Adverteren of een persbericht?

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

 Drinken we onze cappuccino anno 2019 met één of twee keer een ‘c’ en welke pannenkoek schrijft er nog ‘pannekoek’? In het jaarlijkse taalfoutenonderzoek van OBI4wan delen we de grappigste social posts met je en onderzoeken we de stand van de Nederlandse taal op social media aan de hand van data-analyse. 

Sowieso beter geschreven dan vorig jaar

Laten we sowieso beginnen met de grappigste fout van de taalfouten. ‘Sowieso’ is toch wel echt onze favoriet op social media. Je kunt het zo gek niet verzinnen, zo mooi maken we onze versie van het woord.   Het gaat beter met de spelling  dan in 2018, want we schrijven het woord in 87% van de gevallen goed, tegenover 72% in 2018. Gelukkig is er Twitter als je het even niet meer weet.

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer
janne schra@JANNE_SCHRA

Hoezo schrijf je ziezo, zo en sowieso, zo? ?

Met mond-op-mondreclame red je geen levens

‘Mond-op-mondreclame’ en ‘mond-tot-mondreclame’ worden vaak door elkaar gebruikt terwijl men hetzelfde bedoelt. Ruim 57% van de socialmediagebruikers schrijft ‘mond-op-mondreclame’, en 43% gebruikt het correcte ‘mond-tot-mondreclame’.

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Taaladviseur Rutger Kiezebrink van Onze Taal legt uit dat de verwarring verklaarbaar is:

“Taalkundig gezien kun je beide woorden verdedigen: de reclame gaat ‘ván mond tót mond’, of de reclame gaat ‘ván de ene mond over óp de andere’. Het is maar net van welke uitdrukking je uitgaat. Dat de versie met ‘tot’ lange tijd het meest voorkwam en daardoor voor veel mensen als norm gold, is eerder toeval dan dat daar een taalregel aan ten grondslag ligt. Die vorm stond daardoor lange tijd als enige in de woordenboeken. Inmiddels staat ook ‘mond-op-mondreclame’ in Van Dale Hedendaags Nederlands. Dat is soms het lastige van taalkwesties. Wat correct is, of beter gezegd wat de norm is, is aan variatie onderhevig.”

Goed nieuws! In vergelijking met het taalfoutenonderzoek in 2017 gaan we vooruit. Toen was het nog ruim 60% die de twee uitdrukkingen met elkaar verwarde.

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer
Wim Daniëls@wimdaniels

Vandaag las ik het 2x: mond-op-mondreclame. Het moet in feite zijn: (van) mond-tot-mondreclame. ‘Op’ hoort bij ‘mond-op-mondbeademing’. Maar van ‘mond op mond’ of van ‘mond tot mond’, veel verschil is er niet. Wat mij betreft, is ‘mond-op-mondreclame’ (voortaan) goed. Eens?

Pannenkoeken met zonder tussen-n

Samenstellingen, nog zo’n klassieker! Als we eens inzoomen op het woord ‘pannenkoeken’, dan blijkt dat 85% van de mensen het woord foutloos schrijft en 15% dus geen tussen-n gebruikt. Opvallend genoeg vergaat het de enkelvoudige ‘pannenkoek’ veel minder goed: hier kiest 37% ervoor de ‘n’ helemaal weg te bezuinigen. Wanneer schrijf je nu wel of niet een ‘tussen-n’? Onze Taal legt uit.

Op 22 maart zien we overigens een piek in de berichtgeving over pannenkoeken; toen was het Nationale Pannenkoekendag. Grappig detail: op deze dag spellen we ons lievelingseten nét ietsje beter.

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Minder crematies, meer verrassingen

Het aantal ‘verrassingen’ stijgt ook dit jaar weer boven het aantal ‘verassingen’ (denk aan in de as leggen, crematies en begrafenissen) uit. We schrijven het woord maar in 12% van de berichten fout.

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

In het zuiden van het land gaat het (offline) nog niet overal goed.

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer
Andrea Hodzelmans@AndreaZuiverC

Limburg. Daar waar je een crematie bij je panne(n)koek krijgt. Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Har(t/d)stikke goed geschreven

We blijven nog even in thema (de dood). Wist je dat het tegenwoordige ‘hartstikke’ een verbastering is van het middeleeuwse ‘hartsteke’, dat letterlijk een steek in het hart betekent? Dit had een negatieve connotatie en vroeger gebruikte men de uitdrukking dan ook alleen in combinatie met de dood. Doordat we die link nu niet meer leggen, komt er verwarring om de hoek kijken en schrijven sommige mensen hartstikke met een ‘d’, zoals we ook ‘hardleers’ of ‘hardnekkig’ schrijven.

Dan zijn er ook nog grappenmakers die de hele ‘dt’-discussie weten te omzeilen en geen van de twee letters kiezen. Maar da’s dus harstikke fout!

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Gelukkig hebben we desondanks geleerd van onze fouten en schrijft dit jaar nog maar 10% het woord verkeerd; in ons taalfoutenonderzoek van 2013 was dat maar liefst 19%.

Hoe schrijf.. ehh drink jij je cappuccino?

Vorig jaar schreef 80% van de socialmediagebruikers ‘cappuccino’ correct. Met twee keer ‘p’ en twee keer ‘c’. Dit jaar verbeteren we onszelf en ligt het percentage zelfs op 84%! Daar mogen we best trots op zijn! Genieten dus, van dat bakkie. En doe er ook maar gelijk een cupcake bij (met één ‘c’ en één ‘p’, dat dan weer wel).

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer
FafaHet taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer.@fafamaphanga

Good Morning

It’s a Cupcake Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meerHet taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Het taalfoutenonderzoek 2019: ‘Sowieso beter geschreven dan in 2018’ #onderzoek, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

 

 

 

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.