Adverteren of een persbericht?

[Opvallend] Machtige (Social media) Big Tech smoort Trump de mond!

Big Tech redt de Covid economie en wordt geleid door liberale democraten, maar deze elites moeten niets hebben van verdere reguleringen en meer macht van vakbonden. Covid bracht Industrie 4.0 zeven jaar dicht erbij en vergrootte de inkomensverschillen tussen rijk en arm enorm. De elite van Big Tech is in meerderheid liberaaldemocraat, walgt van Trump en krijgt zijn politieke macht terug met Biden in het zadel. Maar het verzet tegen de monopolyposities van de grote vijf neemt sterk in kracht toe. Opbreken van die macht staat op de agenda van Biden. 

 

Trump

De actie van Twitter om Trump te verwijderen uit zijn platform kwam pas na de terecht zeer omstreden bestorming van het Capitool en nadat Facebook en YouTube Trump ook al eerder beperkingen hadden opgelegd. Dat de mediaplatforms het recht hebben om content van hun ondernemingen te verwijderen is buiten twijfel. Dat is wat uitgevers machtiger maakt dan presidenten of koningen, mits zij die macht prudent gebruiken. Maar eigenlijk hoort die macht bij de rechter.


Bron tabel: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_public_corporations_by_market_capitalization

Machtig Big Tech

Big Tech is de VS is heel machtig. De grootsten van de toptien zijn Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) en Facebook. Tot de grootste concerns behoren ook de Chinese Alibaba en Tencent en in de VS Intel, At&T, Oracle en Salesforce. Samen vertegenwoordigen de tien grootste techspelers een marktwaarde van $10.000 miljard bij een jaaromzet in 2019 van $1.662 miljard. Deze tien bij elkaar zijn dus 10 keer groter dan het BBP van $1000 miljard van Nederland. De leiders en bestuurders van deze concern hebben macht, ook politieke macht. Bij de huidige nul-rente is de gemiddelde marktwaarde wel 6 keer de omzet, een zeer hoge waardering. Het allergrootste concern ter wereld is Aramco, het olieconcern van Saudi-Arabië met een marktwaarde van $1.685 miljard. Het beleggingsconcern Berkshire Hathaway waarvan Warren Buffet 38% van de aandelen heeft.

Het ministerie van Justitie, de Federal Trade Commissie en de Europese Commissie deden ook al veel antitrust onderzoek omdat de impact van deze concerns op het gebied van privacy, vrijheid van meningsuiting, censuur en veiligheidszaken heel groot is. Maar de vrije diensten voor consumenten bemoeilijken ingrijpen, ondanks het feit dat ze geraffineerd gefinancierd worden met advertenties gebaseerd op het blootleggen van het intiemste gedrag van mensen.

Zo is Amazon dominant marktleider in e-commerce met 50% van de Amerikaanse markt, 32% aandeel in cloud computing en met Twitch lieve-streaming 75%. In mobiele operating systemen heeft Google 72% van de markt om een paar voorbeelden van markt overmacht te noemen die nog veel verder gaat.

Antitrust onderzoek

Democratische congresleden presenteerden onlangs een rapport vaan 449 pagina’s waarin zij tot de conclusie komen dat Apple, Amazon, Facebook en Google monopolies hebben die ingesnoerd moeten worden zoals door splitsing van bedrijven, verbieden toekomstige acquisities of het openstellen van hun platforms voor anderen. Het doet mij denken aan het opbreken van Bell Systems in 1982 in een internationale AT&T tak en regionale Amerikaanse Bell companies. Ik bedoel maar, politiek kan ingrijpen. Wallstreet reageerde schouderophalend, maar met Joe Biden aan de macht behoort ingrijpen tot de mogelijkheden.

Liberale democraten

Ui teen onderzoek van Stanford University uit 2017 blijkt dat de toppen van “Silicon Valley en Big Tech” zich al in 2017 hadden gedistantieerd van Trump, vanwege zijn beschimpen van transgenders, moslims en terugjagen van jonge immigranten zonder papieren. De vraag is dus wat de tech industrie gaat doen met zijn sterk groeiende economische macht, ook wanneer die ook politiek ingezet kan worden. Het jongste voorbeeld daarvan is Twitter dat Trump de mond snoert en niet alleen hem. Big Tech leiders zijn bijna allemaal liberale democraten zo onthulde het onderzoek, maar zij hebben niet veel op met vakbonden en regulering. Ook in Nederland moeten werkgevers en werknemers van techbedrijven niet veel hebben van vakbonden. De meeste techleiders zitten aan de linkse kant van het liberale kamp, zijn voor herverdeling van inkomen, inclusief hogere belastingen en veel sociale diensten en Obama care voor iedereen. Zij zijn kosmopolitische globalisten, ondersteunen vrijhandel en meer immigratie en hebben een hekel aan racisme. Zij zijn overwegend zeer rijk en leven met grote afstand tot werkelijke armoede. Deze leiderszoals Tim Cook Microsoft), Lawrence Ellison (Oracle) of Larry Pager van Goioigle zijn tolerant jegens abortus en homorechten, willen wapenbezit beperken en zijn tegen de doodstraf.

 

Geen vakbonden

Er is een ding waarin zij van links afwijken. Van vakbonden moeten ze niets hebben en zij willen mensen kunnen ontslaan als het hen past. Het gedrag is inconsequent. Zij willen wel meer belasting betalen, maar minder vakbonden en minder regels. Dat is in West-Europa anders. Een partij zoals D66 is wel verwant aan de Amerikaanse Democraten, maar zit in de linkse hoek van het Amerikaanse politieke spectrum.

De ruim 600 leiders die werden ondervraagd zijn niet meer de hippies uit de begintijd van de technologische revolutie, mannen zoals Eckart Wintzen, revolutionaire kapitalisten die vanuit de ruimte op de aarde neerkeken en met technologie de wereldvrede zouden vestigen. Toen rond de eeuwwisseling het internet opkwam eisten zij dat de overheid zich van deze vrije speelplaats afzijdig hield. Nu snoert Twitter Trump en vele anderen de mond en vervult eigenlijk een rol die de rechter toekomt. Toen wilden ze zo min mogelijk overheid. Dat is nu wel veranderd, maar pas op, de democraten daar zijn geen socialisten en bijvoorbeeld regulering kan hun belangen schaden. President Clinton pakte in zijn tijd Microsoft nog hard aan vanwege zijn marktmacht. Obama deed dat niet meer. Dat komt omdat de politieke macht van Big Tech sterk is toegenomen.

R.J. Hoeffnagel

Schrijft op het randje van ICT - sociale media - en alles wat we t(r)endentieus achten.