Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

[Adv] De Social Media Scorecard (Download whitepaper)

[Adv] De Social Media Scorecard (Download whitepaper), Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

De uitgesproken wens van veel marketeers en anders managers is om grip te krijgen op hun social media activiteiten. Daarnaast tevens de wens om deze goed te verankeren met zowel de bedrijfsstrategie als de organisatie. In het verleden hebben Kaplan en Norton de Balanced Score Card ontwikkelen om de bedrijfsstrategie goed door te kunnen vertalen naar meetbare activiteiten en financiële implicaties.

Doorontwikkeld

Geert Jan Smits en Joost Steins Bisschop hebben dit vertaald naar het internet. Binnen de opleidingen van Beeckestijn Business School is dit gedachtegoed doorontwikkeld naar social media om organisaties te helpen succesvol te laten zijn met de implementatie van hun social mediastrategieën en -plannen.  

Het begint met strategie

De kern van de Social Media Score card is het vertalen van strategie naar concrete en realistische doelstellingen. Het strategisch vertrekpunt is de Social Media Strategy Map, met daarin:

  • Social Media missie: waar staan we voor?
  • Social Media doelstellingen: wat willen we bereiken?
  • Succesfactoren: welke factoren moeten we beïnvloeden?

De Social Media Scorecard

Een helder gedefinieerde social media strategie helpt u bij het maken van keuzes in de sterk groeiende social media wereld.” Aansluiting tussen de strategie van de organisatie en de social media activiteiten is cruciaal voor de lange termijn slagingskans. Hieronder treft u een voorbeeld aan van een Social Media Strategy map.

In de Social Media Scorecard zijn de volgende elementen vanuit de vier invalshoeken opgenomen:

  • Indicatoren: hoe meten we of we het goed doen?
  • Targets: hoe hoog plaatsen we de lat?
  • Verbeteracties: wat kunnen we verbeteren?

Download 

Elk perspectief van de Social Media Scorecard is opgebouwd uit onderliggende Kritieke Succes Factoren (KSF’en). Deze KSF’en zijn datgene waar een onderneming goed in moet zijn om haar strategische doelstellingen te bereiken. KSF’en zijn dus die aspecten die het (financiële) succes van de strategie bepalen. Maar wat bepaalt dit succes van social media? Is dat een like of een concrete aanbeveling ? Of willen we graag dat onze klanten andere klanten ondersteunen in het service proces ?

Wilt u meer weten hoe de Social Media Balance Score Card moet worden toegepast en enkele concrete voorbeelden zien? Download dan hier de whitepapers social media balanced score card.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.