Adverteren of een persbericht?

[Opvallend] ‘Akkoord en veel bekendheid voor CoronaMelder-app’ #corona-app #AP

[Opvallend] ‘Akkoord en veel bekendheid voor CoronaMelder-app’ #corona-app #AP, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

 

De ministerraad is akkoord gegaan met het spoedwetsvoorstel. Deze heeft minister de Jonge van Volksgezondheid ingediend voor de inzet van de CoronaMelder-app. De goedkeuring kwam er ondanks een eerder negatief advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de Tweede- en Eerste Kamer voordat de wet daadwerkelijk van kracht zal worden. 

Er komt een antimisbruikbepaling voor de CoronaMelder-app. Deze wet bepaalt dat niemand de CoronaMelder-app voor andere doeleinden mag gebruiken dan waar deze voor is ontwikkeld. Verder staat in de wet dat het gebruik van de CoronaMelder-app altijd vrijwillig moet zijn en niemand direct of indirect door wie dan ook gedwongen mag worden om de CoronaMelder-app te installeren en gebruiken.

Hulp contactonderzoek GGD

De inzet van de CoronaMelder-app moet een ondersteuning worden bij het contactonderzoek van de GGD indien iemand besmet blijkt te zijn met het coronavirus. De CoronaMelder-app registreert alle bluetooth signalen van andere smartphones waarop de CoronaMelder-app geïnstalleerd staat. De app bewaart deze gegevens 14 dagen. Op het moment dat iemand bemest blijkt te zijn met het coronavirus, kan de GGD via een speciale code een waarschuwing uitsturen naar alle mensen die in de 14 dagen ervoor langer dan 15 minuten in de buurt van de besmette persoon zijn geweest. Iedereen die via de CoronaMelder-app deze melding krijgt, krijgt de uitnodiging om zich te laten testen. Op die manier wordt getracht grootschalige nieuwe uitbraken te voorkomen.

CoronaMelder-app getest

Volgens de laatste stand van zaken hebben al 820.000 Nederlanders de CoronaMelder-app gedownload en geïnstalleerd op hun smartphone. De app kan sinds maandag 17 augustus al in heel Nederland gedownload en geïnstalleerd worden maar werkt vooralsnog alleen in de provincies Drenthe, Gelderland-Zuid, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente, waar de app de komende weken wordt getest. Per 1 september moet de app landelijk werken. De CoronaMelder app is al wel voor alle Nederlanders te downloaden. De app registreert direct vanaf het moment van installatie bij welke andere mensen iemand in de buurt is geweest, ook al is dit geen bewust contact geweest, bijvoorbeeld doordat iemand anders langere tijd in de buurt is geweest in bijvoorbeeld een supermarkt of op een terras. Wanneer bij iemand in het testgebied Drenthe en Overijssel het coronavirus wordt vastgesteld, worden via de app iedereen in deze provincies  gewaarschuwd die bewust of onbewust in contact is geweest met de besmette persoon. Vanaf 1 september zal dit landelijk werken.

De Nederlandse CoronaMelder app werkt op basis van functionaliteit die door Apple en Google samen is ontwikkeld om dit soort corona-apps mogelijk te maken. Op dit moment doet Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog onderzoek naar de app. Verwacht wordt dat de AP volgende week met zijn advies over de app zal gaan komen.

 

Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat een ruime meerderheid van alle Nederlanders al bekend is met de CoronaMelder app. 

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.