Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

Ouderparticipatie en (sociale) media

Minister Van Bijsterveldt gooide de stok in het hoenderhok: ouders zouden meer betrokken bij hun schoolgaande kinderen moeten zijn.

De vraag is hoe je dat doet, in een wereld die totaal anders is dan de wereld van 30 jaar geleden. Gezinnen met twee werkende ouders, zijn geen uitzondering meer. Waar halen ouders nog tijd vandaan om met hun basisschoolkinderen extra te oefenen met lezen of rekenen? Ook de agenda’s van hun kinderen zitten vol…
Trouwens, om te weten wat je met je kind moet oefenen, moet je eerst met de juf of meester gesproken hebben. Wanneer moet dat dan?

Kennisnet en de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) begeleiden enkele scholen in het project Ouderparticipatie en Sociale Media . Dit project richt zich op nieuwe mogelijkheden om ouders bij onderwijs te betrekken en het nut van sociale media daarbij. “Het is ontstaan door gesprekken van VBS met scholen over ouderbetrokkenheid en innovatie van onderwijs, en hoe die twee kunnen samengaan. Zo ontstond een tweeledig idee: Enerzijds dat je veel beter met ouders kunt communiceren als dit ondersteund wordt door digitale communicatie. Anderzijds dat er veel meer mogelijkheden zijn om ouders te betrekken bij onderwijs, zonder dat ouders het vak overnemen”, aldus Innovatie adviseur Marco Matthijsen van VBS.

In het Voortgezet Onderwijs kunnen ouders heel betrokken zijn, als ze dat willen. Niet via de sociale media, maar via het medium ‘internet’; web.2.0. Magister is een webbased leerlingvolgsysteem waarbij zowel leerlingen als ouders en docenten kunnen inloggen. Ouders, leerlingen en docenten kunnen elkaar via dat systeem mailen en ouders kunnen de aanwezigheid en cijfers van hun kinderen controleren. Ook kun je zien wat het rooster van jouw kind is, wanneer er een excursie gepland staat en wanneer jouw kind vrij is. Ideaal….als je in je kind geïnteresseerd bent.

Waarom bestaat dit eigenlijk (nog) niet in het basisonderwijs? Iedere basisschool in Nederland heeft tegenwoordig een website. Wat ontbreekt er op die sites? Juist, een inlogveld voor ouders. Wat zal het fijn zijn als je direct na inloggen kunt zien dat je kind weer een AVI omhoog is gegaan (of – minder fijn, misschien – dat het lezen gestagneerd is), dat de juf extra oefenmateriaal heeft klaargezet om thuis mee te oefenen, dat de blinde topo-kaarten per toets klaar staan om thuis mee te trainen en als je als ouder niet precies begrijpt wat het huiswerk is, stuur je via datzelfde systeem even een mailtje. Niet bepaald een voorbeeld van ‘sociale media’, maar gewoon het oude, vertrouwde web 2.0-gebruik…

Heleen Ogier

Heleen Ogier is mediaconsultant, trainer, concept en implementatie, doet social media workshops (voor scholen, ZZP’rs, MKB) is hobby-fotograaf, webredacteur en houdt van hockey.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.