Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

[Opvallend] ‘Nederlandse overheid ontwikkelt Digitaliseringsstrategie met 24 ambities’

 

De Nederlandse overheid ontwikkelt een Digitaliseringsstrategie. De aanpak draait om de ambitie dat bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Bij deze strategie zijn 24 ambities geformuleerd en wil het kabinet bijvoorbeeld het verdienvermogen van Nederland verder versterken. Ook willen ze gaan zorgen voor betere digitale vaardigheden en cyberveiligheid in de maatschappij.

‘Nederland digitaal’

‘Nederland Digitaal’ wordt gedragen door de ministeries van Justitie en Veiligheid, EZK en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De onderwerpen zijn onder meer de zorg, het klimaat, voedselvoorziening, hoogstaande logistiek en betere bereikbaarheid. De gezamenlijke strategie lijkt een combinatie van eerder gepubliceerde plannen. Eind april presenteerde minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, namens het kabinet de nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK ontwikkelt een actieplan voor digitale connectiviteit.

De strategie Nederland Digitaal wordt verder uitgewerkt in aparte agenda’s, zoals in de voornoemde Nederlandse Cybersecurity Agenda die onlangs is verschenen, de Agenda Digitale Overheid, het Actieplan Digitale Connectiviteit en de beleidsagenda Smart Mobility. Het bedrijfsleven toont zich kritisch over de diverse plannen.

Elk jaar een nieuw plan

Nederland Digitaal wordt elk jaar geactualiseerd. Het kabinet organiseert daarom jaarlijks, voor het eerst begin 2019, een Digitale Top met ondernemers, wetenschappers, medeoverheden en maatschappelijke organisaties om de strategie te blijven vernieuwen.

De 24 ambities en de daaraan gekoppelde acties richten zich op de hele maatschappij en economie. Bijvoorbeeld op een digitaal vaardig mkb en op Nederland als wereldwijde testlocatie voor slimme mobiliteit. De strategie richt zich verder op het vergroten van ICT-vaardigheden van alle scholieren én de beroepsbevolking, maar ook op bescherming van persoonsgegevens en veilige technologie.

Tot slot is er ook aandacht voor een eerlijke concurrentie op online markten en wil het kabinet dat de overheid zelf het goede voorbeeld gaat geven op het gebied van toegankelijke en transparante informatie, voorzieningen en technieken.

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Boek E-commerce Marketing 4.0 met Pieter Zwart, Michel Schaeffer, Thuiswinkel.org & Cor Molenaar 

BESTEL NU!