Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

ONDERZOEK: Facebook en WhatsApp meest populair

Bij het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek(AGO) naar de Apps van de Nederlandse beroepsbevolking is gevraagd naar de populaire apps van werkend nederland. De top 5 bestaat concreet uit Facebook, WhatsApp, Nu, Wordfeud en Twitter. Daarbij zijn grote verschillen te bespeuren tussen generaties en man en vrouw.

Verschillen man en vrouw

De verschillen tussen de mannen en vrouwen evenals tussen generaties zijn opvallend kijkend naar de populariteit van Apps. Arbeidsmarktgerelateerd zien we onder baanwisselaars en actieve baanzoekers beduidend minder verschillen. Dit blijkt uit extra vragen die in het jaar 2012 zijn meegenomen in het AGO van onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group.Bijna de helft van de vrouwen noemt Facebook (46%) als een van haar favoriete Apps. Bij de mannen blijft dit op 28% steken. WhatsApp is bij mannen net iets populairder (29%). Apps als Wordfeud, Hyves, Appie en spelletjes zijn onder vrouwen duidelijk populairder dan onder mannen. Bij mannen geldt dat meer voor Apps als AD, Teletekst, LinkedIn en Gmail. De gehele tabel is hier te downloaden. 

Verschillen generaties

Tussen generaties zag de onderzoeker ook interessante verschillen. De groep jonger dan 25 gebruikt veel meer Apps gerelateerd aan social media zoals Facebook, Hyves, en Twitter. Ook Angry Birds en Draw Something doen het goed. Bij de groep onder de 35 jaar zien we functionele en informatieve Apps relatief beter scoren ten opzicht van andere generaties. Denk hierbij aan Apps van de banken, Nu, Ns en 9292ov. Bij de groep tussen de 35 en 50 jaar zien we het functionele gebruik nog sterker terug en tegelijk zien we deze groep minder gebruik maken van de populaire Apps als Facebook, WhatsApp en Twitter. Onder de groep 50 plus zijn naar verhouding Wordfeud, Buienradar, Weer en Google populairder.

De top 10

Uit het onderzoek kwam een volgende top 10 van populaire apps:

  1. Facebook 37%
  2. Whatsapp 32%
  3. Nu 16%
  4. Wordfeud 16%
  5. Twitter 15%
  6. Telegraaf 5%
  7. Buienradar 5%
  8. Rabobank 4%
  9. ING 4%
  10. Angry Birds 3%

Arbeidsmarkt gerelateerde Apps nog niet populair

Apps en ‘mobile’ worden steeds belangrijker in de manier waarop we met elkaar communiceren. Ook als het gaat om werving. Veel vacatures worden via social media doorgezet en vervolgens mobiel gelezen. Belangrijk is dus dat deze informatie op de juiste manieren gelezen kan worden. Een App of een mobile website is daarin steeds meer randvoorwaardelijk. Wanneer we op dit moment naar de meest favoriete Apps kijken van actieve baanzoekers en baanwisselaars zien we daarin nog geen arbeidsmarktgerelateerde Apps terugkomen. Alleen LinkedIn vertoont een verhoogde populariteit onder actieve baanzoekers. “Toch is de impact van mobile op de arbeidsmarkt vermoedelijk groter dan we nu al kunnen meten” Aldus Geert-Jan Waasdorp, oprichter Intelligence Group. “Werkgevers zouden eens in de webanalytics moeten kijken hoeveel vacatures nu al mobile worden bekeken. Ik denk dat velen verbaasd zullen zijn en tegelijk dit als een kans moeten zien om bijvoorbeeld een mobile site te ontwikkelen.”

Over het onderzoek

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 afgenomen wordt onder ruim 5.000 unieke respondenten per kwartaal door Intelligence Group. Op jaarbasis worden minimaal 20.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en ZZP’ers). De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. De vraagstelling die aan dit persbericht ten grondslag ligt is (gevraagd aan personen die hebben aangegeven gebruik te maken van Apps op hun telefoon of tablet computer) “Welke Apps heeft u op uw telefoon?”

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)