Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

[Opvallend] ‘CEO in gesprek met Zijne Majesteit de Koning over impact coronapandemie op de digitale infrastructuur’ #top10

[Opvallend] ‘CEO in gesprek met Zijne Majesteit de Koning over impact coronapandemie op de digitale infrastructuur’  #top10, Nieuws.Social: Social media nieuws, social business, onderzoek, cijfers, trends en meer

Telecom CEO Jeroen Hoencamp ging op 20 januari 2021 online in gesprek met Zijne Majesteit de Koning en een groep vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die zich tijdens de coronacrisis hebben ingezet voor het digitaal ondersteunen van economie en maatschappij.

Tijdens het gesprek was volop aandacht voor de ontwikkelingen, bedreigingen en de kansen voor de Nederlandse digitale infrastructuur en de effecten van de versnelde transformatie naar het digitale werken, leren, zorgen en handelen. Michiel Steltman leidde het gesprek. Hij is directeur van DINL, een coalitie van organisaties die zich inzetten voor sterke digitale netwerkbedrijven, internetproviders, datacenters, cybersecurity-dienstverleners en cloud-aanbieders..

Uitdagingen

Koning Willem-Alexander sprak met de negen deelnemers over de uitdagingen waarmee ze sinds het uitbreken van de coronacrisis te maken hebben. Door het massale thuiswerken en het toenemende online winkelen werden de digitale voorzieningen het afgelopen jaar intensiever gebruikt. Zo zagen we bijvoorbeeld het internetgebruik met tien procent toenemen, werd het video-vergaderen enorm populair, maar verschoof ook de aandacht van cybercriminelen naar het midden- en kleinbedrijf en thuiswerkomgevingen. De deelnemers aan het gesprek stonden ook stil bij een recent verschenen rapport van het World Economic Forum dat een sterke relatie beschrijft tussen economische weerbaarheid, digitalisering en goede digitale infrastructuur. Digitale innovatie blijkt een belangrijke aanjager voor het op peil houden van de economie.

De belangrijkste bevindingen uit het rapport 

  • De overgang naar een groenere en meer inclusieve economie moet worden ondersteund door aanzienlijke investeringen in infrastructuur, waaronder een uitbreiding van digitale netwerken. Denemarken, Estland, Finland en Nederland zijn hier momenteel het best op voorbereid.
  • Vergroening van de economie vereist het opwaarderen van de energie-infrastructuur, transportnetwerken en toezeggingen van zowel de publieke als de private sector om multilaterale overeenkomsten inzake milieubescherming te respecteren. Denemarken, Estland, Finland en Nederland zijn het best voorbereid om door hun uitmuntende infrastructuur economische transformatie te realiseren. Minder voorbereide landen zijn onder meer Rusland, Indonesië, Turkije en Zuid-Afrika.
  • Toenemende prikkels om financiële middelen op lange-termijninvesteringen te richten in de reële economie kunnen de stabiliteit versterken en inclusie vergroten. Finland, Zweden, Nieuw-Zeeland en Oostenrijk zijn relatief beter voorbereid dan andere geavanceerde economieën. De Verenigde Staten zijn het minste voorbereid.
  • Verschuiving naar meer progressieve belastingstelsels komt naar voren als een belangrijke aandrijver van economische transformatie. Korea, Japan, Australië en Zuid-Afrika scoren hier het hoogste dankzij relatief evenwichtige en progressieve belastingstructuren.
  • Toekomstgericht onderwijs, arbeidswetgeving en inkomenssteun zouden beter geïntegreerd moeten zijn om de sociale beschermingsvloer uit te breiden. Duitsland, Denemarken, Zwitserland en de het Verenigd Koninkrijk zijn relatief beter voorbereid dan andere om adequate arbeidsbescherming te combineren met nieuwe sociale vangnetmodellen. Zuid-Afrika, India, Griekenland en Turkije scoren hier juist veel minder.
  • Langdurige en oplopende investeringen in onderzoek, innovatie en uitvindingen kunnen nieuwe ‘markten van morgen’ creëren en groei stimuleren. Finland, Japan, de Verenigde Staten, de Republiek Korea en Zweden zijn hiertoe beter in staat, terwijl Griekenland, Mexico, Turkije en de Slowakije minder zijn goed voorbereid.

 

Terug naar het gesprek

Aansluitend sprak Koning Willem-Alexander met vertegenwoordigers van sectoren die in toenemende mate van de online infrastructuur afhankelijk zijn, zoals de logistiek, het onderwijs, de sierteelt en de zorg. Vooral betrouwbare en veilige internetverbindingen zijn voor deze sectoren nog belangrijker dan voor de coronacrisis: ze zijn een essentiële randvoorwaarde om hun activiteiten succesvol uit te kunnen blijven voeren. Door de uitbraak van het coronavirus is de digitale transformatie voor veel organisaties en sectoren in een stroomversnelling geraakt.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Tags  

Patrick Petersen

Patrick Petersen is ervaren b2b en b2c onlinemarketeer, veelgevraagd spreker-docent (postHBO en postDOC), bestseller auteur met onder andere het Handboek Online Marketing en Handboek Mobile Marketing (genomineerd managementboek van het jaar) en oprichter van AtMost, SocialMedia.nl, Educator en AtMost.TV. Online marketing, mobile, contentmarketing en social media is zijn passie met daarbij het realisme: noem jezelf na wat bloggen en twitteren geen Social Media expert.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.