Adverteren of een persbericht?
Nieuws.Social

BVH: ‘Ben jij sociaal voor je collega’s op de werkvloer?’

Velen hebben wel eens gehoord van BHV en weet dat ‘BHV’ voor ‘bedrijfshulpverlener’ staat. Toch hebben veel organisatie een tekort aan BHV’ers en dat is vrij bijzonder. Het is bijzonder omdat de kans bestaat dat één op de vijftien werknemers te maken krijgt met een arbeidsongeval. De vraag luidt dus: Ben jij sociaal voor je collega’s?

Een BHV’er is verplicht volgens de Arbowet; BHV’ers zijn namelijk de eerste in een organisatie die letsel en schade voor medewerkers – en bezoekers – zoveel mogelijk kunnen beperken. Op de werkvloer moeten er daarom altijd voldoende BHV’ers beschikbaar zijn om anderen te helpen als er een ongeluk plaatst vindt of bijvoorbeeld een brand uitbreekt. Hoe meer collega’s een BHV cursus volgen, des te beter; ook BHV’ers gaan met vakantie of worden weleens ziek.

Een certificaat

Een BHV-certificaat is niet alleen goed voor de organisatie en je collega’s, het staat ook goed op je cv! Je toont ermee aan dat je een betrokken medewerker bent. Ben jij nog geen BHV’er? Door een training te volgen weet je welke taken en verantwoordelijkheden een bedrijfshulpverlener heeft:

  1. Eerste hulp bij ongevallen verlenen.
  2. Brand beperken en bestrijden.
  3. Ongevallen voorkomen en beperken.

Eerste hulp bij ongevallen verlenen

Naast de meest voorkomende ongevallen, bestaan er ook calamiteiten met medische noodzaak. Denk hierbij aan algemene risico’s, zoals een hartaanval, bewusteloosheid, vallen en struikelen, zich niet lekker voelen, epileptische aanval, te hoog of laag suikergehalte of allergische reacties. Een professioneel opgeleide BHV’er weet hoe die eerste hulp moet verlenen!

Brand beperken en bestrijden

In elke werkomgeving bestaat de kans op brand waarbij de gevolgen dramatisch kunnen zijn. Hoe eerder een brand ontdekt wordt, hoe groter de kans is dat je nog iets kunt doen. Als een BHV’er de brand z élf ziet ontstaan, kan hij een bluspoging doen  met een aanwezige brandblusser. Wordt hij gealarmeerd door anderen – of door het brandalarm -, dan is er vaak sprake van rookontwikkeling. Aangezien deze rook giftig is, is het noodzakelijk het pand te ontruimen. Ook dit wordt gecoördineerd en begeleid door BHV’ers.

Ongevallen voorkomen en beperken

Ook kan er sprake zijn van risico’s die betrekking hebben op de aard van de werkzaamheden, zoals werken op hoogte, een gebouw met trappen, werken met gevaarlijke stoffen, werken op een kinderdagverblijf of school of werken in een zwembad. Kortom, allemaal omgevingen waarbij risico’s aanwezig zijn die kunnen vragen om de inzet van een BHV’er. Een goed opgeleide BHV’er kan adequaat reageren op alle specifieke bedrijfsrisico’s in de organisatie. Daarnaast weet een BHV’er in noodsituaties alle mensen in het gebouw te alarmeren en evacueren. Bij een ontruiming is samenwerken met hulpverleningsorganisaties essentieel. Kort gezegd: een BHV’er is de eerste die hulp biedt bij bedrijfsongevallen en of calamiteiten en vervolgens hulpverleningsorganisaties alarmeert en inschakelt. Ben jij klaar voor deze taak? Dan ben jij niet alleen een mogelijke levensredder, maar ook erg sociaal voor je collega’s!

Wanneer ben je een BHV’er?

Je mag jezelf een BHV’er noemen als je een BHV examen succesvol afgerond hebt. Daarom adviseert Dag van de BHV altijd een BHV cursus te volgen. Bij Edubookers kun je deze cursussen makkelijk met elkaar vergelijken.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!