Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

Kiesklimaat.nl en duurzame denkers: Amsterdams Akkoord vertaalt groene ambities in concrete stappen

De stad Amsterdam zet -anders dan politiek Den Haag- met het nieuwe coalitieakkoord een koerswijziging in. De collegepartijen GroenLinks, SP, PvdA en D66 onderkennen dat de Hemwegcentrale dicht moet, willen dat de stad aardgasvrij wordt in 2040 en zetten ook sterk in op duurzame mobiliteit. De Amsterdamse politiek vertaalt de wetenschappelijk onderbouwde noodzaak om klimaatverandering te keren in concrete stappen voor de komende periode. Het coalitieakkoord komt uit op een C in de klimaatwijzer van Kiesklimaat, een campagne die zich inzet voor vergroening van de politiek.

De politiek staat voor een ongekende opdracht om de transitie naar een schone economie te versnellen. Wetenschappers waarschuwen dat de opwarming van de aarde niet meer terug te draaien is als we niet snel afscheid nemen van de fossiele industrie. Een A label is daarom alleen haalbaar als deze urgentie de kern is van het beleid.

 

Duurzame Denkers

Samen met zeven maatschappelijke organisaties -waaronder Milieudefensie, De Gezonde Stad en 02025- heeft het Kiesklimaat campagneteam op 23 april enkele voorstellen over de belangrijkste lokale klimaatkwesties besproken met de onderhandelende coalitiepartijen. Deze ‘Duurzame Denkers’ bepleiten onder meer een beperking van het vliegverkeer door marktconforme kerosineprijzen, inclusief accijnzen, milieuheffingen en BTW.

 

Het coalitieakkoord noemt veel van die voorstellen niet: ‘Vanuit klimaatoogpunt, veiligheid, overlast en volksgezondheid is groei van Schiphol onwenselijk. Discussie hieromtrent is pas aan de orde na de herindeling luchtruim in 2023.’ Terwijl New York oliebedrijven aanklaagt en de stad Parijs overweegt om dat voorbeeld te volgen, geeft het Amsterdamse bestuurscollege nog geen steun aan de klimaatzaak tegen Shell.

 

Transparantie

Hoe de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s vertalen in beleid, blijft vaak onduidelijk voor kiezers. Dat moet anders. Transparantie van het bestuur is juist bij klimaatkwesties zeer urgent. Hoe meer het bestuur verantwoording moet afleggen aan de kiezers, hoe minder fossiele bedrijven hun belangen kunnen veiligstellen. Kiesklimaat bespaart kiezers veel leeswerk met een klimaatwijzer die het akkoord op dezelfde punten beoordeelt als de verkiezingsprogramma’s. De uitslagen staan op kiesklimaat.nl/amsterdam

Het klimaatbeleid op rijksniveau is deels afhankelijk van de voortgang die lagere overheden boeken, maar tot voor kort hoefden lokale overheden buiten hun gemeentegrenzen geen rekenschap af te leggen over hun klimaatbeleid, laat staan internationaal. Ook daarom beoordeelt Kiesklimaat de akkoorden die lagere overheden sluiten aan de hand van het klimaatakkoord van Parijs.

 

Het campagneteam van Kiesklimaat gaat samen met partners en donoren het systeem achter de Amsterdamse klimaatwijzer opschalen, zodat er ook klimaatwijzers beschikbaar komen voor de provinciale statenverkiezingen. Zo wordt het mogelijk coalitieakkoorden in verschillende provincies en gemeenten met elkaar te vergelijken, en zo bij te dragen aan een beter beleid.

Patrick Petersen

Patrick Petersen is ervaren b2b en b2c onlinemarketeer, veelgevraagd spreker-docent (postHBO en postDOC), bestseller auteur met onder andere het Handboek Online Marketing en Handboek Mobile Marketing (genomineerd managementboek van het jaar) en oprichter van AtMost, SocialMedia.nl, Educator en AtMost.TV. Online marketing, mobile, contentmarketing en social media is zijn passie met daarbij het realisme: noem jezelf na wat bloggen en twitteren geen Social Media expert.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)