Adverteren of een persbericht?

Big Brother Awards voor minister Hugo de Jonge en de Kamer van Koophandel #XS4all #freedom

De Big Brother Awards zijn januari 2019 toegekend aan minister Hugo de Jonge (VWS) en de Kamer van Koophandel. De zorgbewindsman kreeg de Expertprijs vanwege zijn wetsvoorstel ter bestrijding van fraude in de zorg, dat volgens artsen het medisch beroepsgeheim ernstig aantast. De Kamer van Koophandel werd met de ‘prijs’ berispt voor het ongevraagd doorverkopen van contactgegevens van zelfstandigen. Kirsten Fiedler ontving de Felipe Rodriguez Award als dankbetuiging voor haar inzet voor internetvrijheid.

(Foto boven: Liv van der Veen, Hoofd Beleid en Juridische Zaken KvK, ontvangt de Publieksprijs. Foto: Jeroen Mooijman (CC BY-NC-ND 4.0))

In een goed gevulde Rode Hoed in Amsterdam werd voor de veertiende keer de staat van de privacy in Nederland doorgenomen. Belangrijkste thema was dit jaar het gebruik van data op terreinen als werk, onderwijs en zorg. Hierbij werd zowel gekeken naar het effect op publieke waarden als vertrouwelijkheid en democratie, en de gevolgen voor het individu.

De openingsspeech

Lees hier de speech van Hans de Zwart: De Kloof tussen model en werkelijkheid wees Bits of Freedom-directeur Hans de Zwart op de kloof tussen de modellen van de werkelijkheid die met behulp van data worden gemaakt, en de werkelijkheid zelf.

Er zit een kloof tussen wat het learning analytics systeem bijhoudt over studenten en de daadwerkelijke student. De data die er in de verschillende zorgsystemen zitten geven nooit een volledig beeld van een patiënt. En ook de meetdata over werknemers zegt niet veel over hoe die hun werk doen. Naarmate we steeds vaker geautomatiseerde beslissingen nemen op basis van de systeemwerkelijkheid in plaats van op basis van het individu, en naarmate die beslissingen steeds verder worden geautomatiseerd, wordt de kans groter dat we in die kloof vallen. Te beginnen met de mensen die in deze samenleving al een zwakkere positie innemen.

XS4ALL

Hans sloot zijn speech af met kritische woorden voor het besluit van KPN om ‘het merk’ XS4ALL de nek om te draaien. “Het zou doodzonde zijn als de mensen, techniek en idealen van XS4ALL verloren zouden gaan.” Het zal niemand verbazen dat er bijval uit de zaal kwam toen hij zijn irritatie hierover uitsprak.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Media Marketing 2020:  Van Social Business tot Social Selling!

BESTEL  NU!