Adverteren of een persbericht?

Nieuws.Marketing online ecommerce media

[Onderzoek] ‘Ruim 80% van de ZZP’ers hebben last van wanbetalers’

Couple calculating finances at home

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 80% van de zzp’ers te maken krijgt met klanten die nota’s veel te laat of helemaal niet betalen. Wanbetaling is één van de grootste oorzaken van stress voor zzp’ers, aangezien wanbetaling voor zelfstandig ondernemers tot grote financiële problemen kan leiden.

Hoe komt het dat veel zzp’ers last hebben van wanbetalers?

Zzp’ers houden zich het liefst bezig met hun vak. Door deze passie voor hun vak en vaak ook door tijdgebrek krijgt een goed en strak debiteurenbeheer veelal niet de aandacht die het verdient. Met grote regelmaat worden facturen laat verzonden en worden er ook geen of te laat herinneringen verzonden.

Afspraken

Een andere reden is dat zzp’ers afspraken vaak niet of nauwelijks vastleggen. Hierdoor ontstaan problemen met het afrekenen van facturen. Vooral afspraken met betrekking tot meerwerk worden in goed vertrouwen onderling gemaakt zonder dit schriftelijk vast te leggen. Ondanks dat dit vanwege de onderlinge vertrouwensrelatie tussen zzp’er en opdrachtgever begrijpelijk is,  is dit een grote bron voor het ontstaan van conflicten.

Tenslotte durven zzp’ers in veel gevallen niet streng op te treden tegen wanbetalers, uit angst dat de opdrachtgever helemaal niets gaat betalen of dat ze de opdrachtgever zelfs kwijtraken. Vooral kleine ondernemers laten wanbetalers daarom (te lang) lopen, uit angst de opdrachtgever kwijt te raken. Dit terwijl een niet betalende opdrachtgever eigenlijk geen klant is!  Meestal gaat het goed, maar wanneer het mis gaat kan dit direct grote gevolgen hebben voor de liquiditeitspositie van zzp’ers.

Gevolgen van wanbetalers voor zzp’ers

Voor zzp’ers zijn de gevolgen van wanbetalers veel ingrijpender dan voor grote bedrijven. Dit geldt met name voor beginnende zzp’ers. Zzp’ers hebben namelijk vaak slechts enkele opdrachtgevers. Indien één klant vervolgens niet tot betaling over gaat, heeft dit direct financiële consequenties. Indien een zzp’er twee maanden exclusief voor een opdrachtgever gewerkt heeft en er vervolgens geen betaling volgt, is het niet moeilijk voor te stellen dat een zzp’er vervolgens financieel in de problemen komt.

Hoe kunnen zzp’ers wanbetalingen voorkomen?

Omproblemen te voorkomen, is het van groot belang om afspraken over betalingen, tarieven etc. op voorhand schriftelijk vast te leggen. Zeker wanneer het meerwerk betreft. Dit hoeven echt geen paginalange offertes te zijn, een ‘eenvoudige’ opsomming van afspraken over prijs, werkzaamheden etc. is veelal afdoende om misverstanden en conflicten te voorkomen. Stel facturen op direct na het verrichten van de werkzaamheden. Stuur tijdig herinneringen en neem telefonisch contact op wanneer betalingstermijnen verstrijken. Zorg voor een goed en strak debiteurenbeheer.

Buffer

Zorg voor een financiële buffer, met name wanneer je net start als zzp’er. Probeer de risico’s zoveel mogelijk te spreiden door voor meerdere opdrachtgevers te werken. Mocht er een wanbetaler tussen zitten dan is dit beter op te vangen wanneer je voor meerdere opdrachtgevers werkzaam bent.

Durf tenslotte externe hulp in te schakelen van een incassobureau of advocaat indien je er zelf niet uitkomt. Dat lijkt een grote stap, maar bedenk dat een niet betalende klant geen klant is!

Tips

  • Leg alle afspraken schriftelijk vast, ook (met name) wat betreft meerwerk.
  • Bepaal van een nieuwe klant de kredietwaardigheid.
  • Zorg voor een strak debiteurenbeheer, stuur facturen en herinneringen op tijd.
  • Kom je er zelf niet uit, durf externe hulp in te schakelen. Een niet betalende klant is geen klant!

Bekijk hier meer tips voor een succesvol debiteurenbeheer.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.