Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

[Opvallend] ‘Justitie dient ruim 20 aanklachten in tegen telecommer Huawei’

 

Eind januari 2019 heeft de justitie van de VS een pakket van 10 aanklachten ingediend tegen Huawei voor het stelen van bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendommen van T-Mobile. Daarmee lijkt de strijd tussen de VS en telecommer Huawei te zijn losgebarste. Tegelijkertijd zijn er ook 13 aanklachten ingediend tegen Huawei, CFO Meng Wanzhou, de Amerikaanse tak van Huawei en Skycom. Deze aanklachten betreffen onder andere vergrijpen tegen het handelsembargo met Iran, financiële fraude, het belemmeren van de rechtsgang, samenzwering en het witwassen van geld.

FBI: T-Mobile zaak was geen incident

Het werd duidelijk dat een belangrijk deel van de aanklacht te maken heeft met een zaak die al sinds 2012 speelt. Huawei werd destijds beschuldigd van het stelen van bedrijfsgeheimen van T-Mobile. Het betrof een smartphone test robot, Tappy. Medewerkers van Huawei maakten foto’s, kopieerden technische details en stalen een onderdeel van de robot. Huawei claimde bij ontdekking dat het om een eenmalige actie ging van criminele personeelsleden. T-Mobile besloot Huawei toch aan te klagen en won deze zaak uiteindelijk in 2017. Huawei moest USD 4,8 miljoen schadevergoeding betalen.

Nieuwe aanklachten

In de nieuwe aanklachten in deze zaak zegt de Amerikaanse justitie bewijzen te hebben dat bedrijfsspionage en het stelen van bedrijfsgeheimen onderdeel zijn van een bedrijfsbreed beleid bij Huawei. Een van de belangrijke bewijsstukken die in de aanklacht opgenomen zijn interne emails die volgens de aanklagers aantonen dat Huawei medewerkers bonussen kregen als zij er in slaagden vertrouwelijke informatie van andere bedrijven te stelen.  “De aanklachten van vandaag beweren duidelijk dat Huawei opzettelijk samenzweerde om de intellectuele eigendom van een Amerikaans bedrijf te stelen in een poging om de vrije en eerlijke wereldwijde markt te ondermijnen”, aldus FBI Director Christopher Wray.

Meng en Skycom

Het tweede deel van de aanklachten, dertien in totaal, beschrijft de zaak tegen CFO Meng, Huawei USA en Skycom. Zij worden aangeklaagd wegens bankfraude, samenzwering om bankfraude, ‘wire fraud’ en samenzwering van ‘wire fraud’, schendingen van de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) en samenzwering om IEEPA te schenden, en samenzwering voor het witwassen van geld. Daarnaast worden Huawei en Huawei USA ook beschuldigd van het belemmeren van de rechtsgang. Kijkend naar de aanklacht hebben medewerkers van Huawei, waaronder CFO Meng de Amerikaanse overheid probeerden te misleiden inzake het onderzoek en Huawei’s relatie met het bedrijf Skycom dat in 2007 illegaal handel dreef met Iran. Huawei heeft altijd beweert dat Skycom geen banden had met Huawei. Later bleek echter dat Meng Wanzhou in de raad van bestuur van Skycom had gediend. En dat Huawei-medewerkers, en in het bijzonder Meng, nog steeds liegen tegen de bankpartners van Huawei over de relatie van Huawei met Skycom. Zij beweerden ten onrechte dat Huawei haar belang in Skycom in 2007 had verkocht aan een onafhankelijke derde partij en dat Skycom slechts de lokale zakenpartner van Huawei in Iran was. In werkelijkheid was Skycom het al lang bestaande Iraanse filiaal van Huawei, en Huawei orkestreerde de verkoop in 2007 om te verschijnen als een zakelijke transactie tussen twee niet-verbonden partijen, terwijl Huawei feitelijk het bedrijf beheerde dat Skycom had gekocht. Onlangs werden documenten onthuld die duidden op een link tussen Huawei, Skycom en handel met Iran.

Huawei misleidde Amerikaanse bankrelaties en overheid

In de aanklacht staat ook dat Huawei op haar wereldwijde bankrelaties vertrouwde voor bankdiensten, waaronder het verwerken van Amerikaanse dollar-transacties via de Verenigde Staten. Amerikaanse wet- en regelgeving verbiedt over het algemeen deze banken transacties te verwerken die verband houden met Iran via de Verenigde Staten. De banken hadden civiele of strafrechtelijke sancties kunnen riskeren voor het verwerken van transacties die Amerikaanse wetten of voorschriften overtreden. Op basis van de herhaalde verkeerde voorstellingen door Huawei, hebben deze banken hun bankrelaties met Huawei voortgezet. Eén bank heeft tussen 2010 en 2014 meer dan $ 100 miljoen aan Skycom-gerelateerde transacties via de Verenigde Staten gewist.

Ter bevordering van dit bedrog en zoals in de tenlastelegging wordt beweerd, hebben Huawei en haar opdrachtgevers herhaaldelijk tegen Amerikaanse overheidsinstanties gelogen over de zaken van Huawei in Iran in aanmerkingen bij de Amerikaanse regering en in antwoorden op vragen van de overheid. Huawei verstrekte bijvoorbeeld onjuiste informatie aan het Amerikaanse Congres over de vraag of Huawei’s bedrijf in Iran de Amerikaanse wet schond. Evenzo, zoals aangegeven in de tenlastelegging, in 2007 – maanden voordat Huawei de beweerde verkoop van Skycom aan een andere door Huawei gecontroleerde entiteit orkestreerde – verklaarde de oprichter van Huawei ten onrechte aan FBI-agenten dat Huawei geen rechtstreekse contacten had met Iraanse bedrijven en dat Huawei in naleving van alle Amerikaanse exportwetten.

Belemmering rechtsgang

Toen Huawei in 2017 bekend werd met het onderzoek van de overheid, probeerden Huawei en zijn dochteronderneming Huawei USA het onderzoek te belemmeren door zich in te spannen om getuigen met kennis over de Iraanse onderneming van Huawei naar de Volksrepubliek China en buiten de jurisdictie van de Amerikaanse overheid te verhuizen , en door bewijsmateriaal te verbergen en te vernietigen van Huawei’s in Iran gevestigde bedrijf dat zich in de Verenigde Staten bevond.

In een afsluitende verklaring zegt de aanklager dat nu op zoek gegaan wordt naar uitlevering van Meng, die na haar arrestatie in december nog steeds op borgtocht in Canada verblijft. De aanklager benadrukt ook dat de in totaal 23 aanklachten nog slechts aantijgingen zijn en dat alle verdachten onschuldig zijn tot het tegendeel zonder enige twijfel bewezen is. Het onderzoek loopt nog.

In een eerste reactie zegt Huawei teleurgesteld te zijn over de vandaag ingediende aanklachten. Het bedrijf ontkent alle beschuldigingen en herhaalt ook nog eens dat Meng Wanzhou onschuldig is. Over de zaak met T-Mobile zegt de Chinese fabrikant dat die afgedaan is in een civiele rechtszaak waarin een jury bepaalde dat de toegebrachte schade niet voortkwam uit kwaadwillende opzet. 

In Beijing heeft de Chinese overheid bij monde van woordvoerder Geng Shuang ook al gereageerd. Hij beweert dat politieke motieven achter de Amerikaanse pogingen zitten om bepaalde Chinese bedrijven te besmeuren en onderdrukken. “We dringen er bij hen (de Amerikaanse overheid, red) op aan Chinese bedrijven op een eerlijke en rechtvaardige manier te behandelen”, aldus de woordvoerder. 

 

Via Telecompaper januari 2019

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!