Adverteren of een persbericht?

[Opvallend] ‘Nederland compleet doelloos met digitale transitie’

 

Nederland geeft nog niet gericht vorm aan digitale transitie. Zo zegt het Rathenau Instituut. Er is al bewustwording en er zijn losse acties, maar koppeling tussen innovatie en maatschappelijke vraagstukken ontbreekt. In 2017 liet het instituut al weten dat de ICT-infrastructuur van Nederland onvoldoende beschermd is tegen de snel toenemende (internationale) cybercriminaliteit. Dat werd daarna ook erkend door overheidsinstanties zoals de NCTV. Nu is ook de digitalisering van economie en samenleving onder de loep genomen. Nederland is wel zich bewuster geworden van de impact van digitalisering op de samenleving. Met de in juni aangekondigde overkoepelende Digitaliseringsstrategie heeft het kabinet digitalisering op de agenda gezet als maatschappelijke transitie. Maar voor een digitale transitie waarin mensen en waarden centraal staan, moeten overheden en bedrijven acties doelgerichter vormgeven vanuit maatschappelijke uitdagingen. 

Kansen voor Nederland

Juist hier liggen volgens het Rathenau Instituut de grote kansen voor Nederland en Europa, in vergelijking met rivaliserende economieën zoals China en de Verenigde Staten. Dit blijkt uit een analyse van het Rathenau Instituut van tientallen wetsvoorstellen, rapporten en acties van nationale en internationale organisaties. Met name China is sterk in opkomst als kenniseconomie.

Het Rathenau Instituut formuleert een aantal aanbevelingen om de digitale transitie beter vorm te geven. Centraal staat daarbij het begrip maatschappelijk verantwoord digitaliseren. Dat moet het uitgangspunt zijn wanneer bedrijven en overheden innoveren. Kansen van technologie zijn er in deze optiek alleen als deze transitie is ingebed in de samenleving en hierover internationale afspraken worden gemaakt. Verder is het van belang te blijven investeren in de positie van toezichthouders.

Knelpunten

Op het gebied van cybersecurity en privacy zijn al veel stappen gezet, maar knelpunten als discriminatie, uitsluiting en het verlies van autonomie zijn nog niet vertaald naar concrete beleidsmaatregelen. Dat geldt ook voor thema’s als de bescherming van de democratie, transparantie van algoritmen, en een eerlijke concurrerende economie. Sommige technologieën en de daarmee samenhangende maatschappelijke kwesties zijn bovendien nog niet geagendeerd. Voorbeelden zijn gezichtsherkenning (via smartphone of andere camera’s), virtual en augmented reality en de effecten van digitale technologie op de gezondheid.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Media Marketing 2020:  Van Social Business tot Social Selling!

BESTEL  NU!