Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

Kabinet: Strengere regels voor de techreuzen

Afbeeldingsresultaat voor tech pixabay

Het Nederlandse kabinet vindt een dominante positie van digitale platforms niet wenselijk en dan vooral op het moment dat die machtspositie toetreders belemmert – en de online keuzevrijheid van consument en bedrijfsleven beperkt . Het ministerie van EZK noemt in een brief aan de Tweede Kamer drie maatregelen om in te kunnen grijpen bij deze mededingingsproblematiek.

Het kabinet zet voor digitale platforms in op scherper toezicht en zo nodig ingrijpen vooraf, passende toepassing van mededingingsregels door bijvoorbeeld data mee te wegen en aanpassing van criteria voor het melden van een fusie of overname.

Toetsen op online dominantie

De verantwoordelijke toezichthouder moet de bevoegdheid krijgen om vooraf in te grijpen (ex-ante) als een platform een positie dreigt te krijgen waar ondernemers of consumenten niet meer omheen kunnen. Er kunnen dan bijvoorbeeld verplichtingen worden opgelegd om meer data te delen met andere bedrijven of een platform kan worden gedwongen om te stoppen met het manipuleren van zoekresultaten.

Als tweede maatregel stelt het kabinet dat zogenoemde richtsnoeren, waarin de toepassing van mededingingsregels is vastgelegd, worden aangepast. Bijvoorbeeld door ook de rol van data mee te wegen bij het beoordelen van concurrentievraagstukken bij platforms.

Criteria overnames

Toen Facebook WhatsApp wilde overnemen, bleef de waarde van de transactie onder de drempel die had geleid tot een mededingingsonderzoek. Als grotere bedrijven samengaan, moeten zij dit melden bij de toezichthouder als de omzet van de betrokken partijen bepaalde waarden overschrijdt.

Deze fusiedrempel houdt echter het veelvuldig opkopen van – nog kleine – toekomstige concurrenten door grote platforms niet tegen. Daarom wil het kabinet dat er beter passende criteria komen voor het melden van een overname. Bijvoorbeeld door naast omzet, ook rekening te houden met de transactiewaarde van een overname.

Europese regels onder nieuwe Commissie

Staatssecretaris Keijzer stelt voor om de drie maatregelen op Europees niveau te nemen. Omdat grote digitale platforms binnen de gehele EU actief zijn, is het voor een effectieve aanpak noodzakelijk om dit niet per land in nationale regels te doen. Ook voorkomt dit dat een platform in de ene lidstaat aan strengere regels gebonden is dan in een andere lidstaat. Nederland bepleit deze aanpassingen bij andere lidstaten en bij de Europese Unie. De nieuw te vormen Europese Commissie speelt een hoofdrol op dit toneel.  

 

Via: Telecompaper mei 2019

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.