Adverteren of een persbericht?

[Column] ‘De sociale mede- of tegenwerker’

[Column] ‘De sociale mede- of tegenwerker’, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Wat is je merk, het product, de diensten of de mensen die er werken? Velen zeggen nog die dienst of het product. Maar ik geloof steeds meer dat de mensen die er werken vergeten worden. Ook zij zijn als “sociale medewerkers” erg belangrijk. Een kort E-book van Neal Schaffer en Peoplelinx vertelt er meer over. Hoe maak ik van medewerkers sociale werkers of gaat het juist tegenwerken?

Personeel”..
Een artikel van Neal Schaffer zette mij iets meer aan het denken. In het artikel wordt besproken dat de rol van medewerkers binnen een bedrijf veelal wordt onderschat als het gaat om een stuk marketing voor het bedrijf. Het graaft diep in een organisatie als je van medewerkers gebruik wil maken om meer mee te doen naar buiten toe.

Toch ook maar even het E-book gedownload en dan komen er nog meer zaken naar boven. Ik kan het aanraden voor mensen die zich binnen hun bedrijf meer en meer willen richten op de structuur van een Social Business.

Uit onderzoek is gebleken dat 88% van de medewerkers veelal Social Media gebruikt om persoonlijk in contact te blijven met anderen en dat 55% daarvan zich ook regelmatig uit over het merk of werk. Dat is toch een heel erg groot potentieel. Zeker als we in beschouwing nemen, zoals ook in het E-book wordt vermeld, maar ook zeer zeker mijn persoonlijke overtuiging is dat het in Social gaat om relaties en nieuws en niet om het merk en de verkoop daarvan. Dan ligt er toch ineens wel een erg groot potentieel als het gaat om het uitbreiden van een netwerk als bedrijf.

Helaas is het stuk ook weer een manier van verkopen geworden dus als het daar op aankomt zou ik het niet downloaden want Peoplelinx probeert wel zijn eigen software te verkopen. Toch wel weer een beetje jammer maar ze raken wel degelijk een aantal punten om als bedrijf eens naar te kijken.

Strategie
Om van de medewerkers gebruik te gaan maken voor je bedrijf zijn er natuurlijk wel een aantal zaken die goed geborgd moeten zijn, wil het gaan werken. Even een kleine opsomming, niet alleen vanuit het E-book maar ook aangevuld of veranderd.

  • interne ondersteuning
  • juiste infrastructuur Social en content
  • stimulans
  • samenwerking

Interne ondersteuning
Afdeling marketing en/of sales kan het allemaal wel willen maar als er geen duidelijke ondersteuning is financieel en in daden vanuit de leiding en/of het management dan zal het nooit van de grond komen. Het blijft een “dingetje” van marketing en zal als dusdanig ook herkend worden.

Dit is natuurlijk al vele malen genoemd en beschreven dat het zo belangrijk is maar volgens mij is dat ook zo. Zij bepalen veelal de strategie en doelen van een bedrijf en als daar geen “zegen” komt over de juiste inzet van Social, dus ook met medewerkers hun netwerk erbij, wordt het helaas niets.

Maar ook de medewerkers onderling moeten elkaar ondersteunen. Het is wat anders als samenwerken want daar kom ik later even op terug. Is er geen ondersteuning naar elkaar toe dan valt het veelal ook in duigen. Ondersteuning is elkaar helpen, ook al is het soms maar met hele kleine dingen, zoals even uitleggen hoe het ook al weer zat en/of werkte maar ook wijzen op nieuwigheden en veranderingen. Als dat niet wordt gedeeld dan is er te weinig draagvlak.

Juiste infrastructuur
Een zoekende is een hulpeloze en zal zijn tijd anders gaan besteden. Als er niet de juiste trainingen, content en informatiestromen zijn zal men afhaken. Natuurlijk zullen er verschillenden op zoek gaan naar eigen dingen en zo kan het doorkabbelen.

Wordt er volledig aandacht aan besteed dan werkt het veel beter en voelen betrokken medewerkers zich betrokken.
Een belangrijk onderdeel is een Social fair use policy. Ik noem het veelal zelf zo omdat er veelal in termen van geboden en verboden wordt gedacht. Dit is iets wat niet echt werkt. Ik heb hier al een keer eerder over geblogt, lees dit hier.

Even een korte samenvatting. Een policy moet een houvast zijn en niet alleen maar geboden en verboden, want dan voelen mensen zich monddood gemaakt.

[Column] ‘De sociale mede- of tegenwerker’, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Stimulans
Zeggen dat het moet is heel wat anders dan mensen stimuleren. Ik adviseer altijd om binnen een groep mensen die sociale medewerkers van een bedrijf willen zijn twee of meer mensen aan te wijzen die stimulerend werken.

Wat doen zij dan veelal? Ze geven tips en tricks, maar zeker informeren zij de mensen over wat er is bereikt en weke successen er geboekt zijn. Maar ook welke fouten er zijn gemaakt en hoe deze te voorkomen en/of op te lossen zonder direct met een vinger te wijzen dat het fout ging.

Sociale medewerkers vinden het zelf veelal ook al erg leuk om zaken te delen die met het werk te maken te hebben. Ze mogen rustig een foto plaatsen van hun werkplek of van het product wat gereed is. Hoe meer vrijheid, zonder direct met een sterk marketing- of verkoopsausje, komt een persoonlijke noot alleen maar ten goede. Het is daarna aan de persoon zelf of aan sales om daar gebruik van te maken. Netwerken zijn nou eenmaal erg belangrijk.

Samenwerking
Als er op dit gebied zoals hierboven beschreven niet binnen een bedrijf wordt samengewerkt dan werkt het alsnog niet. Muren van afdelingen slechten is een van belangrijkste aspecten. Samen een doel hebben en daar ook samen voor gaan. Niet zeggen het is aan afdeling die of dat, want dat werkt niet. Social doen we samen en ook het gebruik er van moet en kan een resultante zijn van een goede samenwerking.

Kennis, in de breedste zin van het woord delen is van groot belang. Niet alleen kennis van het product maar ook kennis uit de markt en van de personen. Hoe meer er wordt gedeeld over van alles en nog wat, stel hier nou eens geen grenzen aan, des te meer kennis er binnen het bedrijf komt.
Samenwerken is dus juist van groot belang om de sociale medewerker te informeren in te stimuleren.

Sociale tegenwerkers
Natuurlijk zijn er ook mensen die het allemaal maar niets vinden. Mensen die deze verandering niet aandurven of Social niet in willen zetten voor hun werk. Mijn kennis is mijn kennis en daar heeft die andere afdeling niets mee te maken. Controle dat moeten we uitoefenen dus niet op Social want dan zijn we dat kwijt.

Deze mensen zal je ook binnen het bedrijf hebben. Moeten zij ook aan de Social? Ik zou zeggen verre van dat. Kunnen ze wel betrokken zijn? Ook hun rol is essentieel. Niet in het tegenwerken maar zeer goed ondersteunen aan het verspreiden en verzamelen van kennis of anderzijds. Er wordt het meeste bereikt door een mooie samenwerking ook door en met de sociale tegenwerkers.

Is elk bedrijf er zomaar klaar voor? Zeer zeker niet. Denken dat iedereen die op Social zit zomaar een sociale medewerker kan worden is een utopie. Maar er werk van maken en ze meenemen in een sociaal verhaal dat ze begrijpen geeft wel mogelijkheden om er gebruik van te maken.

 

Ernst Jan Bos (@ErnstJanBos)

Ernst Jan Bos is er een ervaren marketeer met zijn roots in de agrarische sector. Volop bezig bedrijven van Social Media naar Social Business te zetten in meerdere sectoren.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.