Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

NLdigital: ‘Meer vrouwen in de board digitale sector!’ #TheDutchemaleBoardIndex2020

 

NLdigital, de branchevereniging van de digitale sector, zet zich in voor meer diversiteit en inclusie. In 10 sessie gaat de NLdigital samen met business leaders van AFAS, Axians, CGI, Conduction, Conscia, Interxion, Nalta, PQR en Salesforce, opzoek naar oplossingen om meer genderdiversiteit binnen ICT-bedrijven in Nederland te bewerkstelligen, met een focus op meer vrouwen in de top. De kick-off-sessie vindt plaats op 29 september. Het uiteindelijke doel is daadwerkelijk meer vrouwen in de boards van de deelnemende bedrijven te krijgen.

Meer diversiteit (man/vrouw) in de board leidt tot meer innovatie in het bedrijf. Dit onderschrijft onder anderen McKinsey hier. Het aantal vrouwen in de board stijgt, maar er is nog geen goede verhouding, aldus TheDutchemaleBoardIndex2020. De Nederlandse overheid stelde daarom dit jaar ook al een ingroeiquotum op, maar de verwachtingen hiervan zijn niet hoog. Daarom wil NLdigital sneller de doorstroom van vrouwen naar de board bevorderen en stelt een werkgroep op met toonaangevende werkgevers in de digitale sector. De Bruijn, directeur van NLdigital:

Er zijn meer initiatieven die zich met dit onderwerp bezighouden, maar die zijn erg versnipperd waardoor hun impact niet goed te meten is. NLdigital werkt samen met een aantal andere initiatieven, zoals Techionista en StartupAmsterdam en bundelt zo de krachten. Wat deze werkgroep bovendien onderscheidend maakt is dat deelnemers al gecommitteerd zijn aan het doel om meer vrouwen in de board van hun bedrijf te krijgen. We willen geen woorden maar daden zien en ons programma kan zo dan ook als katalysator voor meer vrouwen in de boards in Nederland dienen.

Het onderzoek kent highlights, als:

  1. 51 van de 94 Nederlandse beursondernemingen (54%) voldoen per 31-8-2020 aan het voorgestelde Nederlandse quotum van minimaal 33% vrouw in de RvC Bij AEX voldoen 18 van de 21 Nederlandse beurs NVs, bij de AMX 12 van de 21. ABNAmro, Adyen en Unibail-Rodamco-Westfield NV voldoen nog niet. Voor UnibailRodamco-Westfield gelden overigens wel bijzondere omstandigheden, aangezien de aandelen
    geplitst zijn in een Franse SE (in de AEX) als Nederlandse NV (op Euronext, niet in AEX), zogenaamde staple-shares of tweeling-aandelen. De Franse SE voldoet wel aan het quotum (4/9), de Nederlandse NV niet. 1 De lokale fondsen, dit zijn ook de kleinere fondsen waarvan een groot deel van de NVs niet als grote NV kwalificeert, voldoen het minst vaak aan het quotum: slechts 9 van 30 voldoen aan de minimumeis van 33%.
  2. De 43 ondernemingen die niet voldoen zouden gezamenlijk 54 vrouwelijke commissarissen benoemen (uitgaande van de huidige omvang van de RvC). Voor de meeste ondernemingen (33) betekent dit één vrouwelijke commissaris benoemen, voor negen ondernemingen betekent dit het benoemen van twee vrouwelijke commissarissen en voor één onderneming (Envipco) betekent drie extra vrouwelijke commissarissen.
  3. 28,2% van alle nieuwbenoemde bestuurders is een vrouw, dit is hoger dan in 2019 (24,1%) en een record voor de afgelopen tien jaar. In het afgelopen jaar zijn er 39 nieuwe bestuurders benoemd waarvan elf vrouwen.

Werkgroep Diversiteit en Inclusie

Bij iedere sessie spreekt een CxO van een organisatie die al bewezen stappen heeft gezet met betrekking tot meer diversiteit en inclusie en een expert uit het veld, waaronder die van Accenture. De laatste drie zijn werksessies, die leiden tot daadwerkelijke commitments en actieplan van de deelnemers voor meer vrouwen in hun boards. Ernst-Jan Stigter, tribe lead diversiteit bij NLdigital en algemeen directeur van Microsoft Nederland: “De meeste Nederlandse bedrijven zien in dat meer diversiteit en het kunnen blijven inspelen op veranderende marktomstandigheden, goed is voor hun organisatie. Toch geeft een aanzienlijk deel van de markt nog geen prioriteit aan dit onderwerp. Met dit programma willen we samen met onze partners een belangrijke stap zetten in de doorstroom van vrouwen naar het bestuur.”

Onderwerpen die worden aangesneden zijn onder meer:

  • Eerlijke (en betere!) werving en selectie – Bij gelijke geschiktheid, gelijke kansen geven – zo richt je idealiter je hr-beleid in. Dat geldt als je nieuwe krachten van buiten aanneemt, maar ook bij interne promoties. Toch zitten er in onze wervingsprocessen onbewust vooroordelen gebakken waardoor deze gelijke kansen in de knel komen. Zo is bekend dat we onbewust meer geneigd zijn om mensen aan te nemen die op ons lijken (‘mirrorcratie’). In deze sessie bespreken we de maatregelen die je kunt nemen om je hr-beleid inclusiever te maken.
  • Meten is weten – Om succesvol diversiteitsbeleid door te voeren geldt: meten is weten. Welke metrics kies je en hoe maak je ze meetbaar? En koppel je er vervolgens doelstellingen aan, en wat voor prikkels bouw je in om te zorgen dat deze doelstellingen worden behaald?
  • Zet je rolmodellen in voor maatschappelijke projecten – Méér instroom van vrouwen is net zo cruciaal als het bevorderen van meer doorstroom. Dit is een doelstelling die we alleen als ICT-sector gezamenlijk kunnen bereiken. Het gaat bijvoorbeeld om het imago van de sector, dat er tot nu toe niet voor zorgt dat veel vrouwen zich aangesproken voelen tot een baan in de ICT-sector. Hoe kunnen we daar verandering in brengen?

NLdigital is het collectief van bedrijven die de digitale transformatie mogelijk maken. We vertegenwoordigen een ecosysteem van wereldwijde spelers en startups op zolderkamers – en alles er tussenin. We geloven dat digitale technologie Nederland beter maakt. Daarom werken we samen aan een sterke digitale sector en een sterke digitale economie.

MamaSue

Mama Sue schrijft en is vooral mama van.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.