Adverteren of een persbericht?

Nieuws.Marketing online ecommerce media

[Onderzoek] ‘VR beleving steeds beter ontvangen; 10% Nederlanders een bril’

vrbrilll

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlanders bekend raken met virtual reality. Het onderzoekt zegt dat 65 procent van VR heeft gehoord. 20% van de Nederlanders zou een ervaring hebben gehad.

Nieuwsgierigheid is de trigger

De toenemende toegankelijkheid en beschikbaarheid van VR-toepassingen dragen bij aan een groeiend gebruik. Nieuwsgierigheid is de belangrijkste drijfveer om VR te proberen. En zoals we wel vaker zien bij early adopters speelt ook hun affiniteit met (technologische) innovaties een belangrijke rol. Als redenen om af te zien van het gebruik van VR noemen mensen vooral: gebrek aan interesse, niet inzien van het nut, hoge kosten van devices, de hype eromheen en het gebrek aan toepassingen. De ervaring met VR komt met name van 360° video’s online, VR-games en virtuele rondleidingen. Mensen zijn met name geïnteresseerd in VR in entertainment. Ze beleven televisie, films en online video’s realistischer wanneer deze in virtual reality zijn. Mensen met een VR-ervaring zijn hier in het algemeen enthousiaster over dan mensen zonder VR-ervaring.

10 procent bezit een VR-bril

Virtual reality beleef je met een VR-bril, dat is duidelijk. 10% van de Nederlanders beschikt zelf over een VR-bril. Vaak een cardboard-, gear VR- of kunststofbril voor de mobiele telefoon. De high end VR-headsets die gekoppeld zijn aan een pc of gameconsole, zoals de HTC Vive en Playstation VR, zijn net op de markt. Deze worden nog nauwelijks gebruikt.

Realistisch

Over de VR-beleving is men vaker positief dan negatief. De meeste mensen beleven VR als zeer realistisch, spannend en waanzinnig. Van alle genoemde positieve belevingen past zeer realistisch vaker bij film in VR, spannend bij marketingacties en waanzinnig bij VR-games. Niet iedereen is positief over zijn VR-ervaring. Een minderheid vindt VR niets bijzonders, tegenvallend, niet realistisch of ziekmakend (wordt er misselijk van).

VR spreekt duidelijk een jonge doelgroep aan. Van de mensen onder de 35 jaar heeft 29 procent VR gebruikt. Onder de 35 tot 54-jarigen ligt dit percentage een stuk lager. 55-plussers zijn met 11 procent het minst geïnteresseerd. Jongeren hebben vaker interesse in VR voor gaming. 55-plussers gebruiken VR liever voor reizen en toerisme.

Bureau Ipsos deed in september 2016 onderzoek naar de adoptie van virtual reality onder een groep van 1079 Nederlanders.

R.J. Hoeffnagel

Schrijft op het randje van ICT - sociale media - en alles wat we t(r)endentieus achten.