Adverteren of een persbericht?

[Onderzoek] Netto mediabestedingen gestegen met 1,9 procent

BRUTO MEDIABESTEDINGEN PER MAAND HJ1 2014

De netto mediabestedingen in Nederland zijn in 2014 gestegen met 1,9% tot 4,63 miljard euro. In absolute bedragen betekent dat een stijging van 85 miljoen euro. Op print en sponsoring na zagen alle mediumtypen de inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte toenemen. Dit blijkt uit het Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2014 dat Nielsen binnenkort publiceert. Het voorzichtige economische herstel in 2014 leidde direct tot herstel van de netto mediabestedingen. In 2013 was er onder slechtere economische omstandigheden nog sprake van een krimp van de netto mediabestedingen van 3,4%. En waar internet vorig jaar nog zorgde voor een rem op de daling van de totale netto mediabestedingen, zorgde printmedia nu voor een rem op de groei. Zonder gedrukte media zou er sprake zijn geweest van een toename van meer dan 5%. De tweedeling tussen print en non-printmedia is al sinds het uitbreken van de economische crisis eind 2008 zichtbaar. Waar non-print herstel vertoont zodra de economie weer enigszins aantrekt, blijven de printmedia rode cijfers schrijven.

Internet en televisie drijvers groei

De toename van de netto mediabestedingen was in 2014 het grootst bij internet. Voor het eerst sinds 2011 was die groei weer double diget (11,3%). Ook televisie kende een goed jaar, met name de eerste helft was sterk. De tweede helft was duidelijk minder, maar per saldo bedroeg de groei 3,2%. Dat was mede te danken aan de grote sportevenementen en de uitstekende prestaties van Oranje op het WK Voetbal in Brazilië. Het positieve resultaat van deze mediumtypen droeg in grote mate bij aan de groei van de totale markt. Gezamenlijk zijn ze goed voor iets meer dan de helft van de totale netto mediabestedingen.

Aandeel print gehalveerd sinds 2009

Heel anders verging het de printmedia. Voor het eerst daalden de bestedingen aan gedrukte media tot onder de grens van 1 miljard euro. Internet zit daar sinds 2011 al boven en ook televisie heeft deze magische grens in 2011 in postitieve zin al een keer doorbroken. Het marktaandeel van dagbladen en tijdschriften nam al licht af voor de economische crisis, maar halveerde gedurende de crisis tot iets meer dan 20% in 2014. Dagbladen zagen de advertentie-inkomsten in 2014 dalen met 8,5%. Dat was fors minder dan de afname van bijna 16% een jaar eeder. Hetzelfde gold voor publiekstijdschriften met -9% in 2014 en -13% in 2013. Ook bij vaktijdschriften zwakte de daling met 7% in 2014 af. Huis-aan-huisbladen lijken met vertraging te maken te krijgen met de gevolgen van de crisis, maar ondervindt ook steeds meer concurrentie van online advertising. De laatste drie jaar daalden de reclame-inkomsten met gemiddeld 15% of meer, hoewel daarvoor de inkomsten ook al daalden, maar niet zo hard als nu.

Dagbladen

Dagbladen zagen de advertentie-inkomsten in 2014 dalen met 8,5%. Dat was fors minder dan de afname van bijna 16% een jaar eeder. Hetzelfde gold voor publiekstijdschriften met -9% in 2014 en -13% in 2013. Ook bij vaktijdschriften zwakte de daling met 7% in 2014 af. Huis-aan-huisbladen lijken met vertraging te maken te krijgen met de gevolgen van de crisis, maar ondervindt ook steeds meer concurrentie van online advertising. De laatste drie jaar daalden de reclame-inkomsten met gemiddeld 15% of meer, hoewel daarvoor de inkomsten ook al daalden, maar niet zo hard als nu.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.