Adverteren of een persbericht?

[Infographic] ‘ZZP in opmars; bruto ZZP Product (bzp) bedraagt 41,7 miljard euro’

De totale jaarinkomsten – van de 1.162.562 fulltime en parttime zzp’ers in Nederland samen – komen neer op maar liefst €41,7 miljard. Daarmee is dit Bruto ZZP Product (bzp) goed voor 5,7% van het Bruto Binnenlands Product (bbp), dat het afgelopen jaar €725,4 miljard bedroeg. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten van onderzoeksbureau ZZP Barometer in opdracht van De Staffing Groep.
Het bbp drukt de totale toegevoegde waarde in euro’s uit van alle goederen en diensten die in een bepaald jaar in een land worden geproduceerd. Multinationals hebben hier een flink aandeel in, maar welk deel van het bbp in Nederland is te danken aan de zzp’ers?
Crisis of geen crisis, de zzp’er is nog steeds in opmars. Zowel het aantal zzp’ers als het aandeel van de zzp’er in de economie blijft stijgen. Er is echter nog ruimte voor groei, als de zzp’er meer investeert in zichzelf en zijn bedrijf.
Zo zegt Jeroen Sakkers, initiatiefnemer van ZZP Barometer.
 

Vergelijking  

Als we onderscheid maken tussen de gemiddelde jaarinkomsten van parttime en fulltime zzp’ers per sector en deze vermenigvuldigen met het aantal zzp’ers per sector (volgens de cijfers van de Kamer van Koophandel), kan de conclusie worden getrokken dat de totale toegevoegde waarde van zzp’ers in Nederland (bzp) op zo’n €41,7 miljard neerkomt. Volgens het CBS is het bbp over het afgelopen jaar €725,4 miljard. De zzp’er heeft hier dus een aandeel in van 5,7%.
Peter Bargon, directeur dienstverlening van de Kamer van Koophandel, ziet steeds meer zzp’ers gaan samenwerken in de vorm van netwerkbedrijven. “Dat zorgt voor meer continuïteit van inkomen bij de zzp’ers en het versterkt hun positie op de markt. Dit leidt vermoedelijk ook tot een hoger inkomen.”
 

Toegevoegde waarde per sector 

In dit onderzoek wordt hetzelfde onderscheid gehanteerd tussen de verschillende sectoren als de Kamer van Koophandel aanhoudt. Van alle parttime zzp’ers zijn veruit de meesten actief in de sector ‘Zakelijke diensten’ (29,8%). Dat geldt ook voor fulltime zzp’ers (28,9%). Opvallend is dat er veel fulltime zzp’ers werken in de sector ‘Bouw’ (13,7%), terwijl dit onder parttime zzp’ers juist geen populaire sector is (3,1%).
Er bestaan behoorlijke verschillen in inkomsten tussen de sectoren. Het is dan ook niet zo dat de grootte van de sector direct het percentage van de totale toegevoegde waarde bepaalt. Zo is 5,3% van de fulltime zzp’ers werkzaam in de sector ‘Persoonlijke dienstverlening’, maar is het percentage van de totale toegevoegde waarde slechts 3,7%. Zzp’ers in de ICT en Zakelijke dienstverlening zorgen naar verhouding juist voor meer toegevoegde waarde dan hun aandeel in de zzp-markt. Hetzelfde geldt voor fulltime zzp’ers in de Bouw en parttime zzp’ers in de Zorg.
 
Zzp’er heeft meer inkomsten dan gemiddelde Nederlander
Het gemiddelde jaarinkomen van de zzp’er ligt hoger dan dat van de gemiddelde Nederlander: bijna €43.000 tegenover €37.000. Het gemiddelde jaarinkomen van de zzp’er ligt dus zo’n €6.000,- hoger dan dat van de gemiddelde Nederlander. De gemiddelde jaaromzet van de zzp’er is bijna €60.000,-. Van het bedrag dat de zzp’er omzet houdt hij/zij dus bijna 72% over aan inkomsten. Bij deze berekeningen is geen onderscheid gemaakt tussen full- of parttime zzp’ers en de verschillende sectoren.
Het gemiddelde uurtarief dat de zzp’er hanteert komt uit op bijna €62,-. Hierbij zijn zowel parttime als fulltime zzp’ers meegerekend. Dit betekent dat de gemiddelde zzp’er niet boven de bovengrens van €75,- uitkomt, die wordt gesteld om te voorkomen dat er een webmodule aan te pas hoeft te komen.
 

Over het Bruto ZZP Product (bzp)

Het Bruto ZZP Product (bzp) is de totale toegevoegde waarde van alle zzp’ers in Nederland. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de toegevoegde waarde van de diensten en producten van zzp’ers en het Bruto Binnenlands Product (bbp), verminderen we de waarde van alle diensten en producten die door zzp’ers verkocht zijn met de waarde van de door zzp’ers ingekochte diensten en goederen. Dit getal is vergelijkbaar met de inkomsten van de zzp’er. Om een zo nauwkeurig mogelijke berekening te maken, hebben we de bijdragen per sector berekend door de gemiddelde jaarinkomst van de betreffende sector (parttime en fulltime apart) te vermenigvuldigen met het aantal zzp’ers in die sector volgens de KVK. Er is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt in geslacht en opleidingsniveau. Ook is er geen rekening gehouden met eventuele demografische verschillen.
 
 
De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van zzp’ers in Nederland. Bij een betrouwbaarheidsniveau van 99% is de foutenmarge van de gebruikte steekproef 3,53%. De cijfers zijn berekend over het jaar 2017. De cijfers van de zzp-dynamiek van de Kamer van Koophandel over het aantal zzp’ers zijn bij dit onderzoek als uitgangspunt genomen. Dit omvat zowel parttime als fulltime zzp’ers. Daar is in dit onderzoek rekening mee gehouden, door onderscheid te maken tussen beide categorieën en bijbehorende inkomsten. Door ook alle sectoren van elkaar te onderscheiden en apart hun aandeel te berekenen aan de hand van de aantallen volgens de KVK, is voorkomen dat bepaalde sectoren in onze steekproef oververtegenwoordigd zijn. 

Patrick Petersen

Patrick Petersen is ervaren b2b en b2c onlinemarketeer, veelgevraagd spreker-docent (postHBO en postDOC), bestseller auteur met onder andere het Handboek Online Marketing en Handboek Mobile Marketing (genomineerd managementboek van het jaar) en oprichter van AtMost, SocialMedia.nl, Educator en AtMost.TV. Online marketing, mobile, contentmarketing en social media is zijn passie met daarbij het realisme: noem jezelf na wat bloggen en twitteren geen Social Media expert.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!