Adverteren of een persbericht?

[Onderzoek[ ‘Vrije keuze van betaalapps smartphones’ #ACM

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begint met een onderzoek naar de toegang voor betaalapps tot NFC-communicatie (‘Near Field Communication’) in onder andere smartphones. Zo wil de toezichthouder achterhalen of consumenten en bedrijven beperkt worden in hun keuze voor een betaal-app. NFC communicatie biedt de mogelijkheid om in een winkel contactloos met een smartphone te betalen. De software van sommige smartphones laat echter alleen de betaalapp van de ontwikkelaar van de software toe tot NFC communicatie. Dat kan de innovatie op het gebied van betaalapps belemmeren en vermindert de keuzevrijheid van consumenten en bedrijven. Dit signaal uit de deze week gepubliceerde marktstudie ‘Big Tech in de betaalmarkt’ wordt nu nader onderzocht. Uit de studie bleek dat door restricties van software op smartphones de keuzevrijheid in het geding is bij de ontwikkeling van betalen met de mobiele telefoon.

Vrije keuze

De ACM houdt toezicht of bedrijven in de financiële sector zich aan de mededingingsregels houden, ook ziet de ACM toe op een aantal regels die specifiek gelden voor bedrijven in de financiële sector, waaronder banken en technische dienstverleners. Zo is de ACM ook bevoegd om onderdelen van de ‘Interchange Fee Regulation’ te handhaven. In deze Europese Verordening staat dat consumenten het recht hebben om in een winkel te kunnen kiezen op welke wijze ze betalen.

De ACM onderzoekt nu of de beperking van de toegang voor betaalapps tot NFC-communicatie deze keuzevrijheid van de gebruiker beperkt. De ACM kan ook tot de conclusie komen dat die regels niet zijn overtreden. Dan stopt het onderzoek. Als de ACM wel een overtreding vindt, kan dat leiden tot een sanctie, zoals een boete. De ACM heeft het komende jaar extra aandacht voor de voor- en nadelen van de digitale economie. Innovatie moet niet worden belemmerd en consumenten moeten zelf kunnen kiezen en met vertrouwen producten en diensten kunnen aanschaffen. Door middel van handhaving, marktonderzoeken en voorlichting beoogt de ACM de voordelen van innovatie in de digitale economie te behouden en markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.

Pleidooi voor gelijk speelveld

De ACM bepleitte in de onlangs uitgebrachte marktstudie een gelijk speelveld voor alle aanbieders van betaaldiensten, nu en in de toekomst. De toezichthouder had het vooral over big-techbedrijven, zoals Apple, Facebook, Amazon of Ant Group (Alibaba). Deze bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun platform of apparaat geschikt is voor verschillende aanbieders van betaaldiensten, stelt ACM. De huidige regels kunnen worden aangevuld met aangescherpte Europese regels.  De ACM heeft de studie  in opdracht van het ministerie van Financiën uitgevoerd.

 

Via Telecompaper, december 2020

R.J. Hoeffnagel

Schrijft op het randje van ICT - sociale media - en alles wat we t(r)endentieus achten.