Adverteren of een persbericht?
SocialMedia.nl-Nieuws.Social

Rapport CPB: ‘Impact cybercriminaliteit is vaak nog onduidelijk’

De financiële én maatschappelijke gevolgen van digitale aanvallen en spionage zijn vaak nog onduidelijk. Hoewel bedrijven meer maatregelen nemen om hun ICT te beschermen, lijken de risico’s op maatschappelijke schade door cyberincidenten in de toekomst te stijgen door toenemende digitalisering. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in de Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019.

De onduidelijkheid over de impact van cybercriminaliteit wordt volgens het rapport door meerdere factoren veroorzaakt, namelijk omdat organisaties:

  1. Niet iedere aanval opmerken; 
  2. Niet iedere aanval publiek bekend willen maken; 
  3. Niet altijd kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van een aanval op de lange termijn. 

Bedrijven en overheid hebben daardoor een onvolledig beeld van de kosten en baten van investeringen in cyberveiligheid. Het investeringsniveau kan dan te hoog of te laag zijn.

Effect overheidsmaatregelen

Het is ook onduidelijk welke maatregelen vanuit de overheid effectief zijn om de cyberveiligheid te waarborgen. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor bij de borging van de veiligheid van vitale processen. Door de toenemende digitalisering en de verknoping tussen vitale processen (zoals de drinkwatervoorziening en de luchtverkeersleiding) en andere ‘niet-vitale’ processen (zoals hostingbedrijven of softwareleveranciers) is het onderscheid tussen de twee typen processen steeds moeilijker te maken.   Een ander voorbeeld is de overheidsvoorlichting over cyberveiligheid. De effectiviteit hiervan is onbekend en, omdat er meerdere voorlichtingskanalen naast elkaar aanwezig zijn, bestaat het risico op versnippering.

Het gebrek aan goed inzicht in cyberrisico’s vormt tot slot een belemmering voor de verdere ontwikkeling van een verzekeringsmarkt. Zonder betrouwbare gegevens over risico’s kunnen verzekeraars geen risico-gebaseerde premie aanbieden en kunnen bedrijven geen cyberverzekering afsluiten.

Risico’s en kansen door AI

De snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) zorgen voor nieuwe risico’s, maar ook voor nieuwe kansen voor cyberveiligheid, zo schrijvende CPB-onderzoekers. Onzekerheid en onvolledige informatie bemoeilijken beleid voor cyberveiligheid. Het versplinterde landschap van initiatieven op het gebied van samenwerking en voorlichting kan informatievoorziening belemmeren. Nederlandse bedrijven hebben in het afgelopen jaar meer maatregelen genomen ter verhoging van weerbaarheid. Huishoudens blijven kwetsbaar: 8,5 procent was in 2018 slachtoffer van een digitaal misdrijf. 

R.J. Hoeffnagel

Schrijft op het randje van ICT - sociale media - en alles wat we t(r)endentieus achten.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bestel nu het meest complete, best verkochte en #coronaproef Handboek Online Marketing deel 7 – en u heeft het boek als eerste in huis! (+ gratis turorials)