Adverteren of een persbericht?

Open brief: ´Lang zal hij leven? Dan beter thuis geen feestje geven!´

Het risico om aan Covid-19 te worden blootgesteld, kan thuis veel groter zijn dan in een kantoortuin met vijftig collega’s. Goed ventileren scheelt een slok op een borrel en grotere ruimten hebben de voorkeur boven kleine. Wereldwijd adviseren wetenschappers aan gezondheidsorganisaties om nu ook uit te gaan van coronabesmetting via microdruppels, oftewel aerosolen. Ingenieursbureau DGMR heeft eraan gemeten en gerekend en adviseert grote ruimten op te zoeken, te ventileren en de luchtkwaliteit te meten.

De lockdown lijkt voorbij. Na de vakantie gaan we gewoon weer naar kantoor. Bedrijven treffen maatregelen om de blootstellingsrisico´s te beperken. Maar in een open brief hebben 251 wetenschappers, waaronder dr. ir. Atze Boerstra, de WHO laten weten dat er dringend aanvullende maatregelen nodig zijn tegen corona-verspreiding door zwevende microdruppels. Die trekken zich namelijk niks aan van 1,5 meter en handen wassen helpt ook niet tegen aerosolen.

Ventilatie in winterstand

Nu het zomer is en de ramen open kunnen, en we nog veel thuiswerken, zijn er in de meeste kantoren nog geen grote aanpassingen nodig.

Zo zegt binnenmilieu-expert Arjen Raue van DGMR.

Maar we voorzien dat over een paar maanden, als het winter wordt en de ramen dicht gaan, er veel gebouwen onvoldoende geventileerd worden om de verspreiding van aerosole virusdeeltje binnen de perken te houden. Normaliter zien wij meer gezondheidsklachten in kantoortuinen, maar uit onze berekeningen blijkt kantoortuinen in deze situatie beter presteren dan kleine ruimten.”

DGMR adviseert een drietrapsraket om het coronarisico te beheersen:

1. ventileren;
2. meting van de binnenlucht-kwaliteit; en
3. risicoberekening voor grote, of complexe gebouwen.

Samenwerking met de collega´s op kantoor, is op die manier goed haalbaar. ”Als de baas goed voor je zorgt, zet dan bij een feestje thuis alsjeblieft ook de ramen en deuren tegen elkaar open!”, zegt Raue.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.