Adverteren of een persbericht?
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

‘Branche noemt regels voor ongewenste zeggenschap te zwaar middel’

Afbeeldingsresultaat voor mobile pixabay

Belangrijke marktpartijen vinden het Besluit ongewenste zeggenschap (Bozt) veel te streng. De overheid wil dat overnames in de telecomsector worden aangemeld, zodat de regering die overnames eventueel kan blokkeren met een beroep op het landsbelang. KPN, T-Mobile en NLConnect vinden de werking veel te breed. Deze consultatie gaat over het Besluit. In de eerdere consultatie van de Wet heeft T-Mobile al bezwaren genoemd. T-Mobile onderkent dat het van belang is dat de overheid beschikt over mogelijkheden om vitale infrastructuur te beschermen tegen overnames met een geopolitiek motief die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, maar denkt niet dat wet en besluit daarvoor goed genoeg zijn.

Lage drempelwaarden

T-Mobile heeft kritiek op de drempelwaarde die in het voorstel is opgenomen. De ondergrens van 100.000 consumenten is volgens het bedrijf zo laag, dat allerlei MVNO’s dan ook kritieke invloed hebben op de openbare orde en veiligheid. T-Mobile suggereert om de grens te leggen bij 1 miljoen klanten.  De ondergrens ligt nu bij een zakelijke aanbieder met 12.500 klanten voor vaste internetdiensten. Wederom mist er een onderbouwing voor deze gekozen drempelwaarden, stelt deze T-Mobile jurist. Zo kan elke telecomaanbieder relevante invloed hebben. Daarnaast stelt T-Mobile voor om het begrip ‘relevante invloed in de telecommunicatiesector’ te beperken tot aanbieders van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken. Het wetsvoorstel heeft immers betrekking op de bescherming van openbare orde en veiligheid. T-Mobile ziet niet in hoe besloten netwerken en diensten een dergelijk gevaar op kunnen leveren.

KPN denkt, net als T-Mobile, dat de regeling – zoals die nu is opgeschreven – betekent dat elk bedrijf dat aan de criteria voldoet elke overname moet laten toetsen. Dat zou dan ook zijn als een groot bedrijf (zoals KPN) een investering doet in een klein bedrijfje, dat op zichzelf niet zo belangrijk is. KPN denkt dat dit zal leiden tot een grote hoeveelheid ‘bagatelzaken’ en hoge administratieve lasten verzoekt de regering om dit punt te verduidelijken.

Investeringsklimaat

NLConnect deelt de hoge doelstellingen van het besluit, namelijk om te verhinderen dat kwaadwillenden de Nederlandse telecomnetwerken (kunnen) verstoren, maar noemt de regeling onduidelijk.  “Wij zijn van mening dat dit soort regels met het oog op investeringszekerheid uitsluitend volstrekt transparant en zeer zorgvuldig kan worden ingevoerd, indien nadeelcompensatie goed is geregeld en wanneer nadrukkelijk rekening wordt gehouden met het reeds aanwezige grote verantwoordelijkheidsbesef in de Nederlandse breedbandindustrie.”

Als dit plan schadelijk is voor het investeringsklimaat, dan is dat ook nadelig voor de leden van NLConnect. Dit zijn veelal kleinere aanbieders, vaak investeren die in glasvezel met risicodragend kapitaal van buitenlandse investeerders.

Ook NLconnect noemt de drempelwaarden veel te laag. De vereniging wil liever dat de overheid niet kijkt naar kleine aansluitnetwerken, maar goed gaat kijken naar core-netwerken. Deze bestaan meestal uit glasvezel en zorgen voor de onderlinge connectiviteit tussen de (deel)netwerken, internet exchanges en datacenters.

 

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.