Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

25 meest gestelde vragen in het onderwijs over de inzet van sociale media

 

25 meest gestelde vragen in het onderwijs over de inzet van sociale media, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Enkele maanden geleden werd het ‘Ideeënboek sociale media in het onderwijs’ uitgegeven. Het boek kon worden gedownload als PDF dit in ruil voor een tweet of door het stellen van een goede vraag over het onderwerp. Daar zijn er zo’n duizend vragen op binnengekomen. Een deel daarvan is geordend om zicht te krijgen op de vragen waar mensen in en om het onderwijs mee zitten als het gaat om het gebruik van sociale media in de klas en het schoolgebouw.

Hier zijn de verzamelde 25 meest gestelde vragen over sociale media in het onderwijs die ook op zomaar een organisatie of betrokken PR-omgeving goed van pas komen bij gebruik en discussie. Samensteller, blogger en adviseur Erno Mijland kreeg daarbij hulp van Marlous Vaes en Suzanne Schut (van Kennisnet). Zij hebben alles weten te comprimeren in een lijst van 25 meest gestelde vragen:

 1. Wat is de toegevoegde waarde van het gebruik van sociale media in het  onderwijs en is daar bewijsvoor?
 2. Sociale media doen de grenzen tussen privé en school vervagen. Hoe ga  je daar als leraar, als leerling en als school mee om? Hoe ga je om met de  verschillende rollen die je tegelijkertijd hebt (leraar, vriend, leerling,  collega)?
 3. Hoe maak je leraren en leerlingen mediawijzer op het gebied van het gebruik van sociale media, bijvoorbeeld als het gaat om het beoordelen van  informatie en het hanteren van normen, waarden en etiquette?
 4. Hoe kun je sociale media inzetten om de communicatie met alle  doelgroepen van de school te faciliteren in het kader van pr en werving,  ouderbetrokkenheid, logistieke zaken, samenwerking met partners (bedrijven en
  zorgprofessionals om de school)? Hoe ga je om met de (mogelijk vermeende) kloof m.b.t. kennis,  vaardigheden en houding op het gebied van sociale media tussen leerlingen en  leraren, tussen leraren onderling (jong en ouder) en tussen leerlingen  onderling?
 5. Hoe organiseer je deskundigheidsbevordering op het gebied van sociale  media in het onderwijs en hoe bevorder je het enthousiasmedaarvoor?
 6. Hoe ga je om met eventuele verschillen tussen de visie en de regels die  ouders hanteren in de opvoeding van het kind en de visie, regels en  aanpak op de school?
 7. Hoe borg je de veiligheid voor kinderen als ze sociale media  gebruiken? Hoe voorkom je confrontaties met digitaal pesten, misbruik,  ongewenste reclame en informatie waar de kinderen nog niet aan toe zijn en hoe
  bescherm je hun privacy?
 8. Hoe maak je een goede keuze in het besteden van tijd en aandacht aan  de steeds sneller groeiende stroom aan informatie en mogelijkheden, zonder  daarbij de focus op andere belangrijke doelen te verliezen?
 9. Als je sociale media in het onderwijs wilt toepassen voor specifieke  doelgroepen, wat moet je dan anders doen? Denk daarbij aan autisme,  dyslexie, pubers, hoogbegaafdheid, speciale onderwijszorg, laaggeletterdheid
  enzovoort? En vanaf welke leeftijd kun je sociale media gebruiken?
 10. Hoe creëer je vertrouwen en een veilige en productieve leer- en  werkomgeving met sociale media, zodat deelnemers zich kwetsbaar durven op te  stellen en de bereidheid hebben om te delen, elkaar feedback te geven en bij te  dragen?
 11. Hoe voorkom je dat leerlingen informeel gaan communiceren met  elkaar en met de buitenwereld als je ze met devices laat werken waarmee ze op  het internet kunnen (omdat ze daarmee toegang hebben tot sociale media)?
 12. Waar vind je goede voorbeelden van gebruik van sociale media in het  onderwijs?
 13. Welke sociale media-tools en functies gebruik je voor welk doel, welk  vak en welke doelgroep?
 14. Wat zijn de eisen aan de infrastructuur van de school om met sociale  media in het onderwijs te kunnen werken, zowel op het gebied van hardware als op  het gebied van connectiviteit?
 15. Welke mogelijkheden zijn er voor de inzet van sociale media voor  assessment, toetsing en het volgen van de voortgang van het  leerproces?
 16. Hoe integreer je op een overzichtelijke, efficiënte manier sociale media in  je mix aan leermiddelen(van boek tot ELO)?
 17. Hoe houd je zicht en grip op wat leerlingen en medewerkers van een  school via sociale media delen met de wereld en wat voor afspraken maak je  daarover?
 18. Als je sociale media wilt gaan gebruiken in het onderwijs, hoe vind je dan de balans tussen virtueel en in real life werken, tussen individueel en  samenwerken en tussen formeel leren en informeel leren?
 19. Moet je als het om sociale media in het onderwijs gaat wel een early  adopter zijn? Straks blijkt het allemaal een hype te zijn.
 20. Kun je niet beter een smart follower zijn?
 21. Hoe ga je om met het probleem dat iedereen persoonlijke voorkeuren  heeft voor sociale netwerken, maar dat je je om samen te werken in eenzelfde  virtuele omgeving moet bevinden?
 22. In hoeverre mag je van leerlingen en leraren die nadrukkelijk kiezen voor  een meer offline bestaan, eisen dat ze meedoenin het online samenwerken?
 23. Hoe zorg je ervoor dat kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot  gebruik van sociale media ook een bijdrage gaan leveren aan een toekomstige rol in de samenleving?
 24. Hoe verandert het gebruik van sociale media je rol als leraar? Word  je inderdaad – zoals vaak wordt gesteld – meer procesbegeleider dan  kennisoverdrager?
 25. Hoe kom je stapsgewijs van een visie op leren naar een concrete keuze  voor en aanpak van het invoeren van sociale media in je onderwijs, waarbij je
  ook draagvlak creëert?

Via Erno Mijland / Kennisnet juli 2011

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

1 reactie

 1. renee@ogz.nl says:

  Ik denk dat er een aantal herkenbare vragen tussen staan, maar waar zijn de antwoorden?! Of tips om met deze vragen om te gaan?

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.