Adverteren of een persbericht?

[Column] Social media verandert jouw bedrijf!

Social Media doet veel meer dan alleen het gezicht naar buiten veranderen, het doet ook veel voor intern bij een bedrijf. Tenminste als een bedrijf Social meer in de bedrijfsprocessen verankerd heeft. Social krijgt dan ineens een hele andere betekenis. Een betekenis waar veel diepgang in kan zitten. Een van de punten uit deze blog, wil ik graag verder toelichten. 

Iedereen wordt motivator

In de blog worden 5 punten genoemd, punten waar ik mij volledig in kan vinden. Punten om eens goed bij stil te staan. Ik wil het zeker niet nalaten om ze niet te noemen, gewoon omdat ze te belangrijk zijn om zo maar voorbij te laten gaan.
–      aanzetten tot collectieve intelligentie
–      sneller mensen en informatie vinden
–      cultiveer toevallige ontdekkingen
–      motiveer alle personeelsleden om “leider” te worden
–      maakt je organisatie platter

Stuk voor stuk punten om eens goed over na te denken en je eigenlijk eens af te vragen hoe de inzet en het gebruik van Social daarbij zou kunnen helpen. Het vraagt zeer zeker denkwerk en veranderingen maar het zijn punten die zeer zeker tot veel moois kunnen leiden.

Zoals gezegd wil ik wat langer stilstaan bij het punt dat iedereen een leider kan worden. Misschien niet zo zeer de leider van een bedrijf, maar wel een leider over zijn of haar kennisgebied.
Als je een leider in en/of op je eigen gebied bent kan je daarin ook een motivator worden. Een leider heeft veelal de capaciteit om mensen te motiveren en dingen te laten doen die ze anders niet deden. Dit kan tot in alle lagen van het bedrijf gaan.

Andere cultuur

Om zich leider te voelen binnen een bedrijf zal er anders gedacht moeten worden. Structuren zoals deze er nu vaak zijn passen dan niet meer. Het beroemde silo-denken werkt dan zeer zeker niet.
Blijft dat bestaan, dan werkt het nooit. Dan zal men altijd vanaf andere afdelingen neerkijken op anderen. Als men niet oppast, dan worden er alleen maar blokkades opgeworpen. Social werkt dan nog zeer zeker niet. De kennis die er is wordt niet gedeeld maar eerder vanaf bovenaf of van de zijkanten door de strot geduwd bij iedereen. Zo van ‘doe er mee wat je wilt maar wij zijn het kwijt’.

Als de structuren anders komen te liggen en men veel meer naar een doel gaat kijken, dan komen er andere zaken om de hoek kijken. Stel maar eens de klant centraal en er wordt anders gekeken en gereageerd. Ieder zal vanuit zijn positie in het bedrijf zijn steentje bij kunnen dragen.
Mensen in de productie worden ineens “leiders” van de productie omdat zij verantwoordelijkheid dragen voor dat stuk. Dit kan leiden tot extra motivatie bij anderen om het goed te doen en de nieuwe “leider” extra informatie te geven en dusdanig te helpen dat het goed gaat worden.

Dit vraagt zeer zeker een andere cultuur. Ik kom nog maar erg weinig bedrijven tegen waarin zo’n proces op deze manier veranderd is. Kan het zo maar?
Ook daarvan is veelal het antwoord nee! Het vraagt een radicale omslag in het denken en handelen van mensen en dat valt niet mee. Iemand die er al jaren werkt en in een bepaald stramien zit zal weerstand oproepen.

Maar maak diegene die weerstand heeft ook eens een “leider” in zijn eigen specialisme. Ze kunnen omslaan als een blad aan de boom. Ze kunnen ineens toch inzien dat “leider” zijn iets moois is. Men wordt gewaardeerd. Men wil juist anderen motiveren.

Sociale verandering

Bedrijven die Social, in de breedste zin van het woord, inzetten ter onders.

Ernst Jan Bos (@ErnstJanBos)

Ernst Jan Bos is er een ervaren marketeer met zijn roots in de agrarische sector. Volop bezig bedrijven van Social Media naar Social Business te zetten in meerdere sectoren.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!