Adverteren of een persbericht?
Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

[Onderzoek] ‘E-mail is crisisbestendig en effectiever in coronatijd’

DDMA is met 335 leden de grootste branchevereniging voor datagedreven marketing en service. Uit onderzoek van de DDMA Commissie E-mail blijkt dat belang van e-mail voor Nederlandse organisaties toeneemt door de coronacrisis. Maar liefst 72% van de ondervraagden beschouwt e-mail nu als een belangrijker marketingkanaal dan voor de crisis. E-mail blijkt in deze tijd dan ook een extra effectief kanaal. Bijna de helft van alle organisaties zagen de open- en klikratio’s van hun e-mails stijgen. 

Kanttekening en onze kritiek op dit onderzoek 

Ondanks de blijde verwachtingen is het onderzoek een momentopname. Tevens zijn er vermoedelijk aanbieder van e-mailoplossingen ondervraagd. 
Dat de klikratio’s zijn toegenomen (tijdelijk) is verklaarbaar aangezien er meer op de e-mail en achter de computer/laptop wordt gezeten en veel koop is verschoven naar online aankoop. Ook is de aard van de conversies niet duidelijk en vooral ook niet de doelen die aan de conversie ten grondslag liggen; gaat het om een koop of bijvoorbeeld het gratis aanbieden van een webinar? 
 

Effectiviteit e-mail gestegen

E-mails blijken in deze tijd effectiever. Dat is te zien aan het feit dat veel organisaties hun open- (47%) en klikratio’s (46%) zien stijgen. Slechts 8% van de sector ziet een lichte daling in openratio’s. Daarnaast ziet 35% het aantal conversies als resultaat van e-mailmarketing omhoog gaan. Ook hier blijken organisaties die zich richten op consumenten (17%)  of op zowel consumenten als zakelijke klanten (17%) het meest succesvol. Bij 35% is het aantal conversies gelijk gebleven.

Meer inschrijvingen

Naast de gestegen effectiviteit van e-mails, is ook het aantal e-mailinschrijvingen volgens 26% van de organisaties gestegen – zeker voor organisaties die zich op consumenten (9%) richten of op zowel consumenten als zakelijke klanten (11%). Bovendien is bij een ruime meerderheid (57%) het aantal afmeldingen voor e-mails gelijk gebleven. 11% geeft zelfs aan dat het aantal afmeldingen is teruggelopen.

Budgetten gelijk of gestegen

Dat e-mail belangrijker is geworden zien we ook terug in de verdeling van budgetten. Bij 17% van de organisaties is het budget voor e-mail namelijk gestegen. Bij het overgrote deel (61%) blijft het budget voor e-mail gelijk. Daarnaast laten de meeste organisaties (59%) de de investeringen voor e-mailmarketing gewoon volgens plan verlopen. Ook zegt 48% op dit moment meer e-mails te versturen van voor de coronacrisis.
Tone of voice is belangrijk in crisistijd 
Inhoudelijk geven veel organisaties aan hun e-mailcommunicatie aan te passen naar de situatie. Zo lag de nadruk in het begin van de crisis vooral op informatieve, servicegerichte e-mails, waarin marketeers goed letten op de toon van hun berichtgeving. Een maand verder blijken commerciële berichten voor conversiegerichte e-mailmarketing weer op gang te komen met als doel de verwachte omzetverliezen enigszins goed te maken.
E-mail: een crisisbestendig marketingkanaal
Diana Janssen, directeur van  DDMA
De vorige week gepubliceerde DDMA Barometer liet al zien dat organisaties de afgelopen tijd meer zijn gaan mailen. Met dit onderzoek hebben we in kaart gebracht hoe onze leden het kanaal e-mail de afgelopen 3 maanden hebben ingezet. De cijfers laten zien dat e-mail in deze tijd een van de meest effectieve kanalen is voor interactie met consumenten. Uit de gestegen ratio’s en conversies blijkt duidelijk dat consumenten de manier van mailen van organisaties waarderen.
Over dit onderzoek
In totaal hebben aan deze enquête, afgenomen in mei 2020, 54 organisaties uit 17 verschillende branches deelgenomen.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)