Adverteren of een persbericht?

Nieuws.Marketing online ecommerce media

[Opvallend] ‘Geen reden tot opheffing XS4ALL’

 

 

De Ondernemingsraad van provider XS4ALL heeft 31 augustus 2019 negatief gereageerd op de adviesaanvraag van de bestuurder van XS4ALL. Hierin wordt door de bestuurder voorgesteld om het bedrijf en het merk XS4ALL op te heffen en per direct volledig te integreren in KPN.  Concreet adviseert de OR om de voorgestelde plannen niet uit te voeren en het voorgenomen besluit tot integratie in KPN van tafel te halen. Volgens de OR is er een reële mogelijkheid dat de businesscase tot integratie van XS4ALL in KPN in zijn geheel negatief uitvalt. Dit is één van de bezwaren in het ruim 60 pagina’s tellende advies. Het management van XS4ALL is teleurgesteld over de reactie van de OR. 

(Afbeelding boven (C) XS4ALL) )

OR wordt belemmerd inhoudelijk te adviseren

De OR wil de businesscase van KPN graag onafhankelijk laten onderzoeken, maar volgens Daan Willems (OR XS4ALL) werkt KPN dit tegen: “We hebben slechts ruimte gekregen voor een verkennend onderzoek op de businesscase. Dit is uitgevoerd door het bedrijf Finext. In het verkennende onderzoek zijn direct ernstige gebreken gevonden in de businesscase. Helaas krijgen wij van KPN niet de ruimte om het onderzoek voort te zetten.” KPN heeft volgens de OR niet alleen een onafhankelijk financieel onderzoek geweigerd, maar ook een onderzoek naar de strategische richting. “Dit belemmert de OR om inhoudelijk te adviseren. Wij vinden dit zeer teleurstellend, maar tekenend voor de situatie waarin wij ons bevinden”, aldus Willems.Begin augustus dreigde de OR al met het inzetten van haar enquêterecht. Dat zou gebeuren wanneer KPN niet voldoet aan maatregelen die de OR eist om het voortbestaan van de ISP te garanderen.

De raad ontving begin juni een adviesaanvraag waarin werd gevraagd hóe XS4ALL te integreren in KPN. Er is geen advies gevraagd óf XS4ALL moet worden geïntegreerd. KPN houdt zich hiermee volgens de OR niet aan de afspraken volgens welke de OR ook om advies moet worden gevraagd over de vraag óf XS4ALL moet worden geïntegreerd. Deze afspraken zijn in maart gezamenlijk afgestemd, zo stelt de OR van XS4ALL in een persbericht.

Geen reden opheffing XS4ALL

Een goede reden om XS4ALL op te heffen is er volgens de OR ook niet: “XS4ALL is kerngezond, maakt veel winst en heeft nog enorm veel potentie. Privacy en internetveiligheid zijn steeds vaker onderwerp van gesprek. De OR ziet hier een belangrijke rol voor XS4ALL in weggelegd.”

Het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Stratix heeft eind mei een alternatieve businesscase aangeleverd waarin XS4ALL wél blijft bestaan, genaamd ‘XS4ALL in zijn kracht’: “De businesscase van Stratix voegt extra waarde toe aan het al sterke merk en winst makende bedrijf door middel van lage investeringen met weinig risico.” De OR betwijfelt of deze businesscase voldoende is afgewogen tegen het integratieplan van KPN, aangezien de adviesaanvraag slechts enkele werkdagen na ‘XS4ALL in zijn kracht’ is ontvangen.

Onzekerheden medewerkers en klanten

De OR besteedt in het advies ook aandacht aan de onzekerheden voor medewerkers: “De plannen van KPN zijn onvolledig, gehaast en rommelig. We hebben enkel een indicatie voor de eerste zes maanden, daarna is het onduidelijk wat er met de medewerkers gaat gebeuren.”

De klanten van XS4ALL hebben zich zeer prominent uitgesproken, een petitie tegen de opheffing is meer dan 53.000 maal ondertekend: “Onze klanten zijn in ieder geval duidelijk. Daar komt bij dat velen aangeven niet naar KPN te willen overstappen. Wij vrezen dat veel klanten van XS4ALL zullen overstappen naar een andere provider als het bedrijf KPN wordt. Dat zou desastreus zijn voor KPN”, aldus de OR.

In het verleden is met KPN afgesproken dat de klant leidraad moet zijn voor de strategie van XS4ALL: “Het opheffen van XS4ALL verhoudt zich duidelijk niet met deze afspraak.” KPN heeft het afgelopen half jaar herhaaldelijk aangegeven dat er voor de klant niets zal veranderen: “Nothing means nothing”, aldus Maximo Ibarra, de (voormalig) bestuursvoorzitter van KPN. De OR van XS4ALL denkt daar anders over: “Deze belofte gaan ze niet waarmaken, in het huidige plan zijn er wel degelijk onderdelen die niet worden meegenomen.

De OR van XS4ALL verwacht dat er weinig overblijft van de kern van XS4ALL. De kleinschaligheid van het bedrijf is volgens de OR niet te integreren, waardoor bijvoorbeeld storingen aanzienlijk langer kunnen duren: “Als één helpdeskcollega een fout ontdekt op ons mailplatform, loopt deze collega gewoon naar de beheerders toe. Dit is alleen mogelijk bij een klein bedrijf als XS4ALL, de interne lijnen zijn zeer kort, iedereen kent elkaar.”

Besluit

De bestuurder van XS4ALL zal het advies van de OR mee moeten wegen in het uiteindelijke besluit: “Wij zouden het onverantwoord vinden als de bestuurder zijn voorgenomen besluit alsnog gaat uitvoeren, dat is voor niemand goed, niet voor XS4ALL, KPN of voor onze klanten.”

Indien de bestuurder afwijkt van het advies van de ondernemingsraad, dient de bestuurder te onderbouwen waarom dat geschiedt. De OR kan binnen een maand na mededeling van het besluit in beroep gaan bij de Ondernemingskamer. Het management betreurt het advies van de OR op de adviesaanvraag en gaat het advies bestuderen. Vervolgens zal zij een besluit voorbereiden, zo stelt het management van XS4ALL in een statement.  Het management van XS4ALL hecht er volgens KPN veel waarde aan om het proces met de ondernemingsraad zorgvuldig te doorlopen, in het belang van medewerkers en de klanten van XS4ALL. Daarbij wordt de mededeling herhaald dat KPN klanten van XS4ALL pas over laat gaan als KPN een vergelijkbaar of betere dienstverlening kan bieden. Dat zal naar verwachting in de loop van 2020 zijn.

 

Via Telecompaper september 2019

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.