Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

Ministerie BZK sluit aan bij ‘Internet tegen Corona’ call; deadline opgeschoven

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) sluit zich aan bij onze ‘Internet tegen Corona’ call! Door financieel bij te dragen, ondersteunen ze innovatieve internetprojecten die hulp bieden in de huidige crisissituatie, initiatieven die in deze tijd extra belangrijk zijn. We zijn zeer verheugd met deze extra steun en hebben de deadline van de call verlengd tot 31 juli 2020, 13.00 uur.

Coronacrisis

Het ministerie ziet de coronacrisis als kans voor digitale ontwikkeling. Zonder het internet zou een intelligente lockdown nauwelijks mogelijk zijn. Bovendien laat de coronacrisis zien dat er allerlei interessante innovaties en mooie maatschappelijke initiatieven ontstaan voor de uiteenlopende problemen die zijn veroorzaakt door het virus. De ‘Internet tegen Corona’ call speelt in op deze ontwikkelingen en sluit goed aan op de missie en ambities van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is voor BZK van belang dat grondrechten het fundament vormen voor innovaties die gericht zijn op dataverzamelingen om meer grip te krijgen op de verspreiding van het coronavirus en dat deze oplossingen betrouwbaar en controleerbaar zijn. Het ministerie wil er ook voor zorgdragen dat alle Nederlanders mee kunnen komen met digitalisering.

Juist in deze crisisperiode waarin we massaal leunen op digitale mogelijkheden moet iedereen mee kunnen blijven doen, ook mensen die niet over digitale middelen en vaardigheden beschikken. Met de bijdrage van BZK kunnen 2 tot 3 projecten extra gefinancierd worden.

We zijn in een uitzonderlijke situatie beland met het uitbreken van COVID-19. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven, ook vanuit de tech hoek, worden gerealiseerd om elkaar te helpen. Vanuit SIDN fonds dragen we graag bij aan sterke internet oplossingen die hulp kunnen bieden in deze crisis.

Oproep sterke initiatieven

We zijn op zoek naar sterke initiatieven van teams die met inzet van hun expertise en kennis de coronacrisis te lijf willen gaan. Met name op het gebied van:

Inzicht & grip op de situatie

Initiatieven die op een verantwoordelijke manier inzicht en grip proberen te krijgen op wat nu gebeurt. Met betrekking tot de pandemie zelf en hoe we hier mee omgaan. Door nu goede data en kennis te verzamelen (op een verantwoorde manier), kunnen we daar beter op inspelen. Denk aan citizen science of andere vormen van slim georganiseerde, hoogwaardige en verantwoordelijke (realtime) vormen van dataverzameling en data delen. In combinatie met de inzet van AI kunnen we een bijdrage leveren aan om de missie van kennisinstituten en overheden om de uitbraak te vertragen en goed inzicht te krijgen in de pandemie. Zowel op medisch gebied, als daarbuiten.

Nationaal en internationaal ontstaan er allerlei initiatieven die erop gericht zijn om snel en liefst real time inzicht te krijgen in de pandemie zelf, alsmede in de reacties daarop en de manieren waarop mensen ermee omgaan. Dit vergt onder meer het mobiliseren van ‘collectieve intelligentie’: zorgen dat er zoveel mogelijk en liefst real time, data bij en door mensen worden verzameld die kunnen worden gebruikt om tot goede oplossingen of aanpakken voor de toekomst te komen. De data die zo worden verzameld, kunnen versneld en ‘augmented’ geanalyseerd worden door AI in te zetten; daarmee kunnen naar verwachting sneller patronen worden gevonden en modellen worden ontwikkeld die voor het voorkomen van deze problemen in de toekomst van belang zijn. Belangrijk daarbij is ook dat dit – ondanks de urgentie – op een betrouwbare, valide en zorgvuldige manier gebeurt.

Inspirerende voorbeelden op dit vlak zijn: Het healthmonitoringplatform BlueDot, de Nationale Griepmeting (onderdeel van het Europese Influenzanet), de OLVG Corona Check app, citizen science initiatieven en instrumenten of methodes om in de enorme informatiestroom van bijvoorbeeld social media snel fake news en desinformatie rond Corona te kunnen identificeren en tegengaan. Let op: we ondersteunen geen tracking en tracing apps. De inzet van tracking- en tracingapps is zeer ingrijpend. Belangrijk is daarom dat kritisch gekeken wordt naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van dergelijke apps alsook naar de impact ervan op het brede sociale systeem inclusief onze fundamentele rechten en vrijheden. Zie ook de brief van wetenschappers aan het Kabinet.

Betrouwbare en veilige digitale oplossingen

Oplossingen die zorgvuldig omgaan met data en waarop we echt kunnen vertrouwen qua privacy en veiligheid nu we op grote schaal gebruik maken van internet om thuis te werken, leren en te leven.

De crisis geeft een enorme, positieve impuls aan de digitalisering van allerlei processen die voorheen op locatie plaatsvonden en zal er vermoedelijk toe leiden dat al die digitale platforms en omgevingen na de crisis niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven. We roeien nu allemaal met de riemen die we hebben en maken gebruik van beschikbare middelen en platforms die er al zijn. Dat zijn er gelukkig heel veel. Een risico is echter dat we daarbij andere belangen, zoals veiligheid en privacy, uit het oog verliezen door juist die platforms en apps te gebruiken die onveilig zijn dan wel onze gegevens voor allerlei doeleinden gebruiken. Met name in het publieke domein is het goed om hier kritisch naar te kijken.

Voorbeelden van initiatieven op dit vlak zijn het onder de aandacht brengen van sterke veilige open source alternatieven, zoals het public stack overzicht van de Waag, de ISOC open source toolbox of de Internetvrijheid toolbox van Bits of Freedom. Of richtlijnen in het kader van de crisissituatie, bijvoorbeeld zoals Kennisnet dat doet voor het onderwijs of de handleiding van journalist Daniel Verlaan ‘Laat je niet hack maken’ om jezelf online te beschermen tegen hackers. We zoeken naar sterke open source tools om deze overzichten aan te vullen.

De call

De call is een maand verlengd! De deadline stond oorspronkelijk op 30 juni, en is nu verzet naar 31 juli 2020, 13.00 uur.

R.J. Hoeffnagel

Schrijft op het randje van ICT - sociale media - en alles wat we t(r)endentieus achten.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.