Adverteren of een persbericht?

Lance Haun: ‘een social media beleid is niet echt nodig’

Specialist en blogger Lance Haun is van mening dat het maken van een apart Social Media beleid vaak niet nodig is binnen bedrijven. Veel vragen op gebied van Social Media worden reeds beantwoord in het regulier beleid van de organisatie. Bovendien moet een organisatie geen beleid maken per afdeling of per persoon. Ook beleid maken om het beleid maken is niet raadzaam en kost alleen tijd en werkt onnodige hobbels op.

Launch geeft een aantal voorbeelden om aan te tonen dat er weinig verschil zit tussen online uitspraken of uitlatingen op de werkvloer of bijeenkomsten zoals congressen

Een medewerker brengt vele uren door bij het koffieapparaat, luncht langer en krijgt daardoor zijn of haar werk niet af. Een andere medewerker chat met zijn of haar vrienden op sociale netwerken en krijgt het werk ook niet af. Moeten deze twee medewerkers verschillend behandeld worden? Volgens Launch doen ze in principe hetzelfde: Ze zijn social bezig en praten vaak ook over dezelfde dingen.

Een ander voorbeeld is een congres waar een medewerker zich op het podium minder vleiend uitlaat over zijn organisatie, zijn leidinggevende of klanten. Een andere medewerker laat op Twitter zijn of haar ongenoegen blijken. Is er verschil?

Op een congres vertelt een medewerker in een dronken bui aan een concurrent een bedrijfsgeheim. Een andere medewerker deelt een bedrijfsgeheim op zijn of haar privé Facebook-account. Worden deze medewerkers verschillende behandeld?
Lance Haun vindt dus dat medewerkers in de bovenstaande situaties niet verschillende behandeld moeten worden. Dit betekent dat er geen apart beleid voor hoeft gemaakt te worden.

Toch kan het handig zijn een aantal uitgangspunten vast te leggen. Vooral ten aanzien van training. Train medewerkers in sociale media-gebruik. Laat hen zien wat de impact is van sociale media. Hoe ver de reikwijdte kan zijn van een online opmerking. In deze trainingen kan de focus liggen op de toegevoegde waarde van sociale media. Laat best practices zien. Toon de toegevoegde waarde van sociale media voor bijvoorbeeld klantenservice, PR of het bevorderen van interne samenwerking.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.