Adverteren of een persbericht?

Nieuws.Marketing online ecommerce media

Nationaal E-mail Onderzoek 2017: ‘96% Nederlanders doet iets met social’ #infographics

 

Uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2017 kunnen we de conclusie trekken dat bijna alle Nederlands wel iets met social doen. Ook zien we dat de Nederlandse consument voor officiële communicatie een sterke voorkeur heeft voor e-mail, maar dat persoonlijke zaken steeds meer worden overgenomen door social media. Als het gaat om privacy dan hebben Nederlanders wel vertrouwen in e-mail, maar niet in social.

Deze en andere zaken komen naar voren uit de lustrum-editie van het Nationaal E-mail Onderzoek dat jaarlijks door Spotler (ontstaan uit het samengaan van de BV’s Blinker en MailPlus) in samenwerking met CG Selecties wordt uitgevoerd.

“96% van de Nederlanders ‘doet’ aan social” 

Als je kijkt naar het gebruik van social media dan blijkt uit het Nationaal E-mail Onderzoek dat bijna alle Nederlanders aan social ‘doen’. Slechts 4% van de Nederlanders geeft in 2017 nog aan geen gebruik te maken van een vorm van social media. En dat komt vooral doordat 65-plussers social media het meest links te laten liggen. Van deze leeftijdsgroep zegt 13% geen gebruik te maken van social media.

Social media is persoonlijk én voor entertainment

In het onderzoek worden onder andere de communicatiemiddelen e-mail en ‘social’ in het algemeen tegen elkaar afgezet als het gaat om het gebruik of de inzet ervan. Beide kanalen scoren hoog als het gaat om persoonlijke communicatie. E-mail wordt door 95% van de Nederlanders ingezet voor persoonlijke communicatie en social wordt door 93% ingezet. Echter wat voor persoonlijke communicatie we met beide kanalen doen is verschillend. Uit verdiepingsinterviews onder zes (ad random gekozen) respondenten blijkt dat e-mail met name voor officiële communicatie wordt gebruikt met overheidsinstanties en bijvoorbeeld verzekeraars, banken en energieleveranciers. Persoonlijke communicatie via social is echt communiceren met familie, vrienden en collega’s. Persoonlijke zaken delen, even snel vragen hoe het gaat of laten weten waar je bent en wat je doet.

 

Naast het delen van berichten met familie en vrienden, is ‘vermaak’ een belangrijke reden van social media. Ook ’entertainment’ groeit van 61% in 2016 tot 67% in 2017. Denk bijvoorbeeld aan de leuke en grappige filmpjes die kanalen als Dumpert, de LADBible en VK Mag verspreiden via Facebook, Twitter en Instagram.

 

Facebook: online aankopen, liever geen reclame via social

Nog een interessante conclusie die kan worden getrokken is dat eigenlijk niemand zit te wachten op reclame in zijn timeline. E-mail en de brievenbus zijn de kanalen die men graag voorbehoud aan het ontvangen van reclame, maar social media moet toch vooral sociaal en persoonlijk blijven. Onder jongeren worden reclame via Facebook en Instagram nog enigszins gedoogd, maar daar houdt het dan ook wel een beetje mee op. Dat 30% van de respondenten zegt minimaal één aankoop te hebben gedaan via Facebook in 2017 is daarom opvallend te noemen.

 

 

Vermoedelijk kopen mensen wel van bedrijven die ze al volgen via Facebook. Als je kijkt naar het kanaal e-mail, dan zie je dat maar liefst 75% van alle Nederlanders minimaal 1 aankoop te hebben gedaan naar aanleiding van een commercieel bericht in hun inbox.

 

Over het onderzoek

Voor de vijfde editie van het Nationaal E-mail Onderzoek zijn uit het consumentenpanel van CG Selecties aan 2.029 personen 26 vragen voorgelegd met als focus het gebruik en de beleving van e-mail in vergelijking tot andere online communicatiemiddelen zoals WhatsApp en Facebook. Bovendien wordt in deze editie een verdieping gegeven in de vorm van kwalitatieve data uit interviews met een aantal deelnemers aan het onderzoek. Verder zijn voor de leesbaarheid in de tabellen en grafieken geen cijfers achter de komma gebruikt. Dit leidt ertoe dat in sommige tabellen de optellingen afwijken. Het onderzoek is uitgevoerd door Spotler (ontwikkelaar en leverancier van e-mailmarketing software) in samenwerking met CG Selecties.

 

 

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.