Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

[Opvallend] ‘Naast Android moet ook iPhone NFC openstellen voor DigiD’

 

Nederlanders moeten met hun identiteitsbewijs straks digitaal kunnen inloggen via DigiD. Dit is via Android – met NFC-technologie – al mogelijk, via een iPhone nog niet. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) acht het dan ook ‘zeer wenselijk’ dat Apple afdoende toegang verleent tot de NFC-functie op iOS-toestellen en schrijft Knops in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het eID-programma. Nagenoeg alle dienstverleners in het zogenoemde BSN-domein (burgerservicenummer) verlenen digitaal al toegang tot hun dienstverlening door middel van DigiD. Dat over het algemeen via gebruikersnaam en wachtwoord, soms via tweefactor-authenticatie (met sms). Voor veel elektronische dienstverlening zijn echter inlogmethoden met een hoger niveau van betrouwbaarheid gewenst. Het programma eID heeft daarvoor ‘DigiD Substantieel’ en ‘DigiD Hoog’ ontwikkeld. 

Aansluiten Digitaliseringsstrategie

Deze inlogmethoden – met hogere betrouwbaarheidsniveaus – maken ook nieuwe vormen van elektronische dienstverlening mogelijk, zoals de ontwikkeling van PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) en patiëntportalen. Knops zegt hiermee aan te sluiten bij bij de recent gepubliceerde Nederlandse Digitaliseringsstrategie, die de strategische ambities uit het Regeerakkoord bevat, en bij de agenda digitale overheid NLDIGIbeter –  die vrijdag 13 juli 2018 aan de Kamer is aangeboden. De publieke inlogmiddelen ‘DigiD Substantieel’ en ‘DigiD Hoog’ vereisen het eenmalig of meermaals uitlezen van de chip van een identiteitsdocument. Dit kan met de NFC-functie in mobiele apparaten (tablets en smartphones) of NFC-lezers verbonden aan computers. Het uitlezen van identiteitsdocumenten is nu al mogelijk met een aan een computer verbonden kaartlezer en met mobiele apparaten met een Android besturingssysteem voorzien van een NFC-functie.

Apple moet toegang tot NFC geven

Bij apparatuur voorzien van het iOS besturingssysteem (Apple) kan dit vooralsnog niet. Apple heeft de benodigde functionaliteit binnen de NFC voor deze toepassing niet toereikend opengezet. ‘Ik acht het van wezenlijk belang dat alle gebruikers van gangbare mobiele apparaten de mogelijkheid tot het gebruik van de meer betrouwbare inlogmiddelen krijgen,’ schrijft Knops. ‘Daarom is het zeer wenselijk dat Apple afdoende toegang verleent tot de NFC-functie op zijn toestellen.’ Op dit moment worden oplossingen onderzocht en getest voor niet-Android-toestellen.

Dit probleem speelt ook internationaal en in andere Europese landen, zo stelt de staatssecretaris; de in Nederland gezochte oplossingen voor hoogwaardige authenticatie worden ook in andere landen gebruikt. In de Europese afstemmingsgroep waarin de voortgang van eIDAS wordt besproken is deze problematiek geagendeerd. 

 

Via Telecompaper, juli 2018

Marc Petersen

Grafisch vormgever (vormgeven.nl) die zich niet beperkt tot specifieke mediums. web, video, papier, social! Generiek design onderscheidend met sterke branding. Een goed logo is als je hem met een stok in het zand kan tekenen en nog steeds dezelfde kracht heeft.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.