1 De opkomst van m-commerce
1.5.2 Online verkoop, vergelijking en autoriteit
1.5.3 ShoppingTomorrow en het online koopgedrag
1.6 De ontwikkeling van moderne marketing: “It’s all about You!”
1.7 Maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op marketing
1.7.1 Privacy, politiek, wetgeving en cookies
1.7.2 Cybersociologie
1.7.3 50 veranderingen van invloed op consumentengedrag en moderne marketing
1.7.4 De invloed van multi- en crosschannel
1.8 De impact van dialoogmarketing
1.9 Een roadmap naar de toekomst van marketing
1.9.1 Tien toekomstontwikkelingen van marketing
1.10 EXPERTCASE Interview met Steven van Belleghem: When does digital become human?

2 Van traditionele naar de moderne marketingstrategie
2.1 Traditionele marketingkaders
2.2 Instanties American Marketing Assocation, NIMA, DDMA en eMarketer.com
2.3 De verschillende marketingontwikkelingen
2.3.1 De connected prosumer en het marktplaatsconcept
2.3.2 Social proof en The Age of the Customer
2.3.3 Factoren die het marketingconcept beïnvloeden
2.4 De traditionele marketingmix
2.4.1 De P van Product
2.4.2 De P van Prijs
2.4.3 De P van Promotie
2.4.4 De P van Plaats
2.5 De P’s van retailmarketing
2.6 De P’s van de organisatie
2.7 Drie duurzame P’s
2.7.1 Het model van de 10 P’s voor het internet
2.8 De marketingstrategie en het marketingplan
2.8.1 De strategieën van Porter en de Ansoff matrix
2.8.2 De groeistrategie en de Ansoff matrix
2.8.3 De SWOT-analyse en het vervolg
2.8.4 Het SMART-principe
2.8.5 De confrontatiematrix activeert de SWOT-analyse
2.8.6 De doelstelling en marketingstrategie
2.8.7 De beperkingen van traditionele marketing
2.8.8 De kansen van online marketing
2.8.9 Het Business Model Canvas
2.9 Nieuwe vormen van marketing
2.9.1 De kernwaarden van de moderne marketing
2.9.2 Eisen aan de moderne marketeer
2.10 EXPERTCASE met Max Kohnstamm over de marketingstrategie en
de inrichting van het plan

3 De 4 C’s en de transitie van de marketingstrategie
3.1 Marketing en strategieën
3.1.3 De moderne marketingstrategie
3.2 10 eigenschappen van succesvolle online marketing
3.3 De plaats van online marketing
3.4 Randvoorwaarden online marketingstrategie
3.4.1 De i-dentiteit, focus en visie bij een online strategie
3.4.2 De focus binnen de online marketingstrategie
3.4.3 De visie binnen de online marketingstrategie
3.4.4 De i-dentiteit binnen online marketingstrategie
3.4.5 Overige succesfactoren binnen de online marketingstrategie
3.3.6 Sluit een iPACT voor online succes
3.4 De online strategieën en IFV
3.4.1 Drie hoofdkeuzes in de online strategie
3.4.2 Internet als missie
3.4.3 Internet als kritische succesfactor
3.4.4 Internet als strategisch hulpmiddel
3.4.5 Strategie omzetten naar tactiek
3.4.6 De sales funnel en inbound marketing
3.5 De koppeling van de marketingstrategie aan de online marketingstrategie
3.5.1 Het 4C-model
3.5.2 De C van Cost
3.5.3 De C van Convenience
3.5.4 De C van Consumer value
3.5.5 De C van Communication
3.6 De Scorecard om de internetstrategie in kaart brengen
3.6.1 De Scorecard voor omzetting van de internetstrategie
3.8 EXPERTCASE met strateeg en docent Drs. Peter Liesker
HOM opdrachten van hoofdstuk 3

4 De evolutie van het web en Internet of Things
4.1 Het WWW en het W3C
4.1.1 De beginperiode
4.2 De gouden internetjaren 1995-2000
4.3 ‘After the boom’ 2000-2004
4.3.1 De opkomst van het bloggen en online bankieren
4.4 Het overgaan van Web 2.0 naar Web 3.0
4.4.1 Na 2004: Web 2.0
4.4.2 Kenmerken van Web 2.0
4.4.3 EXPERTCASE met Remco Janssen
4.4.4 Social networking en online communities tijdens Web 2.0 en Web 3.0
4.4.5 Vormen van social media
4.4.6 Kenmerken van social media
4.5.1 Crowdfunding
4.5.2 User generated content
4.5.3 Collaboration en sharing
4.6 Visuele en technische kenmerken Web 3.0
4.7 Web 3.0? De toekomst met het Web 4.0!
4.8 Internet of Things
4.9 EXPERTCASE met marketingstrateeg, spreker, host en ondernemer Igor Beuker
HOM opdrachten hoofdstuk 4

5 De mix van online middelen, online conversie en het 5R-model
5.1 De 4 C’s, 10 P’s en 10 C’s
5.2 De online doelstellingen
5.2.1 De afgeleide doelstellingen
5.2.2 De gekwantificeerde online doelstellingen
5.2.3 Overzicht van online mediabestedingen
5.3 Overzicht van online middelen
5.3.1 De website zelf en het ICT-model
5.3.2 Virale marketing
5.3.3 Contentmarketing en engagement
5.3.4 E-mailmarketing
5.3.5 Zoekmachinemarketing
5.3.6 Microsites
5.3.7 Social media & blogging
5.3.8 Webvertising, online display advertising en video advertising
5.3.9 Affiliates
5.3.10 Mobile marketing, touch en IoT
5.4 Campagnes, conversie en conversiepaden
5.4.1 Online conversie en het koopproces
5.4.2 Het conversieproces en AIDA 5.4.3 Conversiedoelen en het conversieproces
5.5 De customer journey
5.5.1 Een customer journey gaat vooral over klantprocessen
5.6 Het 5R-model van succes
5.7 EXPERTCASE met online marketeer Stephan Fellinger
HOM opdrachten hoofdstuk 5

6 ICT-model, usability voor het web, optimalisatie en lead nurturing
6.1 Het ICT-model
6.1.1 De I van Informatie uit het ICT-model
6.1.2 De C van Communicatie uit het ICT-model
6.1.3 De T van Transactie uit het ICT-model
6.1.4 De verhoudingen van het model
6.2 De usability van het web
6.2.1 Wat is usability voor het web?
6.2.2 De componenten van usability
6.2.3 De aspecten van usability voor het web
6.2.4 Usability do’s en don’ts voor de eigen website
6.3 Accessibility en ontwerpen voor het web
6.3.1 Opzet van een user-centered design
6.4 Interaction design
6.5 Weboptimalisatie en lead nurturing
6.5.1 Lead nurturing en klantprofielen
6.5.2 Een lead nurturing campagne opstellen
6.6 Het 5R-model, ICT-model en de eigen website
6.7 EXPERTCASE met Prof. dr. Cor Molenaar over disruptretail en het overleven in het digitale tijdperk

7 Virale marketing, word-of-mouth en emotionele engagement
7.1 Virale marketing, buzzen, hypen en fluisteren
7.1.1 Virale marketing in de online mix
7.1.2 10 redenen om virale marketing in te zetten
7.2 Virale marketing en emotionele engagement
7.2.1 Het versterken van de online engagement
7.2.2 Social influencers en brand ambassadeurs
7.2.3 Engage or die!
7.3 Randvoorwaarden virale marketingcampagne
7.3.1 De vormen en doelstellingen van virale marketing
7.3.2 Het virale concept
7.4 De plaats van virale marketing
7.4.1 Voorbeelden van succescampagnes
7.5 De 10 do’s van virale marketingcampagnes
7.5.1 De 10 don’ts van virale marketingcampagnes
7.6 Plan van aanpak
7.6.1 Het seeden – of zaaien – van een viral
7.7 Het 5R-model en virale marketing
7.8 EXPERTCASE met Mischa Coster MA MSc, mediapsycholoog voor Grey Matters
HOM opdrachten hoofdstuk 7

8 Contentmarketing, storytelling en engaging content
8.1 De online strategie en social business
8.1.1 Boeien en binden met een contentstrategie
8.2 6C-model ter bepaling van de contentstrategie
8.2.1 Uitleg van het 6C-model
8.4 Het bepalen van de contentstrategie en kaders
8.4.1 De contentstrategie en het afgeleide doel
8.4.2 De randvoorwaarden
8.5.1 Case: Creative Business we are, Hogeschool Inholland
8.6 Communicatiedoelen van content
8.6.2 Metadata en het schrijven voor het web
8.6.3 Tone-of-voice van de content
8.5.4 Infrastructuur en format van de engaging content
8.6 Randvoorwaarden van engaging content
8.6.1 Snackcontent, zoals een quote
8.6.2 Onderzoek en statistieken
8.6.3 Recensies
8.6.4 How-to’s (met tips)
8.6.5 Overzichten of (top)lijsten
8.6.6 Een soundbite
8.6.7 Interviews met experts of BN’ers
8.6.8 De meme of de inhaker
8.6.9 Case(studie)s
8.6.10 Infographics
8.7 Het 5R-model en de contentstrategie
8.8 EXPERTCASE met Bert Brussen, CEO van ThePostOnline.nl
HOM opdrachten hoofdstuk 8

9 E-mailmarketing
9.1 Redenen om e-mailmarketing in te zetten
9.2 Mailrates en e-mailmarketing statistieken
9.2.1 Alle mailrates op een rij
9.2.2 15 opvallende feiten en cijfers over e-mailmarketing
9.3 Big Data en de onderdelen van e-mailmarketing
9.3.1 Doelstellingen van e-mailmarketing
9.3.2 Het kwantificeren van doelstellingen
9.4 De vormen van e-mailmarketing
9.4.1 De buzz als vorm van e-mailmarketing
9.4.2 De retentie als vorm van e-mailmarketing
9.4.3 De nieuwsbrief als vorm van e-mailmarketing
9.4.4 De aquisitiemailing
9.4.5 De virale mail
9.4.6 De vragenlijst
9.5 Permissiemarketing en de Telecomwet
9.5.1 De Telecomwet en DDMA benchmark
9.6 Tien succesfactoren van e-mailmarketing
9.7 Het 5R-model en de e-mailmarketing
9.8 B2B E-mail Marketing case 1: leadgeneratie en leadnurturing
HOM opdrachten hoofdstuk 9

10 Zoekmachinemarketing: SEO, SEA en SEP
10.1 Tien feiten over zoekmachinemarketing
10.2 Search Engine Optimalisation (SEO)
10.2.1 De marktaandelen van de zoekmachines
10.2.2 Hoofdregels voor Search Engine Optimalisation (SEO)
10.2.3 Search Engine Optimalisation en consumentengedrag
10.2.4 Social search
10.2.5 Gratis SEO-analyse door Google zelf
10.2.6 Meer zoekanalyses en extra gereedschappen
10.3 De do’s van natuurlijke zoekmachine-optimalisatie (SEO)
10.3.1 De structuur voor een snelle indexering
10.4 De don’ts van een natuurlijke zoekmachine-optimalisatie (SEO)
10.5 Search Engine Advertising (SEA)
10.5.1 De kwaliteitsscore van SEA
10.5.2 Redenen om Search Engine Advertising in te zetten
10.5.3 Do’s voor de optimalisatie van Search Engine Advertising (SEA)
10.5.4 Don’ts voor de optimalisatie van Search Engine Advertising
10.6 Search Engine Positioning (SEP)
10.7 Het 5R-model en de zoekmachinemarketing
10.8 EXPERTCASE met Hunkemöller & SEO- specialist Eduard Blacquière
HOM opdrachten hoofdstuk 10

11 Microsites, landingspagina en short funneling
11.1 Infobesity en de noodzaak van een microsite
11.2 De definitie en het doel van een microsite
11.3 Short funneling en de vormen van een microsite
11.3.1 De landingspagina als microsite
11.3.2 De taalversie als microsite 11.3.3 De focussite en social media
11.3.4 Vormen van microsites: de virale site
11.4 Microsites: het kwaliteitsnetwerk voor SEO
11.5 Het 5R-model en de microsite
11.6 EXPERTCASE bureau AtMost en Nesselandebereikbaar.nl
HOM opdrachten hoofdstuk 11

12 Social media marketing en social selling
12.1 De impact van social media
12.1.1 Social media in Nederland
12.1.2 De impact van social media influencers
12.1.3 Het S.O.C.I.A.L. model en social business
12.1.4 De social media strategie en kenmerken
12.2 Social media marketing
12.2.1 De vormen van social media
12.2.3 De middelen uit de social media mix
12.2.4 Bloggen
12.2.5 Microbloggen en social messaging
12.2.6 De wiki
12.2.7 Social news en social networking
12.2.8 Webcast, streams en RSS
12.2.9 Crowdsourcing en collaboratie
12.2.10 Belevingscontent en visual social storytelling
12.3 Het monitoren van social media
12.3.1 Social media monitoring tools
12.3.2 EXPERTCASE social selling met Ronald Krijgsman van Nationale-Nederlanden 12.4 De P van People
12.4.1 De O van Objectives
12.4.2 De S van Strategy
12.4.3 De T van Technology
12.5 Campagne? Het B-model van Boeien & Binden!
12.6 Trends en innovatie met social media
12.7 5 R en social media marketing
12.8 EXPERTCASE met Marcel Molenaar, Country Manager LinkedIn Benelux
HOM opdrachten hoofdstuk 12

13 Online advertising, affiliates en performance based
13.1 Ontwikkelingen en cijfers
13.1.1 Trends in online advertising
13.2 Onderdelen van webvertising/online advertising
13.2.1 Afrekenmodellen
13.3 Banners en overlays
13.4 Betaalde (tekst)links
13.5 De affiliates en performance based advertising
13.6 5R-model toegepast op online advertising en affiliates
13.7 EXPERTCASE: Marcel Joosten, e-commerce director van Centralpoint.nl
HOM opdrachten hoofdstuk 13

14 Mobile marketing, touch en Internet of Things
14.1 Connected en meer mobile ontwikkelingen
14.1.1 Mobiele betalingen
14.1.2 De opkomst van de apps
14.1.3 Mobile marketingmarktcijfers
14.2 Mobile lifestyle en consumentengedrag
14.2.1 Mobility als experience
14.3 Mobile marketing in de mix
14.3.1 Mobile marketingstrategie de 5 C’s
14.4 De zeven stappen van een strategie
14.4.1 Het 5C-model van mobile marketing
14.5 Van strategie, via 5 C’s, naar de tactiek
14.5.1 Brand awareness
14.5.2 M-commerce
14.5.3 Just-in-time-service
14.5.4 Mobile advertising
14.5.5 Crossmultichannel
14.5.6 Just-in-case
14.5.7 SoLoMo-tactiek, social location based mobile (shareable) exposure
14.7 Het 5R-model en mobile marketing
14.8 EXPERTCASE Highstreet, winkelen vanuit de luie stoel
HOM opdrachten hoofdstuk 14

15 Online video en advertising
15.1 Online video en statistieken
15.2 De opkomst van online video marketing
15.3 Online video voor- en nadelen van online video
15.3.1 Marketingmogelijkheden online video
15.4 Vormen van online video advertising
15.4.1 8 tips om online video te laten converteren
15.5 Het 5R-model van online video advertising
HOM opdrachten hoofdstuk 15

16 Het strategisch online marketingplan
16.1 Het maken van een plan
16.1.1 Stap 1: Een nulpunt en koppeling aan bestaande strategie
16.2 Stap 2: Maak een SWOT-analyse of confrontatiematrix
16.3 Stap 3: Bepaal de visie en focus
16.3.1 De online strategie
16.4 Stap 4: De doelstellingen en het 4C-model
16.4.1 Het 4C-model als brug naar de mix van middelen
16.4.2 Het ICT-model ter ondersteuning
16.5 Stap 5: De mix van middelen en het 5R-model
16.5.1 Stap 5.1: Het 5R-model gebruiken als toetsing
16.6 Stap 6: OPAFIT en het plan van aanpak
16.7 Stap 7: Feedback en analyse
16.8 EXPERTCASE Docent en coach Ment Kuiper

Begrippenlijst

 

Rein Hof

Ik neem nog een [_]) espresso... SocialMedia.nl, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, CRM, blogger, presentaties, Google+, F1, darts, vader, nieuwsgierig. https:// about.me/reinhof