‘Uitstel handhaving DBA heeft 87 procent zzp’ers niets opgeleverd’ #DBA

 

Het uitstel van de handhaving van de wet DBA heeft 87 procent van de zzp’ers niets opgeleverd. Een derde van deze groep zou meer moeite hebbenmet het verkrijgen van opdrachten sinds handhaving van de wet is uitgesteld. Dit beweren de ZZP Barometer en IT-Staffing. Zij deden een volgens hen representatieve online steekproef. 

 

(Foto boven: NOA.nl)

Wet

Na het aannemen in de Tweede en Eerste Kamer van de Wet DBA zorgde dit bij opdrachtgevers voor veel onzekerheid, waardoor bedrijven huiverig werden zzp’ers in te huren. Waar het uitstellen van handhaving van de wet bedoeld was om een einde te maken aan deze onzekerheid, blijkt dat voor de meeste zzp’ers de situatie niet is verbeterd, laat de steekproef zien. Slechts 7 procent van de zzp’ers geeft aan dat het sinds uitstel van handhaving van de wet makkelijker is geworden om aan opdrachten te komen. Voor een grote meerderheid van de zzp’ers (87%) heeft het uitstel echter geen verschil gemaakt, of is het zelfs moeilijker geworden aan opdrachten te komen.

Definitiekwestie

Jeroen Sakkers, initiatiefnemer ZZP Barometer zegt:

Uit dit onderzoek blijkt wederom dat de onrust op de zzp-markt niet zomaar verdwijnt door uitstel van handhaving. Opdrachtgevers zijn per definitie risico-avers, en hebben reeds risicobeperkende processen in gang gezet die moeilijk of niet gestopt kunnen worden.’ Ieder onderzoek lijkt wel zijn eigen waarheid te leveren. Zo beweert payrller Tentoon dat de heoveelehdi freelance werk stijgt. Sakkers over deze discrepantie: ‘Dit is een definitiekwestie. Tentoo noemt mensen die via een payrollconstructie werken onterecht ‘freelancers’, en doet onderzoek onder haar eigen achterban van payrollkrachten. Het aantal payrollkrachten stijgt inderdaad dankzij de invoering van de Wet DBA. Echter vanwege het door elkaar halen van definities lijken de onderzoeksresultaten elkaar tegen te spreken.

Minder opdrachtgevers

Volgens de ZZP Barometer blijkt verder dat het aantal opdrachtgevers dat de zzp’er bedient de afgelopen twee jaar met 13 procent is afgenomen. Toch heeft 72 procent van de zzp’ers het afgelopen jaar 3 of meer opdrachtgevers bediend. Een even groot aantal verwacht ook komend jaar 3 of meer opdrachtgevers te bedienen. Hiermee voldoet en voldeed een grote meerderheid van de zzp’ers aan de norm die onder de VAR werd gesteld.

Tussenpartij als oplossing?

De onzekerheid die de Wet DBA met zich mee heeft gebracht heeft ertoe geleid dat opdrachtgevers steeds vaker alleen met zzp’ers willen werken via een tussenpartij.

#ID

Social Recruiter

Social recruiter die social media inzet om bij de juiste personen te komen. Social = netwerken = mensen!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com