Adverteren of een persbericht?

De beroepen na de pandemie: ‘Een groot tekort aan personeelsplanners’ #onderzoek #corona #beroepen

De beroepen na de pandemie: ‘Een groot tekort aan personeelsplanners’ #onderzoek #corona #beroepen, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

De Covid pandemie brengt een groot tekort aan kundige personeelsplanners en workforce management professionals aan het licht. Adviesbureau PlanMen voorspelt dat dit tekort verder zal toenemen na de Covid pandemie. De bevindingen en voorspelling staan hierbij lijnrecht tegenover het vorige week door het UWV uitgebrachte onderzoeksrapport1 over minst kansrijke beroepen. Men ziet sinds februari 2020 een exponentiele behoefte aan expertise. Dat Corona hieraan ten grondslag ligt is evident. Het belang van goede personeelsplanning en workforce management is hierbij pijnlijk zichtbaar geworden volgens het adviesbureau, dat nauwgezet zicht houdt op de ontwikkelingen in dit vakgebied.  De pandemie heeft binnen organisaties geleid tot een acuut tekort aan planners, zowel in organisaties waar een tekort aan arbeidscapaciteit is ontstaan of waarbij juist het werkaanbod is afgenomen. Organisaties zien dat capaciteit en flexibiliteit structureel op orde gebracht moeten worden en men verder zal moeten investeren in workforce management. Ook na de crisis. Het ontbreekt hiervoor echter aan voldoende expertise in de arbeidsmarkt.

Tekort vraagt om andere invulling

Het tekort aan kundige planners heeft organisaties afgelopen jaar gedwongen om over te gaan op andere invullingen van het planproces. Ook het gegeven dat binnen veel branches voorheen niet naar planning werd gekeken als een vak waar expertise voor nodig is, vroeg om verandering. De verandering leidde tot een duidelijke toename in centralisatie van de planning en het inhuren van externe expertise. Ook het uitbesteden van de planning is sterk in populariteit toegenomen.

Naast het huidige tekort aan beschikbare planners is er een ander fenomeen dat het lastig maakt om ook na de crisis voldoende planners in de arbeidsmarkt te hebben. Vanuit de overheid worden geen studierichtingen geboden voor planning en workforce management. De enige mogelijkheid tot groei van deze beroepsgroep komt vanuit het bedrijfsleven. Er zijn verschillende aanbieders van vakopleidingen en trainingen op dit gebied, zoals de WFM Academy. Sinds 2019 is er de beroepsvereniging WFMA. Dit zal echter niet voldoende zijn om in de behoefte op korte- en middellange termijn te voorzien.

Veranderende rol door differentiatie

Organisaties zijn nu versneld hun planning aan het professionaliseren doordat het belang duidelijk is geworden door de crisis. Was “de planner” voorheen voornamelijk verantwoordelijk voor het vullen van het rooster en het verwerken van verzuim en verlofaanvragen, is het takenpakket nu aanzienlijk uitgebreid. Om naar een hoger workforce management volwassenheidsniveau te komen is daarom nu vaak taak- of functiedifferentiatie nodig. Zo zorgt een forecaster voor een accurate voorspelling van de capaciteitsvraag, zet de capaciteitsplanner de capaciteitsvraag om in bezettingseisen en vult een roosteraar uiteindelijk de roosters. Daarnaast dient de verantwoordelijkheid voor rapportages, analyses en het zichtbaar maken van verbeterpotentieel belegd te worden zodat de planningscyclus kan worden rondgemaakt.

Hoe kan het dat de bevindingen van het UWV en PlanMen zo verschillen? Het UWV baseert zich in haar onderzoek op vacatures in relatie tot werkzoekenden. Volgens PlanMen is dit echter geen getrouwe weergave van de vraag naar kennis en kunde op het gebied van personeelsplanning. Het UWV heeft namelijk alleen haar eigen vacatures en werkzoekenden in het onderzoek opgenomen. In reactie op de bevindingen van PlanMen geeft het UWV aan dat hun cijfers niet volledig en ook niet heilig zijn.

Er is veel werk in het planningsvakgebied. Het beroep “personeelsplanner” en de hieraan gerelateerde functies wacht volgens PlanMen een gouden toekomst. PlanMen kan zelf de vraag vanuit de markt naar planners nauwelijks aan.  

 

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.