Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

Is de leraar 1.0 klaar voor het experiment?


Vorige week -de week van 3 oktober 2011- was het ‘De week van het onderwijs‘. Deze week ging van start met een thema-avond op Nederland 2 (ol.v. Clairy Polak) met als hashtag #leraar24. Via twitter zag ik vooral berichten waarin de teleurstelling over de inhoud werden geuit. Men vond bv. dat er te weinig over innovatie werd gesproken. En dat terwijl innovatie en onderwijskwaliteitsverbetering belangrijke onderwerpen voor onze huidige minister van onderwijs zijn.
Innovatieve experimenten.

“Net als voor het hoger onderwijs en het MBO komt er nu ook voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs een brede grondslag voor innovatieve experimenten om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs te verbeteren.”

Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft ingestemd.” (Red.: voorstel d.d. 2 september 2011)

Met dit wetsvoorstel wil het kabinet beogen dat de onderwijskwaliteit verbetert en dat onderwijs beter past bij hen die het onderwijs volgen (de leerlingen dus). Door scholen in de gelegenheid te stellen te gaan ‘experimenteren’, krijgen scholen meer ruimte te innoveren.


ICT in het onderwijs is innovatie?

Wie aan innovatie denkt, denkt al snel aan verbetering, mee gaan met de tijd. Is dat in het onderwijs ook zo? Laten we ‘ICT en onderwijs’ eens nader bestuderen via Kennisnet (een soort geocities-groep zoals we die vroeger kenden en in 2009 is opgeheven, voor leraren). Er wordt daar kort gesproken over ‘Leraar 2.0‘.

Uit dat stukje kunt u opmaken dat de leraar 2.0 iemand is die naast schoolboeken ook internet gebruikt om zijn les boeiend te maken. Is dat alles? Nee, dat is niet alles. In hetzelfde stukje valt ook te lezen dat een leraar ook Social Media in de les kan gebruiken.

De enthousiasteling die nu weer doorklikt, komt bij het hoofdstuk ‘SoftSkills‘ terecht, een onderwerp waarnaar men ook via Twitter naar verwijst.

Wat de bedoeling is van Social Media in relatie met SoftSkills, wordt niet direct duidelijk, dus is doorklikken naar ‘Mediawijs‘ een logische vervolgstap. Helaas….. dit onderdeel gaat eigenlijk vooral over ‘Internet-etiquette’, bevat verwijzingen naar sites m.b.t. fraude en plagiaat en info over digitale lesondersteundende mogelijkheden. Niets over Social Media….

Prima natuurlijk, deze kennisoverdracht. Maar…bekruipt u nu het gevoel dat ‘het onderwijs’ klaar is voor innovatieve experimenten? Nee hè, niet echt.

Innovatie in het onderwijs = geen geld = geen innovatie in het onderwijs

Gisteren sprak ik een schoolleider die graag Social Media in de school wil integreren (omdat Social Media niet meer zijn weg te denken). Zo zou hij best eens wat lessen hierover (door mij, bijvoorbeeld) willen laten verzorgen (voor ouders, voor leraren, voor leerlingen) maar hij stuit op weerstand: geen geld is het meest gehoorde argument als het gaat om innovatie.

Dat is slecht nieuws (en niet alleen voor mij…..)

Deze ‘viral‘ van Kennisnet is trouwens wel leuk.

Heleen Ogier

Heleen Ogier is mediaconsultant, trainer, concept en implementatie, doet social media workshops (voor scholen, ZZP’rs, MKB) is hobby-fotograaf, webredacteur en houdt van hockey.

2 reacties

  1. René says:

    Beetje vreemde poging tot anonimiseren van die tweets in het artikel. De naam van de 1e is gewoon leesbaar en de rest is zo terug te vinden door op 3 woorden uit te tweet te zoeken. Twitter is openbaar, dus anonimiseren heeft helemaal geen nut.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)