Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

[Onderzoek] ‘Minder vertrouwen in media en ander mediagedrag dan voor Corona’ #cijfers #inzicht

[Onderzoek] ‘Minder vertrouwen in media en ander mediagedrag dan voor Corona’ #cijfers #inzicht, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Newcom Research & Consultancy verwerkte december 2020 een opzienbarend onderzoek. Waar het duidelijk is dat wij met zijn allen media anders zijn gaan gebruiken, hebben wij ook minder vertrouwen in bepaalde media(kanalen). De steekproef van 2.870 (netto) respondenten vormt een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. In augustus 2020 heeft Newcom Nederlanders van 16 jaar en ouder ondervraagd over de ‘Staat van media Nederland’ tijdens de coronacrisis. Via een online vragenlijst kon men deelnemen aan het onderzoek. Het onderzoek is verricht van 15 oktober t/m 22 oktober 2020.

Onderzoeksvragen

De relevante vragen bij dit onderzoek:

 • Wat is het mediagedrag en hoe heeft zich dat ontwikkeld sinds het begin van de crisis?
 • Waar gaat te veel of te weinig aandacht naar uit in de media?
 • Wat is het vertrouwen in de verschillende typen media en hoe verhoudt zich dat tot ontwikkelingen in de samenleving?
 • Wat zijn de behoeften en verwachtingen ten aanzien van media in Coronatijd?

Hoofdlijnen uit dit onderzoek:

1. Het media gedrag is anders in Coronatijd; ook impact op vertrouwen in media.
2. Bijna 3 miljoen Nederlanders sluiten zich af van ontwikkelingen rondom Corona en hebben minder vertrouwen en ander mediagedrag.
3. CoronaBlockers hebben een laag vertrouwen in media.
4. Coronablockers zijn relatief meer gericht op de eigen situatie en een ander geluid in berichtgeving.
5. Focus op je ‘eigen’ doelgroep? One size fits nobody als het gaat om vertrouwen.

Opvallende resultaten

In de periode van Corona zijn wij duidelijk meer tijd gaan besteden aan actualiteitenprogramma’s en nieuwssites. We kunnen ook zeggen dat de pandamie natuurlijk alle media overspoelde. Er was geen ontkomen aan.

 

[Onderzoek] ‘Minder vertrouwen in media en ander mediagedrag dan voor Corona’ #cijfers #inzicht, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

 

Het volgen van het nieuws en vooral de manier waarop wij het nieuws volgen, is niet veranderd.

[Onderzoek] ‘Minder vertrouwen in media en ander mediagedrag dan voor Corona’ #cijfers #inzicht, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

 

Vertrouwen in (traditionele) media

De traditionele media – zoals krant en televisie – komen er redelijk goed uit. Het vertrouwen in de sociale media berichtgeving lijkt iets gedaald. Er wordt meer ‘gefactcheckt’ dan voor het virus.

 

[Onderzoek] ‘Minder vertrouwen in media en ander mediagedrag dan voor Corona’ #cijfers #inzicht, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Opvallendheden qua mediagedrag en vertrouwen in Coronatijd op een rij:

 • Bij driekwart is het mediagedrag anders dan vóór Corona: argwanender, intensiever, selectiever en met andere bronnen.
 • Vooral nieuws-en actualiteiten programma’s krijgen meer tijd van de nieuwsconsument.
 • Ten opzichte van de eerste golf is het mediagedrag op totaalniveau niet heel sterk veranderd. Eenmaal gekozen, dan lijkt men (min of meer) hetzelfde gedrag te vertonen.
 • Na de overheid scoren traditionele media het meeste vertrouwen.  Vertrouwen staat onder druk (algemeen).

 

[Onderzoek] ‘Minder vertrouwen in media en ander mediagedrag dan voor Corona’ #cijfers #inzicht, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Als we kijken naar de groepen van media-gebruikers, dan zijn het vooral de CoronaBlockers die in ALLE kanalen weinig vertrouwen hebben:

[Onderzoek] ‘Minder vertrouwen in media en ander mediagedrag dan voor Corona’ #cijfers #inzicht, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

 

De ergenissen van deze groep:

 • “Alles wordt zo enorm opgeblazen en er is een tunnelvisie wat betreft viruspreventie. Mensen die aan de andere kant staan worden als egoïst” en “aansteller” weggezet. Ik vind dit
  misselijkmakend en voor dit andere geluid zou meer aandacht moeten zijn!”
 • “Dat het valse informatie verstrekt.”
 • “allemaal onzin en bangmakerij en totaal niet interessant
 • “Dat er geen zelfstandig onderzoek wordt gedaan of al die berichtgeving over volle IC’s wel waar is. Ze nemen alles klakkeloos aan en zorgen voor tweedeling. Het echte virus is de
  media.”
 • “Dat er stevig op losgelogen wordt door deze en gene: her en der kom je berichten tegen die anderen weer tegen spreken..”
 • “Dat het grotendeel mis-informatieis, niet gefundeerd op medische gronden en uitsluitend bedoeld om mensen angst aan te jagen. Bovendien zijn de genomen maatregelen alleen  maar een vorm van paniekvoetbal en zijn ze niet gestoeld op feiten.”
 • “Dat vooral de overheid faalt in de voorlichting. Het corona virus zou zich niet verspreiden in vliegtuigen. mooi niet waar Alles wat met airco te maken heeft is verdacht, dwz Huizen, auto, bus, trein en vliegtuig”
 • “Dat ze nu de waarheid eens moeten vertellen over hoe wij nederlanders de les gelezen worden”
 • “De leugens van de media”
 • “Fake news”
 • “het fake nieuws via de media dat alleen maar eenzijdig berichten laat horen”
 • “de gekkies”
 • “Te veel terwijl nu de gewone griep ook speelt”

Patrick Petersen

Patrick Petersen is ervaren b2b en b2c onlinemarketeer, veelgevraagd spreker-docent (postHBO en postDOC), bestseller auteur met onder andere het Handboek Online Marketing en Handboek Mobile Marketing (genomineerd managementboek van het jaar) en oprichter van AtMost, SocialMedia.nl, Educator en AtMost.TV. Online marketing, mobile, contentmarketing en social media is zijn passie met daarbij het realisme: noem jezelf na wat bloggen en twitteren geen Social Media expert.