Adverteren of een persbericht?
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

‘Kunstmatige intelligentie zorgt voor efficiënte bedrijfsprocessen’

‘Kunstmatige intelligentie zorgt voor efficiënte bedrijfsprocessen’, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

 

Door de digitalisering verandert het ondernemingsklimaat voor bedrijven in zeer hoog tempo. Innovatieve producten en diensten veroveren een plaats op de markt en worden vaak net zo snel weer door ‘betere’ opgevolgd. Nieuwe concurrenten zetten de traditionele branches op hun kop en gaan de strijd aan met gevestigde bedrijven. Om ook in de toekomst concurrerend te kunnen blijven, is het noodzakelijk dat interne processen zo efficiënt mogelijk verlopen. In het kader van de digitalisering veranderen echter ook de eisen aan bedrijfsprocessen. Sommige traditionele werkprocessen worden door een end-to-end-automatisering achterhaald, andere daarentegen worden naar een hoger kwaliteitsniveau getild. Processen moeten niet langer alleen maar goedkoop en efficiënt zijn, maar vooral vlot, flexibel, individueel en op de toekomst gericht.

Het voortdurend ter discussie stellen van bestaande bedrijfsprocessen en de transformatievermogen van bedrijven worden daarom steeds vaker factoren die het succes bepalen. Hiervoor zijn op KI gebaseerde technologieën nodig waarmee het mogelijk is informatie op efficiënte wijze te vinden, te interpreteren en zodanig te bewerken dat hieruit concrete antwoorden op vragen verkregen kunnen worden. Zo kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen en procedures continu aan een veranderd markt- en ondernemingsklimaat aanpassen.

1. Uitgebreid overzicht dankzij Insight Engines

Een mogelijkheid om intelligente en digitale bedrijfsprocessen in bedrijven te realiseren, wordt geboden door zogenoemde Insight Engines. Daarbij gaat het om intelligente kennismanagement-oplossingen die in staat zijn informatie uit verschillende gegevensbronnen te vinden, te analyseren, te verbinden en te extraheren. Hoewel ze zich daarbij vanuit het oogpunt van de gebruiker nauwelijks onderscheiden van klassieke zoekmachines, gaan hun functies dankzij  kunstmatige intelligentie veel verder dan die van traditionele oplossingen.

Wanneer er een zoekopdracht wordt gestart, doorzoekt het systeem alle verschillende gegevensbronnen zoals specialistische toepassingen, intranet, cloud, CRM-systemen, databases en archieven en voert het een semantische analyse van de betreffende inhoud uit. De resultaten worden met zinvolle aanvullende informatie uitgebreid en overzichtelijk beschikbaar gesteld aan de gebruikers, binnen de grenzen van de individuele toegangsrechten. Daardoor ontvangen ze een uitgebreid en gepersonaliseerd overzicht van het opgevraagde thema resp. de Digital Twin.

De digitale tweeling (Digital Twin) is een virtuele representatie van een echt object.  Daarbij worden dus fysieke producten, systemen, maar ook processen als tegenhanger in digitale vorm afgebeeld. Met behulp van KI en Machine Learning kunnen op deze manier complete procedures worden gesimuleerd, waardoor nieuwe inzichten kunnen worden verkregen.

Dankzij het 360-gradenoverzicht dat ontstaat, kunnen complexe verbanden snel worden geïdentificeerd en duidelijk worden getoond, kunnen veranderingen worden gesimuleerd en daardoor mogelijke effecten en reacties vooraf worden gecontroleerd. Zo scheppen Insight Engines de ideale basis voor bedrijfskritische beslissingen en leggen ze het fundament voor de transformatie van bedrijfsprocessen.

Afbeelding 1 boven: kenmerkende gegevensbronnen van een bedrijf zonder Insight Engine (bron: Mindbreeze)

Afbeelding 2: 360-gradenoverzicht met Insight Engine (bron: Mindbreeze)

‘Kunstmatige intelligentie zorgt voor efficiënte bedrijfsprocessen’, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

2. Het begrijpen van vragen – de uitdaging van natuurlijke taal

Om de geëxtraheerde feiten met al hun verbanden optimaal te kunnen gebruiken, moeten de vragen van de gebruiker begrepen en correct geïnterpreteerd worden. Computers kunnen zeer efficiënt met formele talen omgaan. Daarbij gaat het om talen zoals XML, SQL en PHP, die ondubbelzinnige informatie overbrengen. De natuurlijke, menselijke taal is echter anders. Deze is complex, ongestructureerd, vaak dubbelzinnig en is constant in ontwikkeling.

Vooruitstrevende technologieën zijn tegenwoordig echter al in staat patronen en structuren in gegevens te onderzoeken en te herkennen. Op deze manier wordt gewaarborgd dat gebruikers hun zoekvragen in natuurlijke taal kunnen formuleren en dat de oplossing deze goed begrijpt, de intentie van de gebruiker correct bepaalt, verder verwerkt en er dienovereenkomstig op reageert. Op de achtergrond zijn intelligente technologieën hiervoor aan het werk. Het gaat om het zogenoemde Natural Language Processing (NLP) en Natural Language Question Answering (NLQA).

Afbeelding 3: 360-gradenoverzicht met Natural Language Processing (bron: Mindbreeze)

‘Kunstmatige intelligentie zorgt voor efficiënte bedrijfsprocessen’, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Insight Engines maken gebruik van de functies van een andere methode op het gebied van kunstmatige intelligentie: Deep Learning. Daardoor vergroot het systeem constant zijn kennis: het leert van het verleden. De basis daarvoor is het gebruikersgedrag, de interacties met zoekresultaten, opgeslagen zoekopdrachten etc.

Zo kunnen Insight Engines de relevantie van de informatie voor afzonderlijke gebruikers of complete groepen classificeren. De oplossing weet bij volgende zoekopdrachten precies welke resultaten relevanter zijn en toont deze met grotere prioriteit en proactief.

3. Snelle en eenvoudige implementatie

Insight Engines zijn ontworpen om ongecompliceerd en naadloos in de reeds aanwezige infrastructuur en vertrouwde werkomgeving geïntegreerd te worden, om snel een efficiëntere werkwijze mogelijk te maken.

Zogenoemde connectoren maken het koppelen van de verschillende gegevensbronnen mogelijk. Alle gegevens in alle formaten en vormen kunnen op deze manier dankzij honderden standaardconnectoren met minimale inspanning worden geïndexeerd. Vanaf het tijdstip van de indexering is de Insight Engine in staat de bestanden en documenten op relevante informatie te doorzoeken, te verbinden, te analyseren en te interpreteren.

De gegevens worden in een index (kennisdatabase) samengevat, waarbij ze hun herkomstlocatie, dus de gegevensbron waarin ze zijn geproduceerd en opgeslagen, niet verlaten. Pas bij een actie zoals Openen of Bewerken wordt toegang tot de oorspronkelijke opslaglocatie verkregen en wordt de betreffende toepassing (Microsoft Word, PDF-reader etc.) geopend.

Afbeelding 4: snelle integratie in de onderneming (bron: Mindbreeze)

‘Kunstmatige intelligentie zorgt voor efficiënte bedrijfsprocessen’, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

4. Veelsoortige implementatiemogelijkheden

Intelligente Insight Engines zijn in verschillende varianten beschikbaar. Een daarvan is de On-Prem Appliance. Daarbij wordt de krachtige hardware met vooraf geïnstalleerde software in het bedrijfsinterne gegevenscentrum geïntegreerd en worden alle gegevens direct vanuit de gekoppelde bronnen, zonder enige externe verbinding (internet, fabrikant, aanbieder) geïndexeerd. Voor bedrijven die al veel gegevens in cloudoplossingen (SharePoint Online, Office 365, Salesforce) beheren, is een SaaS-oplossing zinvol. Hierbij bevindt de appliance zich in het cloud-gegevenscentrum van de aanbieder. Bij de hybride oplossing worden door middel van appliance gegevens uit het eigen gegevenscentrum geanalyseerd. Gegevens uit clouddiensten worden daarbij direct vanuit de cloud geïndexeerd. Met name wat betreft gevoelige informatie zijn “On-Prem Appliance-oplossingen” vaak de te verkiezen variant.

Conclusie

Efficiënte processen zijn een van de belangrijkste fundamenten voor het concurrentievermogen van bedrijven. Niet-flexibele en strak afgebakende procedures zorgen niet voor de benodigde beweeglijkheid om in de snel veranderende markt concurrerend te blijven.  Met behulp van nieuwe technologieën kunnen essentiële concurrentievoordelen worden gegenereerd en vervolgens bedrijfs- en werkprocessen worden getransformeerd.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.