Adverteren of een persbericht?
Nieuws.Social

[Contentmarketing] EU stemt in met nieuwe richtlijnen VoD platformen

Het Europees Parlement heeft de nieuwe richtlijn voor audiovisuele mediadiensten goedgekeurd. Bepaalde voorschriften voor omroeporganisaties worden uitgebreid naar aanbieders van online videodiensten, zoals Netflix, YouTube en Facebook, alsmede voor livestreaming op platforms voor het delen van video’s. De richtlijn zal naar verwachting aan het einde van dit jaar van kracht worden, waarna de EU-staten 21 maanden de tijd krijgen om de wijzigingen in de nationale wetgeving door te voeren.

Ongepaste content

Op basis van de bijgewerkte regels moeten aanbieders van audiovisuele mediadiensten passende maatregelen nemen om video content die aanzet tot geweld, haat en terrorisme aan te pakken, waarbij ook video content met onnodig geweld en pornografie aan strengere regels worden onderworpen. Video-uitwisselingsplatforms moeten in staat zijn om snel te reageren wanneer inhoud wordt gerapporteerd of gemarkeerd door gebruikers als schadelijk. Het Europees Parlement ging niet zover dat het automatisch filteren van geüploade inhoud vereiste, maar de genoemde platforms moeten een transparant, gebruiksvriendelijk en effectief mechanisme creëren die gebruikers in staat stelt ongepaste inhoud te melden of te markeren.

Striktere regel

Andere wijzigingen in de nieuwe wet omvatten striktere regels voor reclame en product placements in tv-programma’s voor kinderen en inhoud die beschikbaar is op video-on-demand-platforms. De leden van het Europees Parlement hebben ook een oplossing voor de bescherming van persoonsgegevens voor kinderen goedgekeurd, die maatregelen oplegt om ervoor te zorgen dat gegevens die door mediabureaus worden verzameld niet voor commercieel gebruik worden verwerkt en ook niet worden gebruikt voor profilering en gedragsgerichte reclame.

Volgens de nieuwe regels mag reclame tussen 6:00 en 0:00 uur maximaal 20 procent van de dagelijkse zendtijd in beslag nemen, waarmee omroepen meer flexibiliteit krijgen bij het plannen van hun reclameblokken.

Minimaal 30 procent Europese content

Om de culturele diversiteit van de Europese audiovisuele sector te ondersteunen, keurde het parlement een minimumquotum van 30 procent goed voor Europese producties in de catalogi van video-on-demand-platforms, een stijging ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie van 20 procent. De VoD-aanbieders moeten ook bijdragen aan de ontwikkeling van Europese audiovisuele producties, hetzij door direct te investeren in inhoud, hetzij door bij te dragen aan nationale (film) fondsen. Het niveau van de bijdrage in elk land moet in verhouding staan ​​tot de on-demand inkomsten in dat land.

De richtlijnen moeten nog worden goedgekeurd door de Raad van EU-ministers. Naar verwachting zal de Raad de komende weken zijn goedkeuring verlenen, nadat  al in april overeenstemming was bereikt over een compromistekst met het Parlement. De wet zou tegen het einde van het jaar in werking moeten treden, waarna de EU-staten 21 maanden zullen hebben om de nieuwe regels om te zetten in nationale wetgeving. 

 

Via Telecompaper oktober 2018

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.