Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

De Nederlandstalige Twopcharts van februari 2012

Met de statistieken op Twopcharts houden we op maandbasis voor een aantal taalgebieden bij hoe de accounts van de meest populaire twitteraars zich ontwikkelen. Eind februari 2012 waren in de Nederlandstalige Twopcharts 220,561 accounts opgenomen die voldoen aan de ruime voorwaarden die zijn gesteld om als actieve twitteraar aangemerkt te worden.

Om in de Twopcharts opgenomen te worden gelden op dit moment de volgende criteria:

• Regelmatig Nederlandstalige tweets versturen

• Gemiddeld minimaal 1x per week een tweet versturen

• De laatste tweet niet langer dan 30 dagen geleden

• Een account heeft tenminste 100 volgers
Ook wordt nog een algorithme gehanteerd om accounts te elimineren waarop een sterke verdenking rust dat volgers verkregen zijn via hulpmiddelen.

Voor volgers van het account @nl_twop_1000 is de minimum eis van 100 volgers verlaagd tot minimaal 1 volger. Het betreft op dit moment echter slechts 294 accounts die minder dan 100 volgers hebben en die zijn opgenomen in de Twopcharts.

De totale populatie

Als naar de totale populatie van 220,561 accounts wordt gekeken die op dit moment zijn opgenomen in de Twopcharts, zien we dat ongeveer de helft van alle accounts tussen de 100 en 200 volgers heeft, terwijl 7.4% meer dan 1,000 volgers heeft en 0.4% meer dan 10,000 volgers heeft. Op dit moment hebben wij 52 accounts geïdentificeerd die regelmatig Nederlandstalig tweeten en die meer dan 100,000 volgers hebben. Voor de accounts met minder dan 1,000 volgers laat de afbeelding bovenaan een visuele analyse zien.

Definitie van ‘actief’

Zoals hierboven is gesteld dient een account gemiddeld minimaal 1x per week een tweet te versturen om opgenomen te worden in de Twopcharts. Gemiddeld verstuurt de hele populatie echter maar liefst 15.8 tweets per dag. Door 1.2% wordt zelfs meer dan 100 tweets per dag verstuurd, maar hier zitten vele automatische tweetbots tussen van allerlei nieuwsmedia, maar ook een grote groep zeer enthousiaste jongeren die Twitter vrij recent ontdekt hebben.
Door 42% van de populatie wordt gemiddeld meer dan 10 tweets per dag verstuurd, terwijl 83.5% gemiddeld tenminste 1 tweet per dag verstuurt.
Hoeveel actieve Nederlandstalige twitteraars zijn er?

Doordat de Twopcharts zich beperken tot het actief volgen van accounts met meer dan 100 volgers, hebben we geen database van de totale actieve Nederlandstalige Twitter populatie. Er is echter wel een methode om dit te benaderen.
We hebben 100 keer op een willekeurig moment een search gedaan op Nederlandstalige tweets, en die vervolgens geëvalueerd volgens de criteria die aan het begin van deze blogpost vermeld zijn, zonder de restrictie van tenminste 100 volgers. Vervolgens hebben we gekeken of accounts al opgenomen waren in de Twopcharts. De resultaten van dit onderzoek geven een zeer consistent beeld, zoals de volgende grafiek laat zien:

 

 

 

Actieve tweeps

Het blijkt dat in de Twopcharts ongeveer 44.1% van de actieve Nederlandstalige twitteraars niet zijn opgenomen. Dit betreft vrijwel uitsluitend accounts met minder dan 100 volgers. Volgens deze benadering zou het totaal aantal actieve Nederlandstalige twitteraars op dit moment derhalve iets minder dan 400,000 bedragen. Dit getal kunnen we echter nog ophogen met maximaal 5% voor gebruikers die hun tweets afschermen, waarmee het totaal op zo’n 420,000 komt. Met een gemiddelde van 15.8 tweets per dag zou dit betekenen dat door deze populatie ongeveer 6.5 miljoen tweets per dag verstuurd worden. Hier zitten echter ook een aantal tweets in andere talen bij. Een aantal van 5.5 miljoen Nederlandstalige tweets lijkt een realistischere schatting.
Tenslotte willen we nogmaals benadrukken dat het hier gaat om actief twitterende Nederlandstalige accounts, dus zowel Nederlanders, Vlamingen en een handvol Zuid-Afrikanen. Een account dat in Nederland gevestigd is, maar uitsluitend in het Engels tweet, is niet opgenomen. Ook zal een nieuw account dat 1 tweet verstuurd heeft niet zijn opgenomen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)