Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

[Opvallend] ‘Verdwijnen XS4ALL kans voor marktpartijen’

 

 

Staatssecretaris Keijzer – van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) – heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op Kamervragen van Kamerleden Futselaar (SP) en Moorlag (PvdA) over XS4ALL.  De vragen betroffen de integratie van XS4ALL door KPN, het verdwijnen van XS4ALL als merk en de gevolgen voor de keuzevrijheid voor consumenten. In haar brief stelt Keijzer dat het marktpartijen in Nederland vrij staat om specifieke dienstverlening te ontwikkelen en in de markt te zetten of juist te staken en dat het verdwijnen van XS4ALL kansen biedt voor andere marktpartijen. Keijzer ziet geen noodzaak of wettelijke grondslag om in te grijpen bij KPN of XS4ALL

De staatssecretaris onderstreept dat alle marktpartijen zich voor de levering van specifieke dienstverlening zich kunnen wenden tot de infrastructuuraanbieders om toegang tot hun netwerken te verkrijgen. Die toegang wordt gereguleerd en het beleid is erop gericht om die gereguleerde toegangsmogelijkheden te verruimen. Keijzer stelt tot slot dat zij ‘vanzelfsprekend’ geen oordeel heeft over de onderscheidende kwalitatieve kenmerken van specifieke dienstverlening. Het oordeel daarover is volgens Keijzer aan de consument.

Negatief advies OR XS4ALL

Kamerleden hebben Keijzer ook gevraagd naar haar standpunt inzake het negatieve advies van de OR van XS4ALL aan KPN, waarbij dit advies ter zijde is gelegd. Keijzer stelt geen mening te hebben over hoe de besturen van XS4ALL en KPN het advies van de Ondernemingsraad wegen.  Volgens Keijzer is dat besluitvorming die in de betreffende bestuurskamers ligt. Keijzer heeft daarbij het volste vertrouwen uitgesproken dat de wijze waarop in Nederland deze ondernemingsrechtelijke bevoegdheden zijn belegd, bij de uiteindelijke besluitvorming adequaat worden meegewogen. Overigens blijkt volgens Keijzer uit recent onderzoek dat in ruim vier op de tien gevallen (42,6%) de Ondernemingskamer in het voordeel van de personeelsvertegenwoordiging oordeelt.

Verdwijnen XS4ALL kans voor marktpartijen

Op vragen over welke mogelijkheden huidige abonnees van XS4ALL hebben om hetzelfde niveau van dienstverlening en privacybescherming te krijgen en of er wettelijke belemmeringen voor werknemers en abonnees van XS4ALL gelden om een nieuwe provider op te richten (bijvoorbeeld op het gebied van niet-concurrentiële bedingen), antwoordt Keijzer dat het verdwijnen van XS4ALL kansen voor marktpartijen biedt in het gat te springen. Volgens de staatssecretaris bestaan er (gereguleerde) toegangsmogelijkheden voor nieuwe marktpartijen die diensten leveren via de telecomnetwerken. In hoeverre eventuele niet-concurrentiële bedingen van werknemers dat in de weg staan, kan Keijzer beoordelen. Deze arbeidscontractuele bepalingen zijn, binnen algemene wettelijke regels, een nadrukkelijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.  Keijzer onderstreept dat het aan wettelijk instrumentarium ontbreekt om telecompartijen te dwingen specifieke dienstverlening te continueren. Marktpartijen kunnen niet gedwongen worden om hun (differentiatie in) dienstenpakketten specifiek in te richten. Het wettelijk kader van de Telecommunicatiewet is gericht op het waarborgen van concurrentie en keuzevrijheid. Binnen deze wettelijke kaders legt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) regulering op als dit nodig is om de concurrentie en keuzevrijheid te waarborgen. De ACM heeft eind vorig jaar toegangsverplichtingen opgelegd aan zowel KPN als VodafoneZiggo.

Overstapdrempels

Diverse XS4ALL-klanten zien zich mogelijk genoodzaakt over te stappen naar een andere provider, maar lopen tegen overstapdrempels aan. Voor veel consumenten vormt bijvoorbeeld het e-mailadres van de internetprovider dat zij gebruiken een overstapdrempel. Keijzer heeft telecomaanbieders daarom verzocht om zelfreguleringsafspraken te maken over een langere periode voor toegang tot de mailbox of het doorsturen van e-mails. De sector heeft dit verzoek opgepakt. Keijzer verwacht dat de telecomaanbieders hierover op korte termijn afspraken maken. 

Verder is er al een zogenoemde overstapservice om het overstappen te vergemakkelijken. Dit houdt in dat de nieuwe aanbieder de overstap voor de consument regelt met de oude aanbieder. ‘Met het wetsvoorstel overstappen dat ik in voorbereiding heb zet ik mij in voor het verder verlagen van overstapdrempels in de telecommarkt’, besluit Keijzer.

 

Via Telecompaper 2019

R.J. Hoeffnagel

Schrijft op het randje van ICT - sociale media - en alles wat we t(r)endentieus achten.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)